งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO หลักสูตร คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Systematic Thinking )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO หลักสูตร คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Systematic Thinking )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO หลักสูตร คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Systematic Thinking )

2 การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น ทุกคน จะต้องมีการเรียนรู้ สร้างสมสติปัญญา และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ ทำธุรกิจ การงานให้เจริญรุ่งเรือง เราจึงจำเป็นต้องใช้ ความคิด และ ความจำ เพื่อจัดการกับ ความรู้ ข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลา คน ที่สามารถคิดอะไรได้เก่ง ลึกซึ้ง ครบถ้วนและถูกต้องอยู่เสมอนั้น เขามักจะมีเทคนิค วิธีการคิด รูปแบบ การวิเคราะห์และมีวิธีพิจารณาตัดสินใจในเรื่องใด ๆ ได้อย่างเป็น ระบบ หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้ผู้เข้า รับการอบรมรู้จักวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจ การสื่อสารที่กระจ่าง ชัด เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ด้วยมุมมองที่กว้าง เห็นความแตกต่าง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเรียนรู้ถึง การจัดกลุ่ม และระเบียบข้อมูล เพื่อความเข้าถึงประเด็นปัญหา และการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการ ดำเนินงานได้อย่างมีหลักเกณฑ์ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน ทำให้ที่จะ เผชิญกับปัญหาและสามารถเปลี่ยนแปลง ความคิดที่จะนำไปสู่ต้นเหตุของปัญหานั้น ๆได้อย่างมีประสิทธิผล

3 หัวข้อการสัมมนา เทคนิคการตัดสินใจที่ดีเป็นอย่างไร จิตวิทยา บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการรับรู้ที่ถูกต้องมีผลอย่าง มากต่อการตัดสินใจที่ ประสบผลสำเร็จ เราจะพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการรับรู้ได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะคิดและตัดสินใจได้ถูกต้องสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ ครั้งที่สำคัญมาก ๆ ขั้นตอนการตัดสินใจที่ดีเป็นอย่างไร เทคนิคการตัดสินใจที่ดี มีองค์ประกอบหรือปัจจัยอะไรบ้าง เราใช้สมองส่วนที่ควบคุมความคิด การใช้เหตุผลไตร่ตรอง หรือ ใช้สมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก หรือ สัญชาติญาณในการตัดสินใจ สัดส่วนของการใช้ สมองทั้งสองด้านนั้นควรจะเป็น อย่างไร

4 วิทยากร อ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, อาจารย์สอนโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์, กรรมการอิสระบริษัท Rockworth และ President Rice Products

5 วันที่จัดอบรม 25 กันยายน 9:00-16.00 น. โรงแรม Windsor Suites ( สุขุมวิท 18 - 20 ) ลงทะเบียน 8.30 น. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน ท่านละ 3,490 บาท + ภาษี 7 % = 3,734.30 บาท กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618 บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมันบุรี กรุงเทพ 10510 ติดต่อสอบถาม คุณ ณัฐกานต์ Tel:029177147 Fax:029177148 email : training@pascons.com training@pascons.com จองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท แพสคอนส์ จำกัด ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออม ทรัพย์ 080-2-40260-2

6 Company LOGO www.pascons.com


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO หลักสูตร คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Systematic Thinking )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google