งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. คน สัญชาติไทย แจ้ง เกิด ยื่นคำขอ เพิ่มชื่อ ทะเบียนบ้าน ( ท. ร. ๑๔ ) ๒. คนไม่มี สัญชาติ ไทย แจ้งเกิด ยื่นคำ ขอเพิ่ม ชื่อ สำรวจ ตาม ยุทธศาส ตร์ ครม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. คน สัญชาติไทย แจ้ง เกิด ยื่นคำขอ เพิ่มชื่อ ทะเบียนบ้าน ( ท. ร. ๑๔ ) ๒. คนไม่มี สัญชาติ ไทย แจ้งเกิด ยื่นคำ ขอเพิ่ม ชื่อ สำรวจ ตาม ยุทธศาส ตร์ ครม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ๑. คน สัญชาติไทย แจ้ง เกิด ยื่นคำขอ เพิ่มชื่อ ทะเบียนบ้าน ( ท. ร. ๑๔ ) ๒. คนไม่มี สัญชาติ ไทย แจ้งเกิด ยื่นคำ ขอเพิ่ม ชื่อ สำรวจ ตาม ยุทธศาส ตร์ ครม. มีมติให้ จดทะเบียน แรงงานต่าง ด้าว ทะเบียนบ้าน ( ท. ร. ๑๓ ) ทะเบียนประวัติ ( ท. ร. ๓๘ หรือ ท. ร. ๓๘ ก.) ทะเบียนบ้าน ( ท. ร. ๑๔ ) ทะเบียนประวัติ ( ท. ร. ๓๘ ก ) ทะเบียนบ้าน ( ท. ร. ๑๓ ) ทะเบียนประวัติ ( ท. ร. ๓๘ ก.) ทะเบียนประวัติ ( ท. ร. ๓๘ )

4 การเพิ่มชื่อ คนไทย คนไม่มีสัญชาติไทย

5 การเพิ่มชื่อคนไทย เกิดในไทย เกิดต่างประเทศ

6 เพิ่มชื่อคนไทย เกิดในไทย - กรณีมีหลักฐาน - กรณีอื่นๆ

7 เพิ่มตามสูติบัตร ใบแจ้งย้ายฯ ทะเบียนบ้านเดิม ☼ สถานที่แจ้ง - เพิ่มตามสูติบัตร ยื่นที่ สนท. ที่ออกสูติ บัตร - เพิ่มตามใบแจ้งย้าย ยื่นที่ สนท. ประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ - เพิ่มตามทะเบียนบ้านเดิม ยื่นที่ สนท. ที่เคยมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย ☼ ผู้อนุญาต ⇛ นายทะเบียน

8 กรณีอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติ ไทย ขอเพิ่มชื่อโดยไม่มี หลักฐานมาแสดง ( ข้อ 97) ผู้อนุญาต - นายอำเภอ ⇛ กรณีผู้ขอ เพิ่มชื่อ มีอายุตั้งแต่ 7 ปี - นายทะเบียน ⇛ กรณีผู้ขอ เพิ่มชื่อ มีอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

9 การเพิ่มชื่อกรณีเด็กอนาถา ( ข้อ 98) ผู้ยื่นคำร้อง - บุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ที่อุปการะเด็ก สถานที่ – สนท. ที่เด็กมีภูมิลำเนาอยู่ ผู้อนุญาต - นายอำเภอ

10 นายบุญ พบเด็กทารกเพศหญิง ถูก นำมาทิ้งไว้ท้ายรถของตนเองซึ่งจอด ไว้หน้าตลาดสด อ. มหึมา นายบุญได้ ไปแจ้งความไว้ที่ สภ. ธัญบุรี พร้อมทั้ง นำเด็กทารกให้โรงพยาบาลตรวจ สุขภาพ ซึ่งโรงพยาบาลได้สันนิษฐาน ว่าเด็กทารกดังกล่าวน่าจะมีอายุได้ ประมาณ 10 วัน จากนั้นนายบุญ ได้รับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดู และตั้งชื่อ ว่า ด. ญ. บุญช่วย จนกระทั่งอายุ 2 ปี นายบุญจึงยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ ด. ญ. บุญช่วย เข้าทะเบียนบ้าน สนท. อ. ธัญบุรี จะเพิ่มชื่อ ด. ญ. บุญ ช่วย เป็นบุคคลสัญชาติไทยได้หรือไม่

11 การเพิ่มชื่อ คนไทย ที่เกิด ต่างประเทศ

12 ข้อ ๙๖ การเพิ่มชื่อคนที่เกิด ต่างประเทศมีหลักฐานการเกิด ต้องเดินทางกลับมาจึงจะยื่นคำ ร้องเข้าทะเบียนบ้านปกติได้ ข้อ ๙๖ / ๒ เพิ่มชื่อคนที่เกิด ต่างประเทศมีหลักฐานการเกิด มอบให้ญาติยื่นคำร้องแทน ต้อง เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านชั่วคราว สำหรับคนไปต่างประเทศ

13 การเพิ่มชื่อกรณี อื่นๆ ที่ควรรู้ การเพิ่มชื่อกรณี อื่นๆ ที่ควรรู้ ข้อ ๙๕ การเพิ่มชื่อคนที่กลับ จากต่างประเทศ ไม่มีหลักฐาน เป็นอำนาจของนายทะเบียน ( ส่ง ตม.) ข้อ ๙๖ / ๑ การเพิ่มชื่อคนที่ กลับจากต่างประเทศมีหลักฐาน ราชการระบุเป็นคนไทย เป็น อำนาจของนายทะเบียน ( ไม่ ต้องส่ง ตม.)

14 การเพิ่มชื่อ คนซึ่งไม่มี สัญชาติไทย

15 - เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน ท. ร. ๑๔ - เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน ท. ร. ๑๓ - จัดทำทะเบียนประวัติ ท. ร. ๓๘ก ( กรณีเพิ่มเข้าทะเบียน บ้านไม่ได้ )

16 กรณี ตัวอย่าง ( เพิ่ม ชื่อ )

17 ด. ช. ไมเคิล สัญชาติอังกฤษ หนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศ ไทยพร้อมบิดาโดยบิดาได้ทำงาน เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และต้องการขอเพิ่มชื่อเข้าใน ทะเบียนบ้านหลังที่เพื่อนคนไทยเป็น เจ้าบ้าน ด. ช. ไมเคิลและบิดาจะ สามารถเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ได้หรือไม่

18 นางแววดาว สัญชาติไทย สมรสกับนายปีเตอร์ สัญชาติสวีเดน มีบุตร ๑ คน เกิดที่สวีเดนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๔ ชื่อ ด. ช. อเล็กซ์ ได้รับ หลักฐานการเกิดที่ออกโดยรัฐบาล สวีเดน ระบุว่า ด. ช. อเล็กซ์ มีสัญชาติ สวีเดน ต่อมานางแววดาวพร้อมบุตร ได้เดินทางกลับไทยโดยบุตรใช้ หนังสือเดินทางของสวีเดน นางแววดาวต้องการเพิ่มชื่อ ด. ช. อเล็กซ์ เข้าในทะเบียนบ้านของ ตนในฐานะบุคคลสัญชาติไทย แต่ นายทะเบียนปฏิเสธโดยแจ้งผู้ร้องว่า เด็กได้สัญชาติสวีเดนแล้วมาขอเพิ่ม ชื่อเป็นบุคคลสัญชาติไทยอีกไม่ได้

19 นางดาวเรืองบุคคลสัญชาติ ไทยยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อใน ทะเบียนบ้านให้แก่บุตรของตนเอง ที่เกิดกับสามีสัญชาติพม่า ( ไม่ได้ จดทะเบียนสมรสกัน ) บุตรชื่อนาย มะริด เกิดปี พ. ศ. ๒๕๓๖ โดยบุตร ไม่มีหลักฐานเอกสารใดๆ นายทะเบียนสามารถเพิ่มชื่อ บุตรของนางดาวเรืองในทะเบียน บ้านได้หรือไม่ อย่างไร

20


ดาวน์โหลด ppt ๑. คน สัญชาติไทย แจ้ง เกิด ยื่นคำขอ เพิ่มชื่อ ทะเบียนบ้าน ( ท. ร. ๑๔ ) ๒. คนไม่มี สัญชาติ ไทย แจ้งเกิด ยื่นคำ ขอเพิ่ม ชื่อ สำรวจ ตาม ยุทธศาส ตร์ ครม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google