งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 17 อิทธิพลของสถานการณ์. ลักษณะของอิทธิพล สถานการณ์ ประเภทของสถานการณ์ ประเภทของสถานการณ์ ลักษณะของสถานการณ์ ลักษณะของสถานการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 17 อิทธิพลของสถานการณ์. ลักษณะของอิทธิพล สถานการณ์ ประเภทของสถานการณ์ ประเภทของสถานการณ์ ลักษณะของสถานการณ์ ลักษณะของสถานการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 17 อิทธิพลของสถานการณ์

2 ลักษณะของอิทธิพล สถานการณ์ ประเภทของสถานการณ์ ประเภทของสถานการณ์ ลักษณะของสถานการณ์ ลักษณะของสถานการณ์

3 ประเภทของสถานการณ์ สถานการณ์การบริโภค สถานการณ์การบริโภค สถานการณ์การซื้อ สถานการณ์การซื้อ สถานการณ์การติดต่อสื่อสาร สถานการณ์การติดต่อสื่อสาร

4 สถานการณ์การบริโภค - หมายถึง สถานการณ์ที่การบริโภค เกิดขึ้น - ตรายี่ห้อที่ใช้อาจแตกต่างกันไป - ตัวอย่าง สถานการณ์การบริโภค เบียร์ - เลี้ยงเพื่อนสนิทที่บ้าน - ภัตตาคารในวันหยุด - ดูกีฬา โทรทัศน์ - เล่นกีฬา งานอดิเรก - ไปเที่ยวในวันหยุด - ทำงานที่บ้าน - เวลาพักผ่อน

5 สถานการณ์การซื้อ สถานการณ์ในร้านค้า : Display, ลดราคา, การแจกฟรี, พนักงานขาย - การซื้อที่ไม่ได้ วางแผนมาก่อน สถานการณ์ในร้านค้า : Display, ลดราคา, การแจกฟรี, พนักงานขาย - การซื้อที่ไม่ได้ วางแผนมาก่อน สถานการณ์การให้ของขวัญ : สถานการณ์การให้ของขวัญ : – รู้สึกเกี่ยวข้องมากกว่า – ให้ข่าวสารที่เป็นสัญลักษณ์ – ใช้เวลาเลือกมากกว่า – ตรายี่ห้อแตกต่างจากที่ใช้เอง – มีความเสี่ยงมากกว่าในการเลือก ซื้อตรามี ชื่อเสียง ร้านมีชื่อเสียง

6 สถานการณ์การซื้อ ( ต่อ ) สถานการณ์การซื้อโดยไม่ได้ คาดการณ์มาก่อน : สถานการณ์การซื้อโดยไม่ได้ คาดการณ์มาก่อน : – แขกมาโดยไม่ได้คาดคิด – เต็มใจจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ได้เร็วขึ้น เมื่อ - สินค้าหมด - สินค้าล้มเหลว ( เสีย )

7 สถานการณ์การซื้อ ( ต่อ ) สถานการณ์การติดต่อสื่อสาร สถานการณ์การติดต่อสื่อสาร – การที่ผู้บริโภคเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ( บุคคลต่อบุคคล, ไม่ใช่ส่วนบุคคล ) – สถานการณ์ 3 ประเภท กำหนดการ สังเกต เข้าใจ เก็บข่าวสาร สถานการณ์การเปิดรับ สิ่งแวดล้อมของการสื่อสาร : โปรแกรมสนุก ทัศนคติดี สถานการณ์ด้านอารมณ์ของผู้รับ : กระทบ ความเข้าใจและการคงอยู่

8 ลักษณะของสถานการณ์การ บริโภคและการซื้อ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ : การตกแต่ง ของร้าน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ : การตกแต่ง ของร้าน สิ่งแวดล้อมทางสังคม : แขกมาเยี่ยม, เพื่อน สิ่งแวดล้อมทางสังคม : แขกมาเยี่ยม, เพื่อน เวลา : เวลาอาหาร, ฤดู เวลา : เวลาอาหาร, ฤดู ความหมายของงาน : เลือกซื้อสินค้า ของตนเอง, ครอบครัว, ของขวัญ ความหมายของงาน : เลือกซื้อสินค้า ของตนเอง, ครอบครัว, ของขวัญ สถานะที่เกิดก่อนหน้า : อารมณ์เมื่อซื้อ หรือใช้ สถานะที่เกิดก่อนหน้า : อารมณ์เมื่อซื้อ หรือใช้

9 ข้อจำกัดในการใช้ตัวแปร สถานการณ์ เป็นตัวแปรสำคัญแต่การศึกษา ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ วิจัยมุ่งรวมไปในเรื่อง ทัศนคติต่อ สินค้า การเลือก สินค้า และกระบวนการตัดสินใจ

10 อิทธิพลของสถานการณ์ต่อพฤติกรรม ผู้บริโภค อิทธิพลต่อทัศนคติ อิทธิพลต่อทัศนคติ –Multiattribute attitude Model –A o =∑b is X e is โดยที่ i= คุณสมบัติ s= สถานการณ์

11 การเพิ่มสถานการณ์เป็นประโยชน์ 1. ผู้บริโภคแตกต่างในความเชื่อ ตราสินค้าขึ้นกับสถานการณ์ 2. ให้คุณค่าคุณสมบัติตามสถานการณ์ 3. คุณสมบัติบางอย่างเกี่ยวข้องบาง สถานการณ์ 4. ความแตกต่างของทัศนคติตาม สถานการณ์แสดง จุดอ่อนจุดแข็งของตราสินค้า

12 อิทธิพลของสถานการณ์ต่อพฤติกรรม ผู้บริโภค อิทธิพลของสถานการณ์ต่อการเลือก สินค้า : ตัวแปรสถานการณ์คาดคะเน การเลือกได้ดีกว่า อิทธิพลของสถานการณ์ต่อการเลือก สินค้า : ตัวแปรสถานการณ์คาดคะเน การเลือกได้ดีกว่า อิทธิพลของสถานการณ์ต่อการ ตัดสินใจ อิทธิพลของสถานการณ์ต่อการ ตัดสินใจ – จำนวนตรายี่ห้อที่พิจารณา – ปริมาณการค้นหา – ประเภทข้อมูลที่ค้นหา – แหล่งข้อมูล จะมีความ แตกต่างกันไป ตาม สถานการณ์ เช่น ไป Shop กับเพื่อน จะแวะหลาย ร้าน ซื้อแบบไม่ วางแผน มากกว่า

13 การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและ สถานการณ์ คนมีน้ำหนักในระดับเฉลี่ย : เวลายิ่ง ห่างจากเวลาที่รับประทานอาหารจะ ยิ่งซื้อของชำเยอะเฉพาะผู้มีน้ำหนัก คนมีน้ำหนักในระดับเฉลี่ย : เวลายิ่ง ห่างจากเวลาที่รับประทานอาหารจะ ยิ่งซื้อของชำเยอะเฉพาะผู้มีน้ำหนัก ตัวโดยเฉลี่ย แต่ไม่พบผลกระทบใน คนที่น้ำหนักมาก ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด หา ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันตาม สถานการณ์การใช้ บุคคล - สถานการณ์ ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด หา ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันตาม สถานการณ์การใช้ บุคคล - สถานการณ์

14 อิทธิพลของสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด สินค้าหมด, ยี่ห้ออื่นลดราคา สินค้าหมด, ยี่ห้ออื่นลดราคา อิทธิพลของสถานการณ์กระทบต่อ การพยากรณ์ยอดขายโดยใช้ความ ตั้งใจซื้อ อิทธิพลของสถานการณ์กระทบต่อ การพยากรณ์ยอดขายโดยใช้ความ ตั้งใจซื้อ คาดหวังว่าผลกระทบหักล้าง ส่วนที่ สูญเสียไปจะถูกชดเชยโดยส่วนที่ เพิ่มขึ้น คาดหวังว่าผลกระทบหักล้าง ส่วนที่ สูญเสียไปจะถูกชดเชยโดยส่วนที่ เพิ่มขึ้น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 17 อิทธิพลของสถานการณ์. ลักษณะของอิทธิพล สถานการณ์ ประเภทของสถานการณ์ ประเภทของสถานการณ์ ลักษณะของสถานการณ์ ลักษณะของสถานการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google