งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง อารมณ์และความเครียด เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง อารมณ์และความเครียด เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง อารมณ์และความเครียด เรื่อง อารมณ์และความเครียด

3 นายวิเชียร มีสม ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจ ผลกระทบ ความเครียด และ แก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ 2

4 นายวิเชียร มีสม 3 ในชีวิตประจำวัน - ทำภาระกิจอะไรบ้าง - ประสพเรื่องราวต่างๆ สิ่งต่างๆ - มีทุกข์ มีสุข สนุกสนาน

5 นายวิเชียร มีสม 4 ความเครียด อารมณ์ และความรู้สึก โกรธ เสียใจ ความกดดัน ไม่สบายใจ สับสน ขับข้องใจ เกิดปัญหายังแก้ปัญหาไม่ได้

6 5 ความเครียด ถ้าเกิดปัญหามาก มีผลต่อ สุขภาพกายและสุขภาพจิต

7 6 สาเหตุความเครียด 1. จากทางกาย การเจ็บป่วย ความพิการ การเจริญผิดปกติ ความอ้วน

8 นายวิเชียร มีสม 7 2. จากทางจิตใจ ความกลัว ความขัดแย้ง ความ ต้องการ ความยอมรับ ความ หวาดระแวงไม่กล้าตัดสินใจ ขาดความเชื่อมั่น ความอาย

9 8 3. จากสิ่งแวดล้อม การเรียนการสอน การเปลี่ยน ห้องเรียน การปฏิบัติตาม กฏ การสูญเสียคนใกล้ชิด

10 9 ผลกระทบความเครียด มีความเครียด มีการแสดงออก ในรูปแบบต่างๆ นายวิเชียร มีสม

11 10 ผลกระทบความเครียด 1. ผลกระทบต่อตนเอง - ทางกาย ปวดศรีษะข้างเดียว หายใจไม่ออก หายใจถี่ เหนื่อย นอนไม่หลับ ขับถ่ายไม่สะดวก ปวดท้อง เบื่ออาหาร เจ็บหน้าอก นายวิเชียร มีสม

12 11 - ทางจิตใจ หงุดหงิด ไม่อดทน ซึมเศร้า ไม่มีสมาธิ ไม่สดชื้น ตัดสินใจผิดพลาด ทำลายตนเอง นายวิเชียร มีสม

13 12 2. ผลกระทบต่อคนข้างเคียง ( พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนๆ ) เป็นบุคคลที่เรารัก รู้สึกห่วงใย วิตกกังวล นายวิเชียร มีสม

14 13 การป้องกันความเครียด ผู้ที่มีอารมญ์เครียด 1. รักษาสุขภาพกายให้แข็งแรง 2. ทำจิตใจให้แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ไม่คิดในแง่ร้าย

15 นายวิเชียร มีสม 14 3. นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ 4. ยอมรับตนเองและผู้อื่น 5. ฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่รับความ รู้สึกที่แตกต่าง 6. ยอมรับคำติชม

16 นายวิเชียร มีสม 15 การแก้ไขความเครียด 1. ระบายความรู้สึก ขอคำปรึกษา จากพ่อ แม่ ครู เพื่อนสนิท 2. สูดลมหายใจเข้า - ออก ช้าๆ นับเลขในใจช้า จนจิตใจสงบ

17 นายวิเชียร มีสม 16 การแก้ไขความเครียด 3. ทำกิจกรรมผ่อนคลาย - ความเครียด - เล่นกีฬา ดนตรี - ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง - ทำงานอดิเรก - ฝึกนั่งสมาธิ

18 นายวิเชียร มีสม 17 ใบงาน ความรู้สึก / การปฏิบัติตน เป็น ประจำ เป็น บางครั่ง ไม่เคย 1.

19 นายวิเชียร มีสม 18 ความรู้สึก / การปฏิบัติตน เป็น ประจำ เป็น บางครั่ง ไม่เคย


ดาวน์โหลด ppt นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง อารมณ์และความเครียด เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google