งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102
หน่วยการเรียนที่3 เรื่อง อารมณ์และความเครียด สอนโดย นายวิเชียร มีสม

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจผลกระทบความเครียด และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

3 ในชีวิตประจำวัน - ทำภาระกิจอะไรบ้าง - ประสพเรื่องราวต่างๆ สิ่งต่างๆ
3 ในชีวิตประจำวัน - ทำภาระกิจอะไรบ้าง - ประสพเรื่องราวต่างๆ สิ่งต่างๆ - มีทุกข์ มีสุข สนุกสนาน

4 ไม่สบายใจ สับสน ขับข้องใจ
4 ความเครียด อารมณ์ และความรู้สึก โกรธ เสียใจ ความกดดัน ไม่สบายใจ สับสน ขับข้องใจ เกิดปัญหายังแก้ปัญหาไม่ได้

5 ถ้าเกิดปัญหามาก มีผลต่อ สุขภาพกายและสุขภาพจิต
5 ความเครียด ถ้าเกิดปัญหามาก มีผลต่อ สุขภาพกายและสุขภาพจิต

6 การเจ็บป่วย ความพิการ การเจริญผิดปกติ ความอ้วน
สาเหตุความเครียด 6 1. จากทางกาย การเจ็บป่วย ความพิการ การเจริญผิดปกติ ความอ้วน

7 ความกลัว ความขัดแย้ง ความ ต้องการ ความยอมรับ ความ
7 2. จากทางจิตใจ ความกลัว ความขัดแย้ง ความ ต้องการ ความยอมรับ ความ หวาดระแวงไม่กล้าตัดสินใจ ขาดความเชื่อมั่น ความอาย

8 การเรียนการสอน การเปลี่ยน ห้องเรียน การปฏิบัติตาม กฏ
8 3. จากสิ่งแวดล้อม การเรียนการสอน การเปลี่ยน ห้องเรียน การปฏิบัติตาม กฏ การสูญเสียคนใกล้ชิด

9 มีความเครียด มีการแสดงออก ในรูปแบบต่างๆ
9 ผลกระทบความเครียด มีความเครียด มีการแสดงออก ในรูปแบบต่างๆ นายวิเชียร มีสม

10 - ทางกาย ปวดศรีษะข้างเดียว หายใจไม่ออก หายใจถี่ เหนื่อย
10 ผลกระทบความเครียด 1. ผลกระทบต่อตนเอง - ทางกาย ปวดศรีษะข้างเดียว หายใจไม่ออก หายใจถี่ เหนื่อย นอนไม่หลับ ขับถ่ายไม่สะดวก ปวดท้อง เบื่ออาหาร เจ็บหน้าอก นายวิเชียร มีสม

11 - ทางจิตใจ หงุดหงิด ไม่อดทน ซึมเศร้า ไม่มีสมาธิ ไม่สดชื้น
11 - ทางจิตใจ หงุดหงิด ไม่อดทน ซึมเศร้า ไม่มีสมาธิ ไม่สดชื้น ตัดสินใจผิดพลาด ทำลายตนเอง นายวิเชียร มีสม

12 2. ผลกระทบต่อคนข้างเคียง (พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนๆ) เป็นบุคคลที่เรารัก
12 2. ผลกระทบต่อคนข้างเคียง (พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนๆ) เป็นบุคคลที่เรารัก รู้สึกห่วงใย วิตกกังวล นายวิเชียร มีสม

13 การป้องกันความเครียด ผู้ที่มีอารมญ์เครียด 1. รักษาสุขภาพกายให้แข็งแรง
13 การป้องกันความเครียด ผู้ที่มีอารมญ์เครียด 1. รักษาสุขภาพกายให้แข็งแรง 2. ทำจิตใจให้แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ไม่คิดในแง่ร้าย

14 3. นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ 4. ยอมรับตนเองและผู้อื่น
14 3. นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ 4. ยอมรับตนเองและผู้อื่น 5. ฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่รับความ รู้สึกที่แตกต่าง 6. ยอมรับคำติชม

15 1. ระบายความรู้สึก ขอคำปรึกษา จากพ่อ แม่ ครู เพื่อนสนิท
15 การแก้ไขความเครียด 1. ระบายความรู้สึก ขอคำปรึกษา จากพ่อ แม่ ครู เพื่อนสนิท 2. สูดลมหายใจเข้า-ออก ช้าๆ นับเลขในใจช้า จนจิตใจสงบ

16 การแก้ไขความเครียด 3. ทำกิจกรรมผ่อนคลาย - ความเครียด - เล่นกีฬา ดนตรี
16 การแก้ไขความเครียด 3. ทำกิจกรรมผ่อนคลาย - ความเครียด - เล่นกีฬา ดนตรี - ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง - ทำงานอดิเรก - ฝึกนั่งสมาธิ

17 17 ใบงาน เป็น ประจำ เป็น บางครั่ง ความรู้สึก/ การปฏิบัติตน ไม่เคย 1.

18 18 เป็น ประจำ เป็น บางครั่ง ความรู้สึก/ การปฏิบัติตน ไม่เคย


ดาวน์โหลด ppt วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google