งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์
หนังสือหน้า หมายเลข งานส่งกำลังรถยนต์ สงวนลิขสิทธิ์ 177/ /1 หน่วยที่ 14 การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ รถขับล้อหน้า

2 การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์รถขับล้อหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์รถขับล้อหน้า สงวนลิขสิทธิ์ 177/ /2 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. ปฏิบัติการตรวจและการถอดแยกชิ้นกระปุกเกียร์ได้ 3. ปฏิบัติการประกอบชิ้นส่วนภายในกระปุกเกียร์ได้ 4. ปฏิบัติการตรวจซ่อมชุดเฟืองดอกจอกได้ 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบและตระหนักถึง ความปลอดภัย

3 ส่วนประกอบกระปุกเกียร์ขับล้อหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข /3 สงวนลิขสิทธิ์ 14

4 กิจกรรมที่ 14.1 เรื่องวิธีแก้ไขข้อขัดข้องกระปุกเกียร์รถขับล้อหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข 179/ /4 สงวนลิขสิทธิ์ เรื่องวิธีแก้ไขข้อขัดข้องกระปุกเกียร์รถขับล้อหน้า จงเขียนวิธีแก้ไขข้อขัดข้องของเกียร์ขับล้อหน้าในตารางต่อไปนี้ ข้อขัดข้อง 1 เข้าเกียร์ได้แต่ รถไม่เคลื่อนที่ 2 เกียร์ค้าง 3 ฟันเฟืองปะทะกัน ขณะเข้าเกียร์ สาเหตุ วิธีแก้ไข คลัตช์ลื่นหรือดุมจานคลัตช์ขาด ก้ามปูเปลี่ยนเกียร์แตกหัก เพลาขาด เฟืองติดแน่นในร่องเพลา ลูกปืนแตก สปริงที่ล็อกไม่อยู่ คลัตช์จากไม่สุด เฟืองทองเหลืองชำรุด เฟืองติดขัดบนเพลา

5 กิจกรรมที่ 14.1 ข้อขัดข้อง สาเหตุ วิธีแก้ไข ระดับน้ำมันเกียร์สูงเกินไป
หนังสือหน้า หมายเลข 179/ /5 สงวนลิขสิทธิ์ ข้อขัดข้อง 4 น้ำมันเกียร์รั่ว 5 เข้าเกียร์ยาก 6 เกียร์มีเสียงดัง ตำแหน่งเกียร์ว่าง 7 เกียร์หลุด สาเหตุ วิธีแก้ไข ระดับน้ำมันเกียร์สูงเกินไป ปะเก็นขาดหรือลืมใส่ ซีลหัวเพลาขาดหรือหมดอายุใช้งาน ขันน็อต-สกรูไม่แน่น ลูกปืนแตก คลัตช์จากไม่หมดหรือไม่จาก กลไกคันเข้าเกียร์ชำรุด เฟืองทองเหลืองชำรุด ระดับน้ำมันเกียร์ต่ำ ลูกปืนสึกหรอมาก ระยะรุนเพลาตามมีมาก ระยะรุนเฟืองมีมาก ฟันเฟืองสึกหรอมาก สปริงล็อกเพลาเลื่อนเกียร์อ่อน ลูกปืนชำรุด

6 ร่องสำหรับงัดเปิดฝาครอบตลับลูกปืน
หนังสือหน้า หมายเลข /6 สงวนลิขสิทธิ์ ฝาครอบตลับลูกปืน เฟืองขับชุดเฟืองท้าย (Ring Gear) ร่องสำหรับงัดเปิด

7 งานถอดแยกชิ้นส่วนกระปุกเกียร์
หนังสือหน้า หมายเลข /7 สงวนลิขสิทธิ์ 2. การวัดระยะรุนเฟืองเกียร์ 5 3. การถอดกระเดื่องล็อกตำแหน่งเกียร์ การถอดน็อตล็อก 1. การถอดชิ้นส่วน นอกกระปุกเกียร์ น็อตผ่า

8 การถอดแยกชิ้นส่วนกระปุกเกียร์
หนังสือหน้า หมายเลข /8 สงวนลิขสิทธิ์ 6. การถอด เฟืองตามเกียร์ 5 เหล็กดูด 7. การถอดเพลาเฟืองสะพานเกียร์ถอยหลัง การถอดชุดล็อกแกนก้ามปู บ๊อกถอดปลั๊ก 5. การถอดปลอกเลื่อนและก้ามปูตัวที่ 3 เหล็กดูด

9 การถอดแยกชิ้นส่วนกระปุกเกียร์
หนังสือหน้า หมายเลข /9 สงวนลิขสิทธิ์ 9. การถอดชุดเฟืองเกียร์และเฟืองดอกจอก การตรวจระยะรุนเฟืองเกียร์ 1 และ 2 11. การตรวจระยะรุนเฟืองเกียร์ 3 และ 4 12. การตรวจเคลียร์แรนซ์รูเฟือง

10 กิจกรรมที่ 14.2 เรื่องการตรวจซ่อมกระปุกเกียร์รถขับล้อหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข 186/ /10 สงวนลิขสิทธิ์ เรื่องการตรวจซ่อมกระปุกเกียร์รถขับล้อหน้า 1. จงตรวจสภาพผิวเพลาทุกเพลา A B C D (ดี/ไม่ดี) (ดี/ไม่ดี) (ดี/ไม่ดี) (ดี/ไม่ดี) 2. จงตรวจศูนย์เพลาทุกเพลา กำหนดให้ ผลการวัด สภาพ (มม.) (มม.) (ดี/ไม่ดี) ไม่เกิน 0.05 A B C D

11 กิจกรรมที่ 14.2 3. จงตรวจเฟืองทองเหลืองทุกเกียร์
หนังสือหน้า หมายเลข 186/ /11 สงวนลิขสิทธิ์ 3. จงตรวจเฟืองทองเหลืองทุกเกียร์ ลำดับการตรวจ กำหนดให้ สภาพ ความฝืดผิวสัมผัส มีความฝืด ระยะห่างหน้าเฟือง มากกว่า 0.6 (มม.) 4. จงตรวจระยะฟรีปากก้ามปูทุกเกียร์ กำหนดให้ ผลการวัด สภาพ (มม.) (มม.) (ดี/ไม่ดี) ไม่เกิน 1.0 5. จงตรวจตลับลูกปืนทุกตลับ ลำดับการตรวจ กำหนดให้ สภาพ สภาพทั่วไป เรียบร้อย ระยะคลอน เล็กน้อย

12 การประกอบชิ้นส่วนภายในกระปุกเกียร์
หนังสือหน้า หมายเลข /12 สงวนลิขสิทธิ์ 2. การประกอบชุดเฟืองเกียร์ 3 3. การประกอบแหวนล็อก การวัดระยะรุนเฟืองเกียร์ 3 1. การประกอบชุดดุมตัวที่ 2 ด้านเครื่องยนต์

13 การประกอบชิ้นส่วนภายในกระปุกเกียร์
หนังสือหน้า หมายเลข /13 สงวนลิขสิทธิ์ 5. การประกอบชุดเฟืองเกียร์ 4 แหวนรอง 6. การประกอบแหวนล็อก 7. การวัดระยะรุนเฟืองเกียร์ 4 ด้านหน้าเครื่อง 8. การประกอบชุดดุมเกียร์ตัวที่ 1

14 การเปลี่ยนชิ้นส่วนชุดเฟืองดอกจอก
หนังสือหน้า หมายเลข /14 สงวนลิขสิทธิ์ 1. การถอดลูกปืนข้าง เหล็กดูด 2. การอัดลูกปืนข้างเข้าที่ เหล็กอัด 3. การคลายแผ่นล็อกสกรูเฟืองวงแหวน การถอดเฟืองวงแหวน

15 การเปลี่ยนชิ้นส่วนชุดเฟืองดอกจอก
หนังสือหน้า หมายเลข /15 สงวนลิขสิทธิ์ 6. การตรวจระยะฟรีฟันเฟืองดอกจอก 7. การถอดเพลาเฟืองดอกจอก 8. การถอดเฟืองดอกจอก 5. การประกอบเฟืองวงแหวน ด้านเสื้อเฟืองดอกจอก

16 การเปลี่ยนชิ้นส่วนชุดเฟืองดอกจอก
หนังสือหน้า หมายเลข /16 สงวนลิขสิทธิ์ 9. การประกอบเฟืองเพลาขับล้อ การประกอบเฟืองดอกจอก 11. การตรวจระยะฟรีฟันเฟืองดอกจอก การล็อกเพลาเฟืองดอกจอก

17 การส่งกำลังกระปุกเกียร์
จบหน่วยที่ 14 การส่งกำลังกระปุกเกียร์ รถขับล้อหน้า


ดาวน์โหลด ppt การตรวจซ่อมกระปุกเกียร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google