งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 14 การตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ รถขับล้อหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 14 การตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ รถขับล้อหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 14 การตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ รถขับล้อหน้า

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. ปฏิบัติการตรวจและการถอดแยกชิ้น กระปุกเกียร์ได้ 3. ปฏิบัติการประกอบชิ้นส่วนภายใน กระปุกเกียร์ได้ 4. ปฏิบัติการตรวจซ่อมชุดเฟือง ดอกจอกได้ 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการ ทำงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบและ ตระหนักถึง ความปลอดภัย

4 5 4 3 2 6 13 1 11 10 9 8 12 7 14 ส่วนประกอบกระปุกเกียร์ขับล้อหน้า หนังสือหน้า หมายเลข 178 14/3

5 เรื่องวิธีแก้ไขข้อขัดข้องกระปุกเกียร์รถ ขับล้อหน้า จงเขียนวิธีแก้ไขข้อขัดข้องของเกียร์ขับ ล้อหน้าในตารางต่อไปนี้ ข้อขัดข้อง 1 เข้าเกียร์ได้แต่ รถไม่เคลื่อนที่ 2 เกียร์ค้าง 3 ฟันเฟืองปะทะกัน ขณะเข้าเกียร์ สาเหตุ วิธีแก้ไข คลัตช์ลื่นหรือดุมจานคลัตช์ขาด ก้ามปูเปลี่ยนเกียร์แตกหัก เพลาขาด เฟืองติดแน่นในร่องเพลา ลูกปืนแตก สปริงที่ล็อกไม่อยู่ คลัตช์จากไม่สุด เฟืองทองเหลืองชำรุด เฟืองติดขัดบนเพลา กิจกรรมที่ 14.1 หนังสือหน้า หมายเลข 179/1 14/4

6 ข้อขัดข้อง 4 น้ำมัน เกียร์รั่ว 5 เข้าเกียร์ ยาก 6 เกียร์มี เสียงดัง ตำแหน่ง เกียร์ว่าง 7 เกียร์หลุด สาเหตุ วิธีแก้ไข ระดับน้ำมันเกียร์สูงเกินไป ปะเก็นขาดหรือลืมใส่ ซีลหัวเพลาขาดหรือหมดอายุใช้งาน ขันน็อต - สกรูไม่แน่น ลูกปืนแตก คลัตช์จากไม่หมดหรือไม่จาก กลไกคันเข้าเกียร์ชำรุด เฟืองทองเหลืองชำรุด ระดับน้ำมันเกียร์ต่ำ ลูกปืนสึกหรอมาก ระยะรุนเพลาตามมีมาก ระยะรุนเฟืองมีมาก ฟันเฟืองสึกหรอมาก สปริงล็อกเพลาเลื่อนเกียร์อ่อน ลูกปืนชำรุด กิจกรรมที่ 14.1 หนังสือหน้า หมายเลข 179/2 14/5

7 ฝาครอบตลับ ลูกปืน เฟืองขับชุดเฟืองท้าย (Ring Gear) ร่องสำหรับงัดเปิด ฝาครอบตลับลูกปืน ร่องสำหรับงัดเปิดฝาครอบตลับ ลูกปืน หนังสือหน้า หมายเลข 181 14/6

8 1. การถอดชิ้นส่วน นอกกระปุกเกียร์ น็อตผ่า 2. การวัดระยะรุนเฟือง เกียร์ 5 3. การถอดกระเดื่องล็อกตำแหน่งเกียร์ 4. การ ถอดน็อตล็อก งานถอดแยกชิ้นส่วนกระปุกเกียร์ หนังสือหน้า หมายเลข 183 14/7

9 5. การถอดปลอกเลื่อนและ ก้ามปูตัวที่ 3 เหล็กดูด 6. การถอด เฟืองตามเกียร์ 5 เหล็กดูด 7. การถอดเพลาเฟืองสะพานเกียร์ถอยหลัง 8. การถอดชุดล็อกแกนก้ามปู บ๊ อกถอดปลั๊ก การถอดแยกชิ้นส่วนกระปุกเกียร์ หนังสือหน้า หมายเลข 184 14/8

10 9. การถอดชุดเฟืองเกียร์และเฟืองดอกจอก 10. การตรวจระยะรุนเฟืองเกียร์ 1 และ 2 11. การตรวจระยะรุนเฟืองเกียร์ 3 และ 4 12. การตรวจเคลียร์แรนซ์รู เฟือง การถอดแยกชิ้นส่วนกระปุกเกียร์ หนังสือหน้า หมายเลข 185 14/9

11 A B C D เรื่องการตรวจซ่อมกระปุก เกียร์รถขับล้อหน้า 1. จงตรวจสภาพผิวเพลาทุก เพลา A B C D ( ดี / ไม่ดี ) ( ดี / ไม่ดี ) 2. จงตรวจศูนย์เพลาทุกเพลา กำหนดให้ ผลการ วัด สภาพ ( มม.) ( มม.) ( ดี / ไม่ดี ) ไม่เกิน 0.05 กิจกรรมที่ 14.2 หนังสือหน้า หมายเลข 186/1 14/10

12 3. จงตรวจเฟืองทองเหลืองทุก เกียร์ ลำดับการตรวจ กำหนดให้ สภาพ ความฝืดผิวสัมผัส มีความ ฝืด ระยะห่างหน้าเฟือง มากกว่า 0.6 ( มม.) 4. จงตรวจระยะฟรีปากก้ามปูทุก เกียร์ กำหนดให้ ผลการวัด สภาพ ( มม.) ( มม.) ( ดี / ไม่ดี ) ไม่เกิน 1.0 5. จงตรวจตลับลูกปืนทุกตลับ ลำดับการตรวจ กำหนดให้ สภาพ สภาพทั่วไป เรียบร้อย ระยะคลอน เล็กน้อย กิจกรรมที่ 14.2 หนังสือหน้า หมายเลข 186/2 14/11

13 1. การประกอบชุด ดุมตัวที่ 2 ด้านเครื่องยนต์ 2. การประกอบชุดเฟือง เกียร์ 3 3. การประกอบแหวนล็อก 4. การวัดระยะรุน เฟืองเกียร์ 3 การประกอบชิ้นส่วนภายในกระปุก เกียร์ หนังสือหน้า หมายเลข 187 14/12

14 5. การประกอบชุดเฟือง เกียร์ 4 แหวนรอง 6. การประกอบแหวนล็อก 7. การวัดระยะรุนเฟืองเกียร์ 4 ด้านหน้าเครื่อง การประกอบชิ้นส่วนภายในกระปุก เกียร์ หนังสือหน้า หมายเลข 188 14/13 8. การประกอบชุด ดุมเกียร์ตัวที่ 1

15 1. การถอดลูกปืนข้าง เหล็กดูด 2. การอัดลูกปืนข้างเข้าที่ เหล็กอัด 3. การคลายแผ่นล็อกสกรูเฟืองวงแหวน 4. การ ถอดเฟืองวงแหวน การเปลี่ยนชิ้นส่วนชุดเฟือง ดอกจอก หนังสือหน้า หมายเลข 190 14/14

16 5. การประกอบเฟืองวง แหวน ด้านเสื้อเฟือง ดอกจอก 6. การตรวจระยะฟรี ฟันเฟืองดอกจอก 7. การถอดเพลาเฟืองดอกจอก 8. การถอดเฟืองดอกจอก การเปลี่ยนชิ้นส่วนชุดเฟือง ดอกจอก หนังสือหน้า หมายเลข 191 14/15

17 9. การประกอบเฟืองเพลาขับล้อ 10. การ ประกอบเฟืองดอกจอก 11. การตรวจระยะฟรีฟันเฟืองดอกจอก 12. การล็อกเพลา เฟืองดอกจอก การเปลี่ยนชิ้นส่วนชุดเฟือง ดอกจอก หนังสือหน้า หมายเลข 192 14/16

18 การส่งกำลัง กระปุกเกียร์ รถขับล้อหน้า


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 14 การตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ รถขับล้อหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google