งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ► ► เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดก๊าซ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานเครื่องผลิตไฟฟ้า หรือ Boiler ► ► ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ► ► เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดก๊าซ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานเครื่องผลิตไฟฟ้า หรือ Boiler ► ► ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ► ► เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดก๊าซ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานเครื่องผลิตไฟฟ้า หรือ Boiler ► ► ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง - ระบบส่งก๊าซเข้า Gen-set ( งานเพิ่ม ) - ระบบลดความชื้นในก๊าซชีวภาพให้ได้ ตามมาตรฐาน Gen - set 1 D:\Documents\ สัมมนา, อบรม \55.12.21 Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อรองรับ AEC @ Central Place Hotel จ. สมุทรสาคร

2 Bio Scrubber Principle Bio Scrubber Principle Biogas Inlet Air Make up water with Nutrient Bleed off Biogas Outlet Media Main Reaction 1.H 2 S + 2O 2 => H 2 SO 4 2. H 2 S + 1/2O 2 => S + H 2 O 2. H 2 S + 1/2O 2 => S + H 2 O H 2 S Oxidizing Bacteria : Thiobacillus 2

3 จุดเด่นของระบบ Bio Scrubber โดย ปภพ ► ► ระบบกระจายก๊าซเข้าถังที่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิด Dead zone ในถัง ► ► สามารถควบคุม H2S โหลดเข้าถังแต่ละชุดได้ ► ► ระบบป้องกัน Circulating pump เสียหาย ► ► ระบบตรวจสอบการตันของ Spray nozzle ► ► ระบบการล้างหัว Spray nozzle โดยบุคลากรไม่ ต้องเข้าไปในถัง ► ► ระบบการล้าง Media ที่มีประสิทธิภาพ ► ► การป้องกันตะกอน Sulfur สะสมและกลับเข้าไป ในระบบ 3

4 Bioscrubber Pilot Plant for High Concentration H2S 4

5 Reference ระบบ Bio Scrubber โดย ปภพ ชื่อบริษัท Gas capacity (m3/d) H2S (ppm) 1 บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยาง ข้น จำกัด 2,00024,000 2 บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด 45,00015,000 3 บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด 70,0003,500 4 บริษัท เอี่ยมอีสาน จำกัด 42,0003,500 5 บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง จำกัด 36,0003,500 6 บริษัท บลูเวฟ เอ็นเนอยี่ จำกัด 30,0003,500 7 บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด 13,2003,500 8 บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี่ จำกัด 30,0002,000 9 บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำกัด 30,0002,000 10 บริษัท พิทักษ์ปาล์มออย จำกัด 24,0002,000 5

6 Reference ระบบ Bio Scrubber โดย ปภพ บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด 6

7 บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด Reference ระบบ Bio Scrubber โดย ปภพ 7

8 บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง จำกัด 8

9 บริษัท พิทักษ์ปาล์มออย จำกัด บริษัท พิทักษ์ปาล์มออย จำกัด Reference ระบบ Bio Scrubber โดย ปภพ 9

10 บริษัท เมโทร กรุ๊ป จำกัด Reference ระบบ Bio Scrubber โดย ปภพ 10

11 ขอบคุณครับ รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่http://papop.com/th/ 11 D:\Documents\ สัมมนา, อบรม \55.12.21 Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อรองรับ AEC @ Central Place Hotel จ. สมุทรสาคร


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ► ► เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดก๊าซ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานเครื่องผลิตไฟฟ้า หรือ Boiler ► ► ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google