งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิสูจน์การตั้งครรภ์. การตรวจเลือดและพิสูจน์ การตั้งครรภ์ Below an hCG level of 1,200 mIU/ml the hCG usually doubles 2-3 days. Between 1,200 and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิสูจน์การตั้งครรภ์. การตรวจเลือดและพิสูจน์ การตั้งครรภ์ Below an hCG level of 1,200 mIU/ml the hCG usually doubles 2-3 days. Between 1,200 and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิสูจน์การตั้งครรภ์

2

3

4 การตรวจเลือดและพิสูจน์ การตั้งครรภ์ Below an hCG level of 1,200 mIU/ml the hCG usually doubles 2-3 days. Between 1,200 and 6,000 mIU/ml serum the hCG usually takes 3-4 days to double. Above 6,000 mIU/ml, the hCG often takes > 4 days to double.

5 การตรวจเลือดและพิสูจน์ การตั้งครรภ์

6 การตรวจปัสสาวะและ พิสูจน์การตั้งครรภ์ Urine hCG ตรวจได้ 10-50 mIU/cc (9-12d implant) Serum hCG ตรวจได้ 1-10 mIU/cc ปริมาณ Serum hCG –1800-2000 mIU/cc = 5 weeks –> 6000 mIU/cc = 6-7 weeks Ectopic rupture มักจะแตกที่ 8- 12 weeks Serum hCG เร็วกว่า UPT 2-3 days

7 0 1 2 3 4 5 6 Sexual intercou rse UPT +ve

8 การตรวจปัสสาวะและ พิสูจน์การตั้งครรภ์ UPT +ve 5-6 wks LMP UPT +ve 3-4 wks Last SI (ovulation?)

9 การตรวจปัสสาวะและ พิสูจน์การตั้งครรภ์ False negative –Prozone phenomenon มีปริมาณ hCG สูงมากเกินไป เมื่อนำสิ่งตรวจมาเจือจาง ลงจะตรวจพบได้ เช่นใน Molar pregnancy – ตรวจเร็วเกินไป ก่อน 5 สัปดาห์ – อ่านผลเร็วหรือช้าเกินไป ( ตั้งทิ้งไว้ )

10 การตรวจปัสสาวะและ พิสูจน์การตั้งครรภ์ False positive – ตั้งทิ้งไว้นานเกินไป – ยา hCG Therapy, Phenothiazine, Anticonvulsants Anti-Parkinson’s medicines, Some tranquilizers, Some diuretics Promethazine – เลือด สบู่ ผงซักฟอก จากการ ซักฟอกชุดชั้นใน

11 Primary amenorrhea Secondary amenorrhea

12 สาเหตุ Anatomical defect : Imperforated hymen, MRKH ( mullerian agenesis ), ไม่มี ช่องคลอด, ปากมดลูก Ovary : ovarian tumor, Dysgenesis, Hypofuntion, PCOD Genetics : Gonadal dysgenesis(Turner) 45 X0**, Testicular feminizing Endocrine : Thyroid, DM, CAH, Pituitary ( Adenoma ) Emotional & Nutrition Hypothalamus &Pituitary

13 การตรวจปัสสาวะและ พิสูจน์การตั้งครรภ์ ถามประวัติระดู – ลักษณะระดูครั้งสุดท้าย ปริมาณ จำนวนวัน ปริมาณ ผ้าอนามัยที่ใช้ เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย แล้วนับไป อีก 3-5 weeks แล้วตรวจ UPT ใหม่ Condom รอระดูด้วยเสมอก่อน ตรวจซ้ำ หาสาเหตุของระดูไม่มา – Pregnancy, Lactation, Progesterone High dose, Uterus, Ovarian tumor, Pituitary tumor

14 แผนการรักษา Prolactin & Progestin challenge test –Progesterone 100 mg IM, Primalut N or Provera 10-15 mg/d x 7 days –F/U 1-2 wks observe B/V ถ้าเลือดออกเป็น Anovulatory ถ้าเลือดไม่ออก Prolactin ปกติ ให้ Estrogen –Esthinyl estradiol 0.02 mg x 3 x 20-25 days + Progestogen 5-10 d สุดท้าย –Premarin ( CEE ) 1.25 mg x 2 x 20-25 days + Progestogen 5-10 d สุดท้าย –F/U 1-2 wks ถ้าเลือดออก เป็น รังไข่ไม่สร้าง ฮอร์โมน ซึ่งอาจเป็น Primary or Secondary ควรตรวจระดับ FSH เพื่อแยกโรค หากเลือดไม่ออก แสดงว่ามีปัญหาที่มดลูก เอง

15 เมื่อลืมยาคุมกำเนิด หยุดยารอระดู UPT หลังร่วมเพศครั้งสุดท้าย 3-5 สัปดาห์ คุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัย จนกว่าพิสูจน์ว่าไม่ท้อง คุมกำเนิดต่อหากพิสูจน์ว่าไม่ท้อง


ดาวน์โหลด ppt การพิสูจน์การตั้งครรภ์. การตรวจเลือดและพิสูจน์ การตั้งครรภ์ Below an hCG level of 1,200 mIU/ml the hCG usually doubles 2-3 days. Between 1,200 and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google