งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิสูจน์การตั้งครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิสูจน์การตั้งครรภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิสูจน์การตั้งครรภ์

2

3

4 การตรวจเลือดและพิสูจน์การตั้งครรภ์
Below an hCG level of 1,200 mIU/ml the hCG usually doubles 2-3 days. Between 1,200 and 6,000 mIU/ml serum the hCG usually takes 3-4 days to double. Above 6,000 mIU/ml, the hCG often takes > 4 days to double.

5 การตรวจเลือดและพิสูจน์การตั้งครรภ์

6 การตรวจปัสสาวะและพิสูจน์การตั้งครรภ์
Urine hCG ตรวจได้ mIU/cc (9-12d implant) Serum hCG ตรวจได้ 1-10 mIU/cc ปริมาณ Serum hCG mIU/cc = 5 weeks > 6000 mIU/cc = 6-7 weeks Ectopic rupture มักจะแตกที่ 8-12 weeks Serum hCG เร็วกว่า UPT 2-3 days

7 Sexual intercourse UPT +ve

8 การตรวจปัสสาวะและพิสูจน์การตั้งครรภ์
UPT +ve 5-6 wks LMP UPT +ve 3-4 wks Last SI (ovulation?)

9 การตรวจปัสสาวะและพิสูจน์การตั้งครรภ์
False negative Prozone phenomenon มีปริมาณ hCG สูงมากเกินไป เมื่อนำสิ่งตรวจมาเจือจางลงจะตรวจพบได้ เช่นใน Molar pregnancy ตรวจเร็วเกินไป ก่อน 5 สัปดาห์ อ่านผลเร็วหรือช้าเกินไป (ตั้งทิ้งไว้)

10 การตรวจปัสสาวะและพิสูจน์การตั้งครรภ์
False positive ตั้งทิ้งไว้นานเกินไป ยา hCG Therapy , Phenothiazine , Anticonvulsants Anti-Parkinson’s medicines , Some tranquilizers , Some diuretics Promethazine เลือด สบู่ ผงซักฟอก จากการซักฟอกชุดชั้นใน

11 Primary amenorrhea Secondary amenorrhea

12 สาเหตุ Anatomical defect : Imperforated hymen , MRKH ( mullerian agenesis ) , ไม่มีช่องคลอด , ปากมดลูก Ovary : ovarian tumor , Dysgenesis , Hypofuntion , PCOD Genetics : Gonadal dysgenesis(Turner) 45 X0** , Testicular feminizing Endocrine : Thyroid , DM , CAH , Pituitary ( Adenoma ) Emotional & Nutrition Hypothalamus &Pituitary

13 การตรวจปัสสาวะและพิสูจน์การตั้งครรภ์
ถามประวัติระดู ลักษณะระดูครั้งสุดท้าย ปริมาณ จำนวนวัน ปริมาณผ้าอนามัยที่ใช้ เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย แล้วนับไปอีก 3-5 weeks แล้วตรวจ UPT ใหม่ Condom รอระดูด้วยเสมอก่อนตรวจซ้ำ หาสาเหตุของระดูไม่มา – Pregnancy , Lactation , Progesterone High dose , Uterus , Ovarian tumor , Pituitary tumor

14 แผนการรักษา Prolactin & Progestin challenge test
Progesterone 100 mg IM , Primalut N or Provera mg/d x 7 days F/U 1-2 wks observe B/V ถ้าเลือดออกเป็น Anovulatory ถ้าเลือดไม่ออก Prolactin ปกติ ให้ Estrogen Esthinyl estradiol 0.02 mg x 3 x days + Progestogen 5-10 d สุดท้าย Premarin ( CEE ) 1.25 mg x 2 x days + Progestogen 5-10 d สุดท้าย F/U 1-2 wks ถ้าเลือดออก เป็น รังไข่ไม่สร้างฮอร์โมน ซึ่งอาจเป็น Primary or Secondary ควรตรวจระดับ FSH เพื่อแยกโรค หากเลือดไม่ออก แสดงว่ามีปัญหาที่มดลูกเอง

15 เมื่อลืมยาคุมกำเนิด หยุดยารอระดู
UPT หลังร่วมเพศครั้งสุดท้าย 3-5 สัปดาห์ คุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัยจนกว่าพิสูจน์ว่าไม่ท้อง คุมกำเนิดต่อหากพิสูจน์ว่าไม่ท้อง


ดาวน์โหลด ppt การพิสูจน์การตั้งครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google