งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตะบันน้ำเพื่อน โคบาล ( เครื่องสูบน้ำพลังน้ำ ) 034-351831.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตะบันน้ำเพื่อน โคบาล ( เครื่องสูบน้ำพลังน้ำ ) 034-351831."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตะบันน้ำเพื่อน โคบาล ( เครื่องสูบน้ำพลังน้ำ ) 034-351831

3 วางแผนใช้ตะบัน น้ำ คลอง ชลประทา นหรือลำ ธารน้ำ อาคาร ท่อจาก แหล่งน้ำ แท้งค์ น้ำ ตะบัน น้ำ ท่อส่ง น้ำไป ใช้ ข้อมูลเบื้องต้น 1. มีแหล่งน้ำเช่นลำธาร น้ำธรรมชาติหรือน้ำ ชลประทานหรืออ่าง เก็บน้ำอยู่ใกล้พื้นที่ และมีน้ำอย่าง เหลือเฟือ 2. ระดับน้ำในแหล่งน้ำ ดังกล่าวสูงกว่าสถาน ที่ตั้งตะบันน้ำอย่าง น้อย 1.5 เมตร 3. ระยะทางจากแหล่งน้ำ ถึงที่ตั้งตะบันน้ำ 6-38 เมตร ( ถ้ามากกว่านั้นก็ ได้แต่ต้องมีท่ออากาศ หรือบ่อพักน้ำ ) 4. จะส่งน้ำขึ้นได้สูง ประมาณ 10 เท่าของ ความต่างระดับในข้อ 2 5. น้ำที่สูบได้ประมาณ 20 % น้ำไหลทิ้งประมาณ 80 % ท่ออากาศ หรือบ่อพัก

4 หม้อลม เครื่องวัดความดันน้ำ ประตูน้ำออก ประตูน้ำไว้ไล่อากาศ เช็ควาล์ว ตัวปั้ม ประตูน้ำเข้า ฟุตวาล์ว ส่วนประกอบของตะบันน้ำ

5 วิธีใช้งาน ต่อท่อน้ำ ½ นิ้ว หรือ 1 นิ้วจาก ประตูน้ำออกไปยังแท้งค์น้ำ ( ได้ ระยะทางกว่า 100 เมตร ) เปิดประตูน้ำเข้าในตัวตะบันน้ำและ เปิดประตูน้ำไล่อากาศให้น้ำไหล ทิ้ง (1-2 นาที ) ปิดประตูน้ำเข้า รอให้น้ำไหลออก จากประตูน้ำไล่อากาศจนหมดแล้ว จึงปิดประตูไล่อากาศ เปิดประตูน้ำเข้าในตัวตะบันน้ำอีก ครั้ง ( ขณะนี้ประตูไล่อากาศปิด แต่ ประตูน้ำออกเปิดอยู่ ) ใช้ เหล็กหรือไม้กลมเท่าตะเกียบ กดลงบนลิ้นของฟุตวาล์วแล้ว ปล่อยเป็นจังหวะห่างกัน 30-50 วิ นาที่ ทำเช่นนี้จนกว่าลิ้นจะเปิดและ ปิดเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะต้อง ทำ 5-30 ครั้ง ( การหรี่ประตูน้ำออก ในช่วงแรก จะช่วยให้การกดลิ้น ดังกล่าวน้อยครั้งลงได้ ) ประตูน้ำออก ประตูน้ำไว้ไล่อากาศท่อน้ำเข้า

6 น้ำสูงถึงยอดไผ่ เก็บน้ำไว้ในถังสูงเพื่อใช้แทนน้ำประปา

7 ประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับ ความต่างระดับระหว่างระดับน้ำในแหล่งน้ำกับที่ตั้ง ตะบันน้ำ ( ยิ่งมากยิ่งดี ) ความห่างระหว่างแหล่งน้ำกับที่ตั้งตะบันน้ำ ( ต้อง พอเหมาะ 10-12 เมตรดีที่สุด ถ้าห่างมากต้องทำบ่อ พัก หรือท่ออากาศ ณ ที่ตำแหน่งที่พอเหมาะ ) ความตรงของท่อป้อนน้ำเข้าตะบันน้ำ ( ยิ่งตรงยิ่งดี ) ความแข็งแกร่งของท่อป้อนน้ำเข้าตะบันน้ำ ( แป๊บเหล็ก ดีกว่าท่อ พีวีซี ) ระยะทางและความสูงระหว่างตะบันน้ำกับถังเก็บน้ำ ขนาดท่อป้อนน้ำ ขนาดของลิ้น และขนาด ตลอดจน รูปร่างของตะบันน้ำ

8

9


ดาวน์โหลด ppt ตะบันน้ำเพื่อน โคบาล ( เครื่องสูบน้ำพลังน้ำ ) 034-351831.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google