งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคอมพิวเตอร์ แบบจำลองที่ให้อาหารสุนัข. ความเป็นมาและความสำคัญ เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขนั้นเราจำเป็นที่จะต้องคอย ดูแลเอาใจใส่ในหลายๆเรื่องซึ่งปัญหาที่พบได้มากในผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคอมพิวเตอร์ แบบจำลองที่ให้อาหารสุนัข. ความเป็นมาและความสำคัญ เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขนั้นเราจำเป็นที่จะต้องคอย ดูแลเอาใจใส่ในหลายๆเรื่องซึ่งปัญหาที่พบได้มากในผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคอมพิวเตอร์ แบบจำลองที่ให้อาหารสุนัข

2 ความเป็นมาและความสำคัญ เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขนั้นเราจำเป็นที่จะต้องคอย ดูแลเอาใจใส่ในหลายๆเรื่องซึ่งปัญหาที่พบได้มากในผู้ เลี้ยงสุนัขนั้นคือไม่มีเวลาในการให้อาหาร เนื่องจากใน ปัจจุบันเป็นสังคมเร่งรีบ ผู้คนส่วนใหญ่นั้นต้องใช่เวลา ส่วนใหญ่ในการทำงานจึงไม่มีเวลาที่จะให้อาหารสุนัข ของตน จึงได้คิดที่จะเขียนโปรแกรมและเครื่องมือขึ้นเพื่อสะดวก ต่อการให้อาหารสุนัขขึ้นมา ชุดสมองกล IPST- MicroBox เป็นชุดที่สามารถพัฒนาโปรแกรมต่างๆจึง นำมาเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเครื่องที่ใช้ให้อาหารสัตว์ ขึ้นมา เครื่องที่ใช้ให้อาหารสัตว์นั้นจัดทำขึ้นมาเพื่อ แก้ปัญหาของผู้ที่เลี้ยงสุนัข ซึ่งทางผู้จัดทำนั้นได้ เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆที่พบมากมายจึงจัดทำที่ให้อาหาร สัตว์ขึ้น ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการให้อาหารสัตว์นั้นคือใน บางครั้งในเวลาที่ผู้เลี้ยงต้องไปที่ไหนไกลๆและให้ อาหารสุนัขของตนไม่ได้ เราจึงเห็นปัญหานี้และคิดที่จะ แก้ไขปัญหาขึ้นเครื่องมอนี้จึงสำคัญเพื่อให้สุนัข

3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกล่อง IPST Sci-Box 2. ออกแบบ แบบจำลองที่ให้อาหารสุนัข 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำแบบจำลองที่ให้ อาหารสุนัข 4. ลงมือทำแบบจำลองที่ให้อาหารสุนัข 5. เขียนโปรแกรมที่ให้อาหารสุนัขด้วยกล่อง IPST Sci-Box 6. ทดลองใช้เครื่องแบบจำลองให้อาหารสุนัข 7. ประเมินผลและปรับปรุง

4 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับชุดการศึกษา IPST Sci- Box เพิ่มเติม 2. ผู้เลี้ยงสุนัขเกิดความสะดวกสบายในการให้ อาหารสุนัข 3. มีการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิด ประโยชน์

5 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคอมพิวเตอร์ แบบจำลองที่ให้อาหารสุนัข. ความเป็นมาและความสำคัญ เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขนั้นเราจำเป็นที่จะต้องคอย ดูแลเอาใจใส่ในหลายๆเรื่องซึ่งปัญหาที่พบได้มากในผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google