งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคอมพิวเตอร์ แบบจำลองที่ให้อาหารสุนัข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคอมพิวเตอร์ แบบจำลองที่ให้อาหารสุนัข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคอมพิวเตอร์ แบบจำลองที่ให้อาหารสุนัข

2 ความเป็นมาและความสำคัญ
เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขนั้นเราจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ในหลายๆเรื่องซึ่งปัญหาที่พบได้มากในผู้เลี้ยงสุนัขนั้นคือไม่มีเวลาในการให้อาหาร เนื่องจากในปัจจุบันเป็นสังคมเร่งรีบ ผู้คนส่วนใหญ่นั้นต้องใช่เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานจึงไม่มีเวลาที่จะให้อาหารสุนัขของตน จึงได้คิดที่จะเขียนโปรแกรมและเครื่องมือขึ้นเพื่อสะดวกต่อการให้อาหารสุนัขขึ้นมา ชุดสมองกล IPST-MicroBox เป็นชุดที่สามารถพัฒนาโปรแกรมต่างๆจึงนำมาเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเครื่องที่ใช้ให้อาหารสัตว์ขึ้นมา เครื่องที่ใช้ให้อาหารสัตว์นั้นจัดทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของผู้ที่เลี้ยงสุนัข ซึ่งทางผู้จัดทำนั้นได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆที่พบมากมายจึงจัดทำที่ให้อาหารสัตว์ขึ้น ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการให้อาหารสัตว์นั้นคือในบางครั้งในเวลาที่ผู้เลี้ยงต้องไปที่ไหนไกลๆและให้อาหารสุนัขของตนไม่ได้ เราจึงเห็นปัญหานี้และคิดที่จะแก้ไขปัญหาขึ้นเครื่องมอนี้จึงสำคัญเพื่อให้สุนัข

3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกล่อง IPST Sci-Box 2. ออกแบบ แบบจำลองที่ให้อาหารสุนัข 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำแบบจำลองที่ให้อาหารสุนัข 4. ลงมือทำแบบจำลองที่ให้อาหารสุนัข 5. เขียนโปรแกรมที่ให้อาหารสุนัขด้วยกล่อง IPST Sci-Box 6. ทดลองใช้เครื่องแบบจำลองให้อาหารสุนัข 7. ประเมินผลและปรับปรุง

4 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับชุดการศึกษา IPST Sci-Box เพิ่มเติม 2.ผู้เลี้ยงสุนัขเกิดความสะดวกสบายในการให้อาหารสุนัข 3.มีการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์

5 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคอมพิวเตอร์ แบบจำลองที่ให้อาหารสุนัข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google