งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปปัญหาของคอมพิวเตอร์ใน ชีวิตประจำวัน มีดังนี้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปปัญหาของคอมพิวเตอร์ใน ชีวิตประจำวัน มีดังนี้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปปัญหาของคอมพิวเตอร์ใน ชีวิตประจำวัน มีดังนี้

2 ปัญหาวิธีแก้ไขปัญหาในคู่มือ HP วิธีแก้ไขปัญหาในคู่มือ Acer เข้า Control panel ไม่ได้ไม่มี เปิดเครื่องไม่ออกเนื่องจาก ไฟไม่พอ กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ไม่ถึง 4 วินาที 1. ตรวจสอบสวิตช์เลือกระดับ ไฟฟ้าที่ด้านหลังของ แหล่งจ่าย 2. ถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชันที ละชิ้นจนกว่าไฟ 5v_aux บน เทนบอร์ดจะสว่าง 3. เปลี่ยนเมนบอร์ด ไม่มี ลบไฟล์ไม่ได้ไม่มี เสียงไม่ออก 1. ตรวจสอบการตั้งค่า F10 BIOS เพื่อให้แน่ใจได้ว่า ลำโพงภายในเครื่องไม่ได้ปิด เสียงไว้ 2. ใช้ตัวควบคุมเสียงที่มีอยู่ใน ระบบปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจ ว่าลำโพงไม่ได้ถูกปิดเสียง ไม่มี

3 ปัญหาวิธีแก้ไขปัญหาในคู่มือ HP วิธีแก้ไขปัญหาในคู่มือ Acer เสียบเมาส์แล้วเมาส์ใช้ไม่ได้ไม่มี ระบบค้างรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ไม่มี เครื่องทำงานไม่เต็ม ประสิทธิภาพเนื่องจาก โปรเซสเซอร์มีอุณหภูมิสูง 1. ดูให้แน่ใจว่าช่องระบาย อากาศไม่ถูกปิดกั้น เว้นพื้นที่ ว่างประมาณ 10.2 ซม.(4 นิ้ว ) ทุกด้าน 2. ตรวจดูว่าพัดลมถูกเชื่อมต่อ และทำงานอย่างถูกต้อง 3. ตรวจสอบว่าระบายความร้อน ของโปรเซสเซอร์ถูกติดตั้ง อย่างถูกต้อง ไม่มี ค้นหา wifi ไม่เจอไม่มี

4 จัดทำโดย นาย กฤตนัย สมโน เลขที่ 2 นาย กฤตนัย สมโน เลขที่ 2 นาย กัญน์ นาคเอี่ยม เลขที่ 7 นาย กัญน์ นาคเอี่ยม เลขที่ 7 นาย ทินกฤต วารานุกูลศักดิ์ เลขที่ 26 นาย ทินกฤต วารานุกูลศักดิ์ เลขที่ 26 นาย ธนัฐพงษ์ โรจน์ปรียา เลขที่ 29 นาย ธนัฐพงษ์ โรจน์ปรียา เลขที่ 29


ดาวน์โหลด ppt สรุปปัญหาของคอมพิวเตอร์ใน ชีวิตประจำวัน มีดังนี้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google