งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาปัญหาในสังคมครั้งนี้กลุ่มของ ข้าพเจ้าได้ทำการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ปัญหาเด็กติดเกม โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพ ปัญหาในปัจจุบัน,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาปัญหาในสังคมครั้งนี้กลุ่มของ ข้าพเจ้าได้ทำการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ปัญหาเด็กติดเกม โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพ ปัญหาในปัจจุบัน,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาปัญหาในสังคมครั้งนี้กลุ่มของ ข้าพเจ้าได้ทำการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ปัญหาเด็กติดเกม โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพ ปัญหาในปัจจุบัน, กรณีตัวอย่าง, สาเหตุของ ปัญหา, ผลกระทบ รวมถึงวิธีการแก้ไขอีก ด้วย กลุ่มของข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาครั้งนี้จะมีผู้ที่สนใจนำไปปฏิบัติ และแก้ปัญหาชีวิตในทางที่ถูกต้อง ดีงาม

2 สารบัญ เรื่อง หน้า สภาพปัจจุบันและปัญหา 1 สภาพปัญหา 2 กรณีตัวอย่าง 3-4 สาเหตุของปัญหา 5 ผลกระทบ 6 วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 7 เอกสารอ้างอิง 8 จัดทำโดย 9

3 สภาพปัจจุบันและปัญหา ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมายทำให้ ผู้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้น การพึ่งพา ตนเองจึงน้อยลง กรณีนี้เราพูดถึงเด็กติดเกมซึ่ง ปัจจุบันปัญหาเด็กติดเกมกำลังระบาดหนักใน ชุมชนประมาณ 20% เราจะพบเห็นเด็กจำนวน มากในร้านอินเทอร์เน็ต เด็กพวกนี้เสียเวลากับ การเล่นเกมในร้านอินเทอร์เน็ตทำให้ผลการ เรียนรวมทั้งสุขภาพร่างกายย่ำแย่ลง พ่อแม่เด็ก ก็เครียดเนื่องจาก ผลการเรียนรวมถึงความ ก้าวร้าวซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการเล่นเกม บางรายถึงกับขโมยของเพื่อนำเงินมาเล่นเกม

4 สภาพปัญหา เด็กใช้เวลาทั้งวันในการเล่นเกม คอมพิวเตอร์จนขาดเรียนหนังสือ ทำให้ผลการ เรียนตกต่ำลง เงินที่ผู้ปกครองให้ไปกินข้าวก็ นำไปเล่นเกมจึงไม่ได้รับประทานอาหารทำให้ สุขภาพย่ำแย่ลงเมื่อเงินหมดจึงต้องไปขโมย ผู้อื่นมาในที่สุด

5 กรณีตัวอย่าง สลดใจ - เด็กติดเกม ม.3 ผูกคอตายเลียนแบบ GTA มรณะ ลูกชาย ตร.- พ่อแทบใจสลายเผยกำลังนิยม ’ ในหมู่วัยรุ่น เด็ก ม.3 วัย 15 ปี ลูกชายสายสืบบางเขน ผูกคอตายอนาถ ในแฟลตตำรวจ ศพพิลึกไม่สวมเสื้อแต่นุ่งกระโปรงสั้นสีดำ ใส่ถุงน่องแบบเต็มตัว แถมยังใช้เชือกผูกรองเท้ามัดขาทั้ง สองข้างอีก พ่อออกเวรกลับไปหาลูกพบกลายเป็นศพ หัวใจแทบสลาย ไม่รู้ปมสาเหตุลูกคิดสั้นฆ่าตัวตาย เผยเป็น เด็กร่าเริง แต่ติดเกมออนไลน์ - ออฟไลน์จนงอมแงม ยันไม่ มีการเบี่ยงเบนทางเพศ เพื่อนรักแฉคนตายติดเกมจีทีเอ แนวอาชญากรรม สร้างตัวเองเป็นนักเลงหัวไม้ไล่ก่อเหตุ ชั่วร้ายเพียบ เผยเจอครั้งสุดท้ายเหมือนมาลาโทรศัพท์หา เพื่อนในกลุ่มทุกคน ตำรวจคาดคนตายซึมซับพฤติกรรม ตัวละครในเกม จนเอามาเป็นแบบอย่างแต่พลาดต้องมาจบ ชีวิตแบบอนาถ แฉเกม GTA เป็นแนวระห่ำแตก เน้นความ สะใจในการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ นิยมมากในหมู่ วัยรุ่นคนเล่นเกม

6

7 สาเหตุของปัญหา แบ่งเวลาไม่เป็น มีความเครียดมากจึงระบายกับเกมคอมพิวเตอร์ ถูกเพื่อนชักชวน พ่อแม่ขาดความเอาใจใส่ ไม่รู้จักควบคุมตนเอง

8 ผลกระทบ ร่างกายอ่อนแอทรุดโทรม ผลการเรียนตกต่ำ คุณภาพเด็กลดลง ผู้ปกครองเกิดความเครียด เกิดการลักขโมยมากขึ้น เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว

9 วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ อิทธิบาท 4 ขันติ มีความอดทน ข่มใจไม่ให้ ตัวเองหลงไปเล่นเกมส์ มีสติ รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ มีหน้าที่ เรียนหนังสือ ทิศ 6 คือรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามหน้าที่ของตนเอง และเชื่อฟัง ความสั่งสอนของผู้ใหญ่ กตัญญูกตเวที คือระลึกถึงคุณของพ่อแม่ และ ไม่ทำให้ท่านผิดหวัง

10 เอกสารอ้างอิง http://my.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=320715&chapter=3 http://moc.moph.go.th/Strategy/index http://www.online-station.net/ http://www.thaihealth.or.th/node/4118 http://www.mthai.com/webboard/5/130156.html

11 จัดทำโดย ด. ช. จิรกร ริยะทา 2 ด. ช. ณัฐดนัย ไชยอักษร 6 ด. ชง ธนากฤต นันทาทอง 10 ด. ช. พีรศิลป์ ศรีจันทร์ 14 ด. ญ. ณัฐฑิชา ขำฉา 18 ด. ญ. ปริเนตร อินต๊ะสิน 22 ด. ญ. พาณิพัค แสนขัติ 26 ด. ญ. วธูสิริ จันทร์ทักษิโณภาส 30 ด. ญ. สุมิตรา มะโนสุข 34


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาปัญหาในสังคมครั้งนี้กลุ่มของ ข้าพเจ้าได้ทำการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ปัญหาเด็กติดเกม โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพ ปัญหาในปัจจุบัน,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google