งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง นำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วน ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การแก้ปัญหา 1. หาสิ่งที่โจทย์กำหนด 2. หาว่าโจทย์ถามอะไร 3. ที่โจทย์กำหนดจะทำอย่างไร จึงจะได้สิ่งที่โจทย์ถาม

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ข้อ 10 หน้า 65 ขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด เขาเติมน้ำมัน ไว้เต็มถัง เมื่อขับรถไปได้ 150 กิโลเมตร เหลือ น้ำมัน อยู่ แล่น 10 ก. ม. ต่อ น้ำมัน 1 ลิตร เหลือน้ำมันใน ถังกี่ลิตร ของ ถัง 3 4

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ขับรถไปได้ 150 ก. ม. เหลือ น้ำมันอยู่ ของ ถัง 10 ก. ม. ใช้ น้ำมัน 1 ลิตร โจทย์กำหนด เติมน้ำมันไว้เต็มถัง 3 4

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เหลือ น้ำมัน โจทย์ถาม ในถังกี่ลิตร

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัว ตั้ง × ตัว คูณ = ผลลั พธ์ 2 × 3 = 6 6 6 2 3 3 2 ÷ = ÷ =

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แนวคิด 150÷ × 10 = ทาง 150 กิโลเมตร คิดเป็นน้ำมัน ลิตร น้ำมัน ของ ถัง 15 ลิตร น้ำมัน เต็มถัง = 15 ลิตร 15 ลิตร 1 4 1 4

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วิธีทำ 150 ÷ 10= ระยะทาง 150 เมตร คิดเป็นน้ำมัน 15 ลิตร × น้ำมัน เต็มถัง =15 ลิตร น้ำมัน เต็มถัง =15 ÷ ใช้น้ำมันไป - = ของถัง 4 4 3 4 1 4 1 4 1 4 ตัวตั้ง ตัวคูณ

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล น้ำมัน เต็มถัง = 15 ÷ × 15 = = 60 ลิตร เหลือน้ำมัน ในถัง 60 - 15 = 45 ลิตร 1 4 4 1

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ข้อ 7 หน้า 70 มี พนักงาน ชาย ของทั้งหมด เป็น 65 คน มีพนักงานทั้งหมดกี่คน ผลต่างชาย และหญิง 2121 29 29

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วิธีทำ = - พนักงานชาย พนักงานหญิง ของทั้งหมด ของทั้งหมด 2121 29 29 2929 29 29 2121 29 29 8 2929

13 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ผลต่างระหว่าง ชายและหญิง - = ของทั้งหมด = 65 คน 2121 29 29 8 2929 1313 29 29 ของทั้งหมด

14 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ดังนั้ น ÷ พนักงาน ทั้งหมด = 65 × 5 145 คน 65 1313 29 29 2929 13 13 =

15 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน้า 64,65 ข้อ 5,6,8,9


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google