งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อการ เลือกอาชีพ. 1. กลุ่มช่าง 1. กลุ่มช่าง บุคคลที่ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้ พละกำลัง และเป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับรูปธรรมหรือกิจกรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อการ เลือกอาชีพ. 1. กลุ่มช่าง 1. กลุ่มช่าง บุคคลที่ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้ พละกำลัง และเป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับรูปธรรมหรือกิจกรรมที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อการ เลือกอาชีพ

2 1. กลุ่มช่าง 1. กลุ่มช่าง บุคคลที่ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้ พละกำลัง และเป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับรูปธรรมหรือกิจกรรมที่ ไม่ซับซ้อน เป็นบุคคลที่พยายาม หลีกเลี่ยงการสนทนากับผู้อื่นหรือ สังคมกับผู้อื่น อาชีพด้าน เกษตรกรรม อาชีพช่างต่างๆ อาชีพด้านกีฬา

3 2. กลุ่มนักคิด 2. กลุ่มนักคิด บุคคลที่ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้ ความคิด การแก้ปัญหา มีลักษณะ เป็นนักวิชาการ สนใจด้าน วิทยาศาสตร์ การคิดคำนวณ รัก การศึกษาค้นคว้า นักวิทยาศ าสตร์ แพทย์ วิศวกร นัก คำนวณ

4 3. กลุ่มบริการ 3. กลุ่มบริการ บุคคลที่ชอบสังคมกับผู้อื่น ชอบ แสดงตัว รื่นเริง ชอบสนทนา ชอบบริการสังคม นักสังคม สงเคราะห์ ครู นักแนะแนว นักจิตบำบัด

5 4. กลุ่มธุรการ 4. กลุ่มธุรการ บุคคลที่ชอบทำตามระเบียบแบบ แผน เป็นคนประณีตและยึด ประเพณีนิยม ไม่ค่อยยืดหยุ่น ผ่อนปรน ชอบทำงานที่มีระบบ เป็นระเบียบ เจ้าหน้าที่สารบรรณ เลขานุการ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย

6 5. กลุ่มธุรกิจ 5. กลุ่มธุรกิจ บุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้นำ ชอบ ชักจูงผู้อื่น ชอบมีอำนาจ ชอบ แสดงตัว มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ผู้จัดการ พิธีกร นักธุรกิจ นัก ประชาสัมพั นธ์ ทนายความ

7 6. กลุ่มศิลปิน 6. กลุ่มศิลปิน บุคคลที่ชอบความงาม รักศิลปะ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ ค่อยควบคุมตนเอง ชอบทำสิ่ง ต่างๆตามใจปรารถนา จิตรกร นักแสดง สถาปนิก นักออกแบบ นักดนตรี - นาฏศิลป์


ดาวน์โหลด ppt บุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อการ เลือกอาชีพ. 1. กลุ่มช่าง 1. กลุ่มช่าง บุคคลที่ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้ พละกำลัง และเป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับรูปธรรมหรือกิจกรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google