งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ

2 อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพช่างต่างๆ อาชีพด้านกีฬา
1. กลุ่มช่าง บุคคลที่ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง และเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปธรรมหรือกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน เป็นบุคคลที่พยายามหลีกเลี่ยงการสนทนากับผู้อื่นหรือสังคมกับผู้อื่น อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพช่างต่างๆ อาชีพด้านกีฬา

3 2. กลุ่มนักคิด บุคคลที่ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด การแก้ปัญหา มีลักษณะเป็นนักวิชาการ สนใจด้านวิทยาศาสตร์ การคิดคำนวณ รักการศึกษาค้นคว้า นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ วิศวกร นักคำนวณ

4 3. กลุ่มบริการ บุคคลที่ชอบสังคมกับผู้อื่น ชอบแสดงตัว รื่นเริง ชอบสนทนา ชอบบริการสังคม
นักสังคมสงเคราะห์ ครู นักแนะแนว นักจิตบำบัด

5 4. กลุ่มธุรการ บุคคลที่ชอบทำตามระเบียบแบบแผน เป็นคนประณีตและยึดประเพณีนิยม ไม่ค่อยยืดหยุ่นผ่อนปรน ชอบทำงานที่มีระบบเป็นระเบียบ เจ้าหน้าที่สารบรรณ เลขานุการ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

6 5. กลุ่มธุรกิจ บุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้นำ ชอบชักจูงผู้อื่น ชอบมีอำนาจ ชอบแสดงตัว มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ผู้จัดการ พิธีกร นักธุรกิจ นักประชาสัมพันธ์ ทนายความ

7 6. กลุ่มศิลปิน บุคคลที่ชอบความงาม รักศิลปะ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ค่อยควบคุมตนเอง ชอบทำสิ่งต่างๆตามใจปรารถนา จิตรกร นักแสดง สถาปนิก นักออกแบบ นักดนตรี -นาฏศิลป์


ดาวน์โหลด ppt บุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google