งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

... เกม 4 ตัวเลือก... โดย นางนภีสี กันทัด Start จงตอบคำถามต่อไปนี้โดยคลิกเลือกที่ ตัวเลือกด้านหน้า 1. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "... เกม 4 ตัวเลือก... โดย นางนภีสี กันทัด Start จงตอบคำถามต่อไปนี้โดยคลิกเลือกที่ ตัวเลือกด้านหน้า 1. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ... เกม 4 ตัวเลือก... โดย นางนภีสี กันทัด Start

3 จงตอบคำถามต่อไปนี้โดยคลิกเลือกที่ ตัวเลือกด้านหน้า 1. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล รับข้อมูล แสดงผลข้อมูล ก รับข้อมูล แสดงผลข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ข ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล รับ ข้อมูล ค รับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล ง

4 ! ! ! WOW ! ! ! ถูกต้อง เก่งมากค่ะ

5 ผิดค่ะ... ลองใหม่อีกครั้งค่ะ

6 จงตอบคำถามต่อไปนี้โดยคลิกเลือกที่ ตัวเลือกด้านหน้า 2. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูล เมาส์ เครื่องพิมพ์ ก จอภาพ เครื่องพิมพ์ ข แป้นพิมพ์ เมาส์ ค ซีพียู แป้นพิมพ์ ง

7 ! ! ! WOW ! ! ! ถูกต้อง เก่งมากค่ะ

8 ผิดค่ะ... ลองใหม่อีกครั้งค่ะ

9 จงตอบคำถามต่อไปนี้โดยคลิกเลือกที่ ตัวเลือกด้านหน้า 3. อุปกรณ์ในข้อใดเปรียบได้กับสมองของ คอมพิวเตอร์ ซีพียู ก จอภาพ ข แป้นพิมพ์ ค เมาส์ ง

10 ! ! ! WOW ! ! ! ถูกต้อง เก่งมากค่ะ

11 ผิดค่ะ... ลองใหม่อีกครั้งค่ะ

12 จงตอบคำถามต่อไปนี้โดยคลิกเลือกที่ ตัวเลือกด้านหน้า 4. เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใน หน่วยใด หน่วยประมวลผล ก หน่วยรับข้อมูล ข หน่วยแสดงผลข้อมูล ค หน่วยส่งข้อมูล ง

13 ! ! ! WOW ! ! ! ถูกต้อง เก่งมากค่ะ

14 ผิดค่ะ... ลองใหม่อีกครั้งค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ... เกม 4 ตัวเลือก... โดย นางนภีสี กันทัด Start จงตอบคำถามต่อไปนี้โดยคลิกเลือกที่ ตัวเลือกด้านหน้า 1. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google