งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sound card ( การ์ดเสียง ) เสียงเป็นส่วน สำคัญในระบบ มัลติมีเดียไม่ น้อยกว่าภาพ ดังนั้นการ์ด เสียงจึงเป็น อุปกรณ์จำเป็นที่ สำคัญของระบบ คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sound card ( การ์ดเสียง ) เสียงเป็นส่วน สำคัญในระบบ มัลติมีเดียไม่ น้อยกว่าภาพ ดังนั้นการ์ด เสียงจึงเป็น อุปกรณ์จำเป็นที่ สำคัญของระบบ คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sound card ( การ์ดเสียง ) เสียงเป็นส่วน สำคัญในระบบ มัลติมีเดียไม่ น้อยกว่าภาพ ดังนั้นการ์ด เสียงจึงเป็น อุปกรณ์จำเป็นที่ สำคัญของระบบ คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย

2 การ์ดเสียงได้รับการพัฒนาคุณภาพ อย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ของเสียงและความผิดเพี้ยนน้อยที่สุด ตลอดจนมีระบบเสียงสามมิติอย่างใน ปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ เสียงมี 2 ประการคือ  อัตราการสุ่มตัวอย่าง  ความแม่นยำของตัวอย่างที่ได้ ซึ่ง ความแม่นยำของตัวอย่างนั้นถูกกำหนด โดยความสามารถของ A/D converter ว่ามีความละเอียดมากน้อยเพียงใด ทำ อย่างไรจึงจะประมาณค่าสัญญาณ ดิจิตอลได้ใกล้เคียงกับค่า สัญญาณเสียงมากที่สุด

3 ความละเอียดของ A/D converter นั้นถูก กำหนด โดยจำนวน บิต (bit) ของสัญญาณ ดิจิตอลเอาต์พุต (Digital Output) เช่น - A/D converter 8 bit จะสามารถแสดง ค่าที่ต่างกันได้ 256 ระดับ - A/D converter 16 bit จะสามารถ แสดงค่าที่ต่างกันได้ 65,536 ระดับ หากจำนวนระดับมากขึ้นจะทำให้ความ ละเอียดยิ่งสูงขึ้นและการผิดเพี้ยนของ สัญญาณเสียงยิ่งน้อยลง นั่นคือ ประสิทธิภาพของเสียงที่ได้รับดีขึ้นนั่นเอง แต่จำนวน bit ต่อหนึ่งตัวอย่างจะเพิ่มขึ้น ด้วย

4 Display card ( การ์ดแสดงผล ) หลักการทำงาน พื้นฐานของการ์ด แสดงผลจะเริ่มต้น ขึ้นเมื่อโปรมแกรม ต่างๆส่งข้อมูลมา ประมวลผลที่ CPU เมื่อ CPU ประมวลผล เสร็จแล้วก็จะส่ง ข้อมูลที่จะนำมา แสดงผลบนจอภาพ มาที่การ์ดแสดงผล จากนั้นการ์ด แสดงผลก็จะส่ง ข้อมูลนี้มาที่จอภาพ ตามข้อมูลที่ได้รับมา

5 การ์ดแสดงผลรุ่นใหม่ๆที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะมี แผงวงจรในการเร่งความเร็วการแสดงภาพสาม มิติและมีหน่วยความจำมาให้มากพอ สมควร หน่วยความจำ การ์ดแสดงผลจะต้องมีหน่วยความจำที่ เพียงพอในการใช้งานเพื่อสำหรับเก็บข้อมูลที่ ได้รับจาก CPU และสำหรับการ์ดแสดงผลบาง รุ่นก็สามารถประมวลผลได้ในตัวการ์ด โดยทำ หน้าที่ในการประมวลผลภาพแทน CPU เลยซึ่ง ทำให้ ซีพียูทำงานได้เร็วขึ้น เมื่อได้รับข้อมูลจาก ซีพียูมา การ์ด แสดงผลจะเก็บข้อมูลที่ไดรับมาไว้ใน หน่วยความจำส่วนนี้เอง ถ้าการ์ดแสดงผลมี หน่วยความจำมากๆก็จะรับข้อมูล จาก ซีพียูได้มากช่วยให้การแสดงผลเร็วขึ้น

6 ความละเอียดในการแสดงผล การ์ดแสดงผลที่ดีจะต้องมี ความสามารถในการแสดงผลในควาละเอียด สูงๆ ได้เป็นอย่างดี ความละเอียดในการ แสดงผลหรือ Resolutions ก็คือจำนวนของ จุด หรือ พิเซล (Pixel) ที่การ์ดสามารถนำไป แสดงบนจอภาพได้ จำนวนจุดยิ่งมากก็ทำให้ ภาพที่ได้ มีความคมชัดขึ้น ส่วนความละเอียด ของสีก็คือ ความสามารถในการแสดงสี ได้ใน หนึ่งจุด จุดที่พูดถึงนี้ก็คือ จุดที่ใช้ในการ แสดงผล ในหน้าจอ เช่น โหมดความละเอียด 640x480 พิกเซล ก็จะมีจุดเรียงตามแนวนอน 640 จุด และจุดเรียงตามแนวตั้ง 480 จุด

7 โหมดความละเอียดที่เป็นมาตราฐานในการ ใช้งานปกติก็คือ 640x480 แต่การ์ดแสดงผล ส่วนใหญ่ สามารถที่จะแสดงผลได้หลายๆ โหมด เช่น 800x600, 1024x768 และการ์ดที่มีประสิทธิภาพสูงก็จะ สามารถแสดงผลในความละเอียด 1280x1024 ส่วนความละเอียดสีก็มี 16 สี, 256 สี, 65,535 สี และ 16 ล้านสีหรือ มักจะเรียกกันว่า True color

8 อัตราการรีเฟรช หน้าจอการ์ด แสดงผลที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีอัตรา การรีเฟรช หน้าจอได้หลายๆ อัตรา อัตรา การรีเฟรช ก็คือ จำนวนครั้งในการกวาด หน้าจอ ใหม่ในหนึ่งวินาที ถ้าหากว่าอัตรารี เฟรช ต่ำ จะทำให้ภาพบนหน้าจอ มีการ กระพริบ ทำให้ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เกิด อาการล้า ของกล้ามเนื้อตา และอาจทำให้ เกิดอันตราย กับดวงตาได้ อัตราการรีเฟรชในปัจจุบันอยู่ที่ 72 เฮิรตซ์ ถ้าใช้จอภาพขนาดใหญ่ อัตรารี เฟรช ยิ่งต้องเพิ่มมากขึ้น อัตรารีเฟรช ยิ่ง มากก็ยิ่งดี

9 สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rallycoms.net www.rallycoms.net

10 Forget from along to-standing partnership between two companies Committed to innovation the G5 drives the largest performance again in history of the power PC.The 64 – bit G5 speeds up to 2 GHz and can address 8 GB main memory Ram

11 Shatters the 4GB ceiling 32-bit PCs can only use 4GB of memory. Any more than that requires the use of virtual memory on the hard drive, which is 40 times slower than using RAM The new Power Mac G5 can offer up to 8GB of RAM thanks to the 64-bit G5. So you can store entire 3D worlds, huge scientific data sets and oversized 2D images all in main memory, which lets you manipulate them faster.

12 To repeat: 40 times faster. Theoretically, the 64-bit data paths let the Power PC G5 access up to 4 terabytes of physical memory. Impractical now, maybe, but the Power PC G5 architecture allows for plenty of growth well into the future.

13 www.apple.com/G5processor


ดาวน์โหลด ppt Sound card ( การ์ดเสียง ) เสียงเป็นส่วน สำคัญในระบบ มัลติมีเดียไม่ น้อยกว่าภาพ ดังนั้นการ์ด เสียงจึงเป็น อุปกรณ์จำเป็นที่ สำคัญของระบบ คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google