งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้าสู่บทเรียน

2 สวัสดีค่ะเด็ก ๆ พร้อมจะเรียนรู้บทเรียนหรือยังค่ะ ถ้าพร้อมแล้ว..
แนะนำบทเรียน สวัสดีค่ะเด็ก ๆ พร้อมจะเรียนรู้บทเรียนหรือยังค่ะ ถ้าพร้อมแล้ว.. ไปกันเลย... แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 แนะนำบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โดย ครูศุลีพร อยู่ประสิทธิ์ กลับหน้าหลัก

4 = ? ข. 2 ก. 3 ง. 9 ค. 7

5 ถูกต้องค่ะ เก่งมาก !!!!!!! ทำต่อข้อ 2

6 ผิดค่ะ ลองทำใหม่ !!!! กลับไปทำข้อ 1 ใหม่

7 = ? ข. 12 ก. 21 ง. 20 ค. 23

8 ถูกต้องค่ะ เก่งมาก !!!!!!! กลับหน้าหลัก

9 ผิดค่ะ ลองทำใหม่ !!!! กลับไปทำข้อ 2 ใหม่

10 การบวกเลขที่ไม่เกิน 2 หลัก
การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก คือ การบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการนำจำนวนหนึ่ง เพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ให้ได้ผลลัพธ์ ซึ่งผลลัพธ์จะต้องไม่เกิน 100 เช่น = 33 เป็นต้น กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google