งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่ เกิน 2 หลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่ เกิน 2 หลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่ เกิน 2 หลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้าสู่บทเรียน

2 แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน สวัสดีค่ะเด็ก ๆ พร้อมจะ เรียนรู้ บทเรียนหรือ ยังค่ะ ถ้า พร้อมแล้ว.. ไปกันเลย... ออกจากบทเรียน

3 แนะนำบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่ เกิน 2 หลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โดย ครูศุลีพร อยู่ประสิทธิ์ กลับหน้าหลัก

4 1. 5 + 2 = ? ก. 3 ก. 3 ข. 2 ข. 2 ค. 7 ค. 7 ง. 9 ง. 9

5 ถูกต้องค่ะ เก่งมาก !!!!!!! ทำต่อข้อ 2

6 ผิดค่ะ ลองทำใหม่ !!!! กลับไปทำข้อ 1 ใหม่

7 2. 11 + 12 = ? ก. 21 ก. 21 ข. 12 ข. 12 ค. 23 ค. 23 ง. 20 ง. 20

8 ถูกต้องค่ะ เก่งมาก !!!!!!! กลับหน้าหลัก

9 ผิดค่ะ ลองทำใหม่ !!!! กลับไปทำข้อ 2 ใหม่

10 การบวกเลขที่ไม่เกิน 2 หลัก การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก คือ การบวกตัวเลข เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการ นำจำนวนหนึ่ง เพิ่มอีก จำนวนหนึ่ง ให้ได้ ผลลัพธ์ ซึ่งผลลัพธ์ จะต้องไม่เกิน 100 เช่น 20 + 13 = 33 เป็นต้น กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่ เกิน 2 หลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google