งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กผอม – เด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ B.Sci,MCN. นักวิชาการเชี่ยวชาญโภชนาการ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโภชนาการสมวัย ที่ปรึกษากิติศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กผอม – เด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ B.Sci,MCN. นักวิชาการเชี่ยวชาญโภชนาการ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโภชนาการสมวัย ที่ปรึกษากิติศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กผอม – เด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ B.Sci,MCN. นักวิชาการเชี่ยวชาญโภชนาการ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโภชนาการสมวัย ที่ปรึกษากิติศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 1

2 ปัญหาโภชนาการในเด็กไทย ปล่อยไว้ ประเทศไทยหายนะ สรุป 2

3 เด็กขาดสารอาหาร ยังไม่หมด เด็กอ้วนพุ่งเต็มประเทศ ปัญหาใหญ่ 3

4 ผลกระทบ เด็กผอม IQ ต่ำจน เด็กอ้วนผู้ใหญ่อ้วนโรค คนไทยมีคุณภาพชีวิตต่ำ ทำให้ชาติไม่เจริญ 4

5 5

6 อย่าโทษเด็ก ผู้ใหญ่ใจดี ต้องมีความรับผิดชอบ ทำไมเด็กไทย กินไม่เป็น 6

7 ขาดภูมิคุ้มกันทางปัญญา ตัดสินใจกินอาหารตามความรู้สึก คาดไม่ถึงว่า ผลการกินไม่เป็น จะวกกลับมาทำลายชีวิตตัวเอง เด็กไทย.... 7

8 ไม่ได้กินอาหารเช้า กินอาหารเช้าที่ขาดคุณภาพ / ไม่พอ กินอาหารกลางวันคุณภาพต่ำ กิน – ดื่ม อาหารว่าง หวาน – มัน เค็ม จัด ปฏิเสธกินผัก ละทิ้งอาหารไทย ความจริงของเด็กไทย... 8

9 ห่างกัน 5 ปี เด็กไทยวัยก่อนเรียน อ้วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ความจริงที่ค้นพบ 9

10 อีก 10 ปี เด็กไทย 1 ใน 5 จะเป็นโรคอ้วน !!! 10

11 เด็กไทยวัยเรียน เดินมา 10 คน จะอ้วน – ท้วม 2 – 3 คน 11

12 IQ ต่ำ เด็กไทยจำนวนมาก ขาด ไอ โอ ดีน และ ธาตุเหล็ก 12

13 IQ ปกติ 90 – 100 แต่ เด็กไทย 91 IQ ปกติ 90 – 100 แต่ เด็กไทย 91 13

14 เด็กไทยวัยเรียน ร้อยละ 49.6 กินขนมกรุบกรอบประจำ ห่างกัน 3 ปี กินเพิ่ม 2 เท่า 14

15 เด็กไทย จ่ายเงิน 1 แสนล้านบาท / ปี ซื้อขนมด้อยคุณค่า เฉลี่ยคนละ 9,800 บาทต่อปี จ่ายเงินเรียนหนังสือ 3,024 บาท 15

16 โรงเรียนส่วนมาก จัดอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ที่ให้พลังงานสูง โรงเรียนส่วนมาก จัดอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ที่ให้พลังงานสูง 16

17 เด็กไทย 1 ใน 3 กินอาหารประเภท แป้ง ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม สูง เป็นประจำ เด็กไทย 1 ใน 3 กินอาหารประเภท แป้ง ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม สูง เป็นประจำ 17

18 เด็กไทยจำนวนมาก กิน ผัก ผลไม้ ไม่พอ ควรกินผักวันละ 12 ช้อน แต่เด็กไทยกิน 1 – 2 ช้อน เด็กไทยจำนวนมาก กิน ผัก ผลไม้ ไม่พอ ควรกินผักวันละ 12 ช้อน แต่เด็กไทยกิน 1 – 2 ช้อน 18

19 อาหารว่างของเด็กไทย ไร้คุณค่า 19

20 ข้อมูลน่าสนใจ โรงเรียนที่จัดผลไม้ ให้เด็กกินเป็นอาหารว่าง จะมีเด็กอ้วนน้อยกว่า โรงเรียนไม่ได้จัด สูงถึงร้อยละ 30 20

21 ข้อมูลน่าสนใจ โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ทำกิจกรรมจากบริษัทเครื่องดื่ม น้ำอัดลม และขนม มีเด็กอ้วนเป็น 1.5 เท่า ของโรงเรียนที่ไม่ได้รับ 21

22 ข้อมูลน่าสนใจ โรงเรียนที่จำหน่ายน้ำอัดลม และเครื่องดื่มรสหวาน มีเด็กอ้วนเป็น 2 เท่า ของโรงเรียนที่ไม่ได้ขาย 22

23 ข้อมูลน่าสนใจ โรงเรียนที่ทำกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ มีเด็กอ้วนน้อยกว่า โรงเรียนที่ไม่ได้จัด ร้อยละ 20 23

24 เพราะ อ้วน ห่างกันแค่ 5 ปี เด็กไทยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 18 ในที่สุด 24

25 ประเทศไทย ใช้เงิน 7 – 8 หมื่นล้านบาท / ปี รักษาคนป่วย โรคเบาหวาน และโรคหัวใจหลอดเลือด 25

26 แล้วจะทำอย่างไร ? ปล่อยไว้ไม่เป็นไร ? ไม่ใช่ปัญหาของฉัน อย่าแบกประเทศไทยไว้ อยู่กันแบบนี้มาตั้งนาน ไม่เห็นเป็นอะไร ไม่ใช่ธุระของฉัน คำถาม ? 26

27 ปัญหาโภชนาการ เป็นปัญหาภาระกิจ ของทุกคน จะละเลยไม่ได้ 27

28 ได้เวลา ที่ทุกคนต้องใส่ใจ แก้ไขปัญหา นำพาให้เด็กไทย โภชนาการสมวัย 28

29 นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย สสส. โครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย

30 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะ ของ อปท. โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็กและชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาพฤติกรรม โภชนาการ ที่พึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่การมี โภชนาการสมวัยของทารก เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน

31 ชุมชน ศพด. บ้านรับเลี้ยง สถานรับเลี้ยง ครอบครัว 0-5 ปี 3-5 ปี โรง เรียน 6-14 ปี 0-3 ปี แม่ พ่อฯ อสม. แกนนำ สื่อชุมชน ผดด. แม่ครัว ผู้บริหาร ครู แม่ครัว ร้านค้า ผู้ปกครอง ภาพพลิก FBDG (แกนนำ อสม.) บทความหอกระจายข่าว เสียงตามสาย บทความสั้นวิทยุชุมชน นิทาน “หม่ำๆ” นิทาน “แม่ยังจำได้” คู่มือ “พ่อแม่” คู่มือ ผดด. ร่วมใจสร้างเด็กไทยฯ คู่มือ ช่วยเด็กไทยให้กินขนมดี นิทาน “แม่ยังจำได้” โปรแกรมอาหารกลางวัน โปรแกรมเฝ้าระวัง ผู้บริหาร คู่มือบริหารจัดการ อาหารในโรงเรียน ครู โปรแกรมอาหารกลางวัน โปรแกรมเฝ้าระวัง ชุดเรียนรู้กลาง(บูรณาการใน 8 สาระ) แม่ครัว และผู้ประกอบการ คู่มือแม่ครัวอนามัยฯ คู่มือช่วยเด็กไทย ให้กินขนมดี คู่มือ บริหารจัดการ (อปท) อบต./ เทศบาล สพท. ท้องถิ่น จังหวัด หลักสูตร อบรม สื่อสร้างสรรค์ฯ ศึกษา/มหาดไทย นโยบาย สื่อสารสาธารณะ สื่อสาร สาธารณะ กลไก โภชนาการสมวัย ทีมนักการตลาดเชิงสังคม ทีมวิชาการ ทีมปฏิบัติการ และ นักขาย โครงการ สมวัย แผนยุทธศาสตร์ สมวัย 3 ปี 1 ปี โครงการ สมวัย HUB/ทีมภาค ระบบบริหารจัดการ

32 ขอขอบพระคุ ณ แทนเด็กไทย


ดาวน์โหลด ppt เด็กผอม – เด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ B.Sci,MCN. นักวิชาการเชี่ยวชาญโภชนาการ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโภชนาการสมวัย ที่ปรึกษากิติศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google