งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตสภาพอากาศแปรปรวน ประชุมสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา ครั้ง ที่ ๖ / ๕๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กขอ. คปอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตสภาพอากาศแปรปรวน ประชุมสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา ครั้ง ที่ ๖ / ๕๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กขอ. คปอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตสภาพอากาศแปรปรวน ประชุมสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา ครั้ง ที่ ๖ / ๕๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กขอ. คปอ

2 ข้อสังเกตสภาพอากาศ แปรปรวน ๑. การล่าช้าของอากาศหนาวในปีนี้ ๒. แนวโน้มฤดูหนาวในปีนี้ ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ) ๓. สรุป

3 ข้อสังเกตสภาพอากาศ แปรปรวน ๑. การล่าช้าของอากาศหนาวในปีนี้ ๒. แนวโน้มฤดูหนาวในปีนี้ ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ) ๓. สรุป

4 การล่าช้าของอากาศหนาว ในปีนี้ ข้อสังเกตการล่าช้าของอากาศหนาว – อุณหภูมิต่ำสุดรายภาค – การกระจายของฝนเชิงพื้นที่

5 อุณหภูมิต่ำสุดรายภาค N NE C N NE C ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๑๔ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๑๔ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

6 อุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๒๓ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๒๓ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ N NE C N NE C

7 อุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ( ต่อ ) N NE C N NE C ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๑ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๑ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

8 อุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ( ต่อ ) N NE C N NE C ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๑๐ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๑๐ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

9 การกระจายของฝนเชิงพื้นที่ N NE C N NE C ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๑๔ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๑๔ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

10 การกระจายของฝนเชิงพื้นที่ N NE C ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๒๓ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ N NE C ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๒๓ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

11 การกระจายของฝนเชิงพื้นที่ ( ต่อ ) N NE C ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๑ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ N NE C ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๑ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

12 การกระจายของฝนเชิงพื้นที่ ( ต่อ ) N NE C N NE C ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๑๐ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๑๐ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

13 การมาล่าช้าของอากาศ หนาว สาเหตุ – Trough Low from Andaman Sea – Polar Front Jet Stream – Easterly Wind

14 การมาล่าช้าของอากาศ หนาว สาเหตุ – Trough Low from Andaman Sea – Polar Front Jet Stream – Easterly Wind

15 Trough Low from Andaman Sea หลักการ : ร่องความกดอากาศต่ำจาก หย่อมความกดอากาศต่ำ เป็นตัวการ หนึ่งที่ทำให้บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นไม่สามารถแผ่ลง มาปกคลุมได้อย่างเต็มที่ เหตุ : บริเวณประเทศไทยได้รับอิทธิพล จากร่องความกดอากาศต่ำจากหย่อม ความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามัน และใกล้เคียงอยู่ตลอด ผล : บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล อากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่สามารถแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยได้อย่างเต็มที่

16 Trough Low from Andaman Sea ( ต่อ )

17

18

19

20

21

22

23 ข้อสังเกต – การก่อตัวของหย่อมความกด อากาศต่ำในบริเวณทะเลอันดามัน และบริเวณใกล้เคียง – การทวีความรุนแรงจาก หย่อมความ กดอากาศต่ำ  หย่อมความกด อากาศต่ำกำลังแรง  พายุหมุน เขตร้อน


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตสภาพอากาศแปรปรวน ประชุมสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา ครั้ง ที่ ๖ / ๕๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กขอ. คปอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google