งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ Microsoft Visual C#. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถเรียกใช้และปิด โปรแกรม MS Visual C# ได้ 2. ผู้เรียนสามารถสร้าง บันทึกและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ Microsoft Visual C#. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถเรียกใช้และปิด โปรแกรม MS Visual C# ได้ 2. ผู้เรียนสามารถสร้าง บันทึกและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ Microsoft Visual C#

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถเรียกใช้และปิด โปรแกรม MS Visual C# ได้ 2. ผู้เรียนสามารถสร้าง บันทึกและ เรียกใช้โปรเจคต์ได้ 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบ ของโปรแกรม MS Visual C# ได้ 4. ผู้เรียนสามารถเรียกใช้และตกแต่ง เครื่องมือ Label และ Button ได้

3 โปรแกรม Microsoft Visual C# 2008 เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้าง Application บนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งจะทำงาน แบบ Visual Programming ให้สามารถ มองเห็น และตอบสนองต่อการทำงานได้ ชัดเจน ใช้หลักการของวัตถุ ซึ่งง่ายต่อการ ติดต่อกับผู้ใช้ รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Visual C# 2008

4 ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming : OOP ) ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท ไมโครซอฟต์ และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ

5 Title Bar Menu Bar Standard Tools Bar Toolbox Error List Properties Window Solution Explorer Form Design

6 เฉลยใบงานที่ 1.1 2.1 หมายเลข 1 มีชื่อว่า ToolBox หรือกล่อง เครื่องมือ 2.2 หมายเลข 2 มีชื่อว่า Solution Explorer 2.3 หมายเลข 3 มีชื่อว่า Properties Window 2.4 หมายเลข 4 มีชื่อว่า Error List 2.5 หมายเลข 5 มีชื่อว่า Form Design 2.6 หมายเลข 6 มีชื่อว่า Menu bar 2.7 หมายเลข 7 มีชื่อว่า Title bar 2.8 หมายเลข 8 มีชื่อว่า Standard Toolbar ตอบถูก กัน รึเปล่า เอ่ย ? ตอบถูก กัน รึเปล่า เอ่ย ?

7 3.2 กำหนดอีเวนต์ ของ Button เขียนคำสั่งให้จบ การทำงาน โดยใช้คำสั่ง Close(); 7.1 จะปรากฏโฟลเดอร์ จำนวน 3 โฟลเดอร์ ได้แก่ bin, obj และ Properties 7.2 จะปรากฏไฟล์จำนวน 7 ไฟล์ ได้แก่ Form1.cs, Form1.Designer.cs, Form1.resx, work12.csproj, work12.csproj.user, work12.sln และ Program.cs 8. ไฟล์ที่เกิดจากการรันโปรแกรมและเปิดใช้งาน ได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรม Microsoft Visual C# คือไฟล์ที่มีนามสกุล *.exe อยู่ในโฟลเดอร์ bin\Debug เฉลยใบงานที่ 1.2

8 คำชี้แนะ 1. ให้นักเรียน Double Click ที่ Icon My Computer 2. ให้นักเรียนเข้าไปที่ Drive D:\ 3. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ชื่อ CM5301 **** หมายเลข 53 หมายถึง ชั้นเรียน 5/3 *** ****** หมายเลข 01 หมายถึง เลขที่ 1 ****** ******** ห้ามเว้นวรรคใน การตั้งชื่อ ********

9 การเรียกใช้โปรแกรม 1. ให้นักเรียน Double Click ที่ Icon ที่จอ Desktop 2. File > New Project…

10 3.1 เลือก Windows Forms Application 3.2 ตรงช่อง Name: ให้ตั้งชื่อว่า Work11 จากนั้นกด OK

11 ข้อสังเกต Toolbox อยู่เหมือนปกติ Toolbox ถูกซ่อนไว้ด้านข้าง

12 วิธีการเรียกใช้ – ซ่อนหน้าต่าง แค่เราคลิ๊กไอคอนตัวนี้ หน้าต่างของเราก็จะถูกเรียกใช้ หรือ ถูกซ่อนในทันที

13 >>> มาสร้าง Work11 กันเถอะ <<<

14 เรียกใช้และปรับแต่ง label ( อ่านว่า เล - เบล ) 1. แดรกเมาส์ที่เครื่องมือ ไปที่ Form Design 2. คลิกที่ object : label1 จะปรากฏ จุดไข่ปลา ล้อมรอบ

15 3. แก้ไขข้อความที่หน้าต่าง Properties Window - เมนู Text > แก้ไขข้อความ - เมนู Font > แก้ไขแบบ ตัวอักษร ขนาด - เมนู ForeColor > เปลี่ยนสี ตัวอักษร - เมนู BackColor > ใส่สีพื้น หลังให้กับข้อความ - เมนู Locked > True ไม่ สามารถย้ายข้อความได้ False สามารถย้ายข้อความได้

16 แล้วถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสีพื้น หลังให้กับงานละ ?? 1. คลิกที่พื้นที่ว่างที่ Form Design 2. ปรับเปลี่ยนพื้นหลังให้กับงานที่หน้าต่าง Properties Window 3. เมนู BackgroundImage > เปลี่ยนพื้น หลังให้เป็นรูปภาพ BackgroundColor > เปลี่ยนสีพื้น หลัง

17 การคอมไพล์และรันโปรเจคต์ 1. คลิกที่ไอคอน Start Debugging ที่ แถบ Standard Tool Bar *** เราก็จะได้โปรแกรมของเราขึ้นมา ***

18 การบันทึกโปรเจคต์ 1. คลิกที่ไอคอน Save All ที่แถบ Standard Tool Bar

19 การบันทึกโปรเจคต์ 2. จะปรากฏหน้าต่าง Save Project 2.1 Name: ให้ตั้งชื่อว่า Work11 2.2 Location : ให้กดปุ่ม Browse ไปที่โฟลเดอร์ที่นักเรียนได้ สร้างไว้ในไดร์ฟ D:\ 2.3 ให้นักเรียนเอาเครื่องหมายถูกที่ Create Directory for solution ออก แล้วกดปุ่ม Save

20 >>> มาสร้างปุ่มปิดโปรแกรม Work12 กันเถอะ <<< 1. สร้าง Label ดังต่อไปนี้ - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี - Uttaradit Daruni School

21 2. แดรกเมาส์ที่เครื่องมือ Button ไปที่ Form Design 3. คลิกที่ object : Button จะ ปรากฏจุดไข่ปลา ล้อมรอบ

22 3. แก้ไขข้อความที่ปรากฏบนปุ่ม ที่หน้าต่าง Properties Window - เมนู Text > แก้ไขข้อความ - เมนู Font > แก้ไขแบบ ตัวอักษร ขนาด - เมนู ForeColor > เปลี่ยนสี ตัวอักษร - เมนู BackColor > ใส่สีพื้น หลังให้กับข้อความ - เมนู Locked > True ไม่ สามารถย้ายข้อความได้ False สามารถย้ายข้อความได้

23 4. ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วเพิ่มคำสั่ง Close(); ไว้ใน Method ของ Button1

24 จบแล้วครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ Microsoft Visual C#


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ Microsoft Visual C#. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถเรียกใช้และปิด โปรแกรม MS Visual C# ได้ 2. ผู้เรียนสามารถสร้าง บันทึกและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google