งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นายวีระยุทธ สุดสาลี 5212451800 2. นายปิยณัฐ ตามสีรัมย์ 5212400323 3. นางสาวรัตนา สมบัติ 5212400417.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นายวีระยุทธ สุดสาลี 5212451800 2. นายปิยณัฐ ตามสีรัมย์ 5212400323 3. นางสาวรัตนา สมบัติ 5212400417."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นายวีระยุทธ สุดสาลี 5212451800 2. นายปิยณัฐ ตามสีรัมย์ 5212400323 3. นางสาวรัตนา สมบัติ 5212400417

3 การเตรียมโรงเรือน 1. ปลดไก่ 2. วางยาเบื่อหนู 3. การพ่นยาฆ่าเชื่อและยาฆ่าแมลง

4 4. การถางหญ้ารอบโรงเรือน 5. การนำอุปกรณ์ออกจากโรงเรือน 6. การนำมูลไก่ออก 7. การทำความสะอาดอุปกรณ์การเลี้ยง 8. การล้างทำความสะอาดโรงเรือน ประกอบด้วย - เพดาน - พัดลม - ผ้าม่าน - พื้นโรงเรือน

5 9. การฆ่าเชื้อด้วยโซดาไฟ 10. การพ่นยาฆ่าเชื่อและยาฆ่าแมลง 11. การทำความสะอาดระบบให้น้ำ 12. การซ่อมแซมโรงเรือน 13. การนำวัสดุรองพื้นเข้าโรงเรือน

6 14. การเตรียมอุปกรณ์กกไก่ 15. การพ่นยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลง

7 16. รมควัน 17. กรมปศุสัตว์ตรวจ 18. รับไก่ ( การเตรียมโรงเรือนจะใช้เวลาประมาณ 8 สัปดาห์ )

8 อุปกรณ์จำนวน / กก ขนาด / ตัว อายุไก่ ( วัน ) วิธีการ ถาดแบน 20600-7 กระปุกน้ำ 20600-5 วันที่ 4 ลดลง เหลือ 50% ถาดหลุม 65305-15 ใช้เทอาหาร หัวกก 210000-14 พิจารณาตาม อุณหภูมิ นิปเปิ้ล 120012 4- ปลดไก่เริ่มใช้วันที่ 4 รางอาหาร - KPI - PAN 600 m 2000 m 10-15 12-14 20- ปลดไก่

9 อายุกว้าง ( เม ตร ) ยาว ( เมต ร ) พื้นที่ ( ตร ม.) พื้นที่ / ตัว ( ตรม.) 0-23.582840 3-53.5124227 6-73.5289812 พื้นที่กกตัวเมีย อายุกว้าง ( เม ตร ) ยาว ( เมต ร ) พื้นที่ ( ตร ม.) พื้นที่ / ตัว ( ตรม.) 0-23.582820 3-53.5124214 6-73.518639 พื้นที่กกตัวผู้

10 - พื้นที่กก กว้าง 3.5 m ยาว 8 m - ตัวเมียจะมี 8 กก และตัวผู้จะมี 2 กก - หัวกกจะใช้กกละ 2 ตัว โดยหัวกกใหญ่จะอยู่ ข้างหน้าและหัวกกเล็กอยู่ข้างหลัง - ความหนาของแกลบประมาณ 4-5 นิ้ว - กระปุกน้ำ 20 อัน / กก ถาดอาหาร 33 ถาด / กก - การให้อาหารไก่ในช่วงกกควรจะให้ทีละน้อยๆแต่ อย่าให้ขาด - เตรียมน้ำให้พร้อม - อุณหภูมิกก ประมาณ 32 ๐ C ( จะต้อง standby อุณหภูมิก่อนไก่มาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ) - อายุไก่ 2 วันเริ่มมีการขยายกกครั้งละ 2 m

11 การควบคุมการ ระบายอากาศ การรับ ลูกไก่ การชั่งน้ำหนักไก่การนับลูกไก่ การกระจายตัวของลูกไก่ สภาพกกก่อนการรับลูกไก่

12 การให้อาหาร การให้วัคซีนการจี้ปากตัวผู้ อายุ 3-5 วัน การดึงแกลบ การต่อราง การคัดเกรดไก่ อายุ 4 สัปดาห์

13 * เมื่ออายุ 5 สัปดาห์จะเริ่มให้ไก่อดอาหาร - การอดอาหารจะช่วยให้ไก่กินอาหารตรงตามที่ไก่ ต้องการได้มากที่สุด หรือการจัดการ Body Size ให้ใกล้เคียงกัน * การพลางแสง - แสงที่ใช้ประมาณ 5-10 ลักซ์ - พลางแสงวันละ 8 ชั่วโมง - เพื่อเป็นการชะลอฮอร์โมนของไก่ไม่ให้ร่างกายไก่ พัฒนาในการสร้างไข่ - เพื่อช่วยลดความเครียดของไก่ - เพื่อลดกิจกรรมของไก่ - เพื่อช่วยในการสร้าง Body

14 อายุ / สัปดาห์ชั่วโมง 123 220 316 48 58 2213 2314 2515

15 * การจี้เดือย อายุไก่ประมาณ 10 สัปดาห์ - การจี้เดือยจะต้องจี้ให้ปุ่มเดือยออกให้หมด เพื่อเพื่อ ไม่ให้ปุ่มเดือยงอกออกมาอีก จะได้ไม่เสียเวลาใน การจี้อีกครั้ง - เพื่อป้องกันการขึ้นผสมตัวเมียแล้วจะเกิดแผลเพราะ จะทำให้ไก่ตัวแม่พันธุ์เสีย - ป้องกันการตีกันของไก่ตัวผู้แล้วเกิดแผล

16 * การผสมไก่ อายุ 18-19 week - จะผสมในวันที่ไก่อด - การให้อาหารจะเป็นแบบ 6/1 - อุปกรณ์ต่างๆ กรงไก่ คานตัวผู้ - สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในวันที่ผสมไก่ 1. % ตัวผู้ / ตัวเมีย 2. % ฟัก 3. % ไข่ 4. ไก่ที่เหลือจาก % ที่คัดไว้จะคัดทิ้ง

17 £… The end … £ £… The end … £


ดาวน์โหลด ppt 1. นายวีระยุทธ สุดสาลี 5212451800 2. นายปิยณัฐ ตามสีรัมย์ 5212400323 3. นางสาวรัตนา สมบัติ 5212400417.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google