งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

255512040400- ร. ร. บ้านหุบกะพง สพป. พบ.2 update cned school server from 25530712 12/18/20121 cned school server banhubkapong school 0815134770.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "255512040400- ร. ร. บ้านหุบกะพง สพป. พบ.2 update cned school server from 25530712 12/18/20121 cned school server banhubkapong school 0815134770."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร. ร. บ้านหุบกะพง สพป. พบ.2 update cned school server from /18/20121 cned school server banhubkapong school

2 Show old hardware and setting 12 july 2553 created Os fc11-64bit Hdd sata 2tb 2 total Manage hdd with fdisk Ram ddr gb 2 total Asus p5g41t-mlx cpu e54 Lan gblan onboard +smc-1255tx-1 Powersupply enermax model eg465p-ve Case isonas plasma black 12/18/20122 cned school server banhubkapong school

3 12/18/20123 cned school server banhubkapong school

4 12/18/20124 cned school server banhubkapong school

5 12/18/20125 cned school server banhubkapong school

6 12/18/20126 cned school server banhubkapong school

7 แสดงข้อมูลเก่าและของใหม่ เป็นการเซ็ทอัพ เวอชั่นเก่า เปิดเครื่องพบการ สแกนฮาร์ดดิสก์ ทำการตรวจเนื้อหา ยังเป็นแบบของเก่า ต้องทำ การอัพเดทใหม่หมด Old partition msdos New partition gpt New order use parted mkpart mklabel mkfs.ext4 e2fsck –f /dev/sdxx Hardcopy hdd1 hdd2 use time seven hours. เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจของโรงเรียนที ต้องการทำไปใช้หา อุปกรณ์ 12/18/20127 cned school server banhubkapong school

8 Step to step new setting manage two hdd in old server use docking station “oker write colour” let hdd put into oker station open computer root/ #mount /dev/sd press tap two times see hdd sdc sdd #pared 12/18/20128 cned school server banhubkapong school

9 parted select /dev/sdc parted mklabel yes gpt p mkpart 1 ext gb p 12/18/20129 cned school server banhubkapong school

10 parted select /dev/sdd p mklabel yes gpt mkpart 1 ext3 12/18/ cned school server banhubkapong school

11 0 2000gb p see sdd1=2000gb gpt q 12/18/ cned school server banhubkapong school

12 format and e2fsck q mkfs.ext4 /dev/sdc1 e2fsck –f /dev/sdc1 mkfs.ext4 /dev/sdd1 e2fsck –f /dev/sdd1 when finisked let two hdd create hardcopy hardcopy hdd1 hdd2 use times 7 hours let two hdd put in old case. 12/18/ cned school server banhubkapong school

13 step ot hard copy put master hdd1, hdd2 in oker1, oker2 put destination hdd1, hdd2 in oker1, oker2 open switch oker1 press buttom ten seconds open switch oker2 press buttom about ten seconds about 7 hours copying finished let copied hdd1 and hdd2 put in case. now ready to setup cned school server 12/18/ cned school server banhubkapong school

14 put fc 11-64bit into cdrom drive and option bios boot from cdrom First page choose menu 2 12/18/ cned school server banhubkapong school

15 12/18/ cned school server banhubkapong school

16 12/18/ cned school server banhubkapong school

17 12/18/ cned school server banhubkapong school

18 12/18/ cned school server banhubkapong school

19 12/18/ cned school server banhubkapong school

20 12/18/ cned school server banhubkapong school

21 12/18/ cned school server banhubkapong school

22 12/18/ cned school server banhubkapong school

23 12/18/ cned school server banhubkapong school

24 12/18/ cned school server banhubkapong school

25 12/18/ cned school server banhubkapong school

26 12/18/ cned school server banhubkapong school

27 12/18/ cned school server banhubkapong school

28 12/18/ cned school server banhubkapong school

29 12/18/ cned school server banhubkapong school

30 12/18/ cned school server banhubkapong school

31 12/18/ cned school server banhubkapong school

32 12/18/ cned school server banhubkapong school

33 12/18/ cned school server banhubkapong school

34 12/18/ cned school server banhubkapong school

35 12/18/ cned school server banhubkapong school

36 12/18/ cned school server banhubkapong school

37 12/18/ cned school server banhubkapong school

38 12/18/ cned school server banhubkapong school

39 12/18/ cned school server banhubkapong school

40 12/18/ cned school server banhubkapong school

41 12/18/ cned school server banhubkapong school

42 12/18/ cned school server banhubkapong school

43 12/18/ cned school server banhubkapong school

44 12/18/ cned school server banhubkapong school

45 12/18/ cned school server banhubkapong school

46 12/18/ cned school server banhubkapong school

47 12/18/ cned school server banhubkapong school

48 12/18/ cned school server banhubkapong school

49 12/18/ cned school server banhubkapong school

50 12/18/ cned school server banhubkapong school

51 12/18/ cned school server banhubkapong school

52 setup scriptfc11.4 root/ copy setupfc11.4 /root cd setupfc11.4./setup /net-reset reboot root/ /18/ cned school server banhubkapong school

53 setup scriptfc11.4 cd setupfc11.4./net-setup reboot root/ /18/ cned school server banhubkapong school

54 passwd webmaster root/ passwd webmaster teacher789 smbpasswd –a webmaster teacher789 12/18/ cned school server banhubkapong school

55 12/18/ cned school server banhubkapong school

56 12/18/ cned school server banhubkapong school

57 12/18/ cned school server banhubkapong school

58 12/18/ cned school server banhubkapong school

59 restore mysql 12/18/ cned school server banhubkapong school

60 12/18/ cned school server banhubkapong school

61 12/18/ cned school server banhubkapong school

62 12/18/ cned school server banhubkapong school

63 12/18/ cned school server banhubkapong school

64 12/18/ cned school server banhubkapong school

65 12/18/ cned school server banhubkapong school

66 12/18/ cned school server banhubkapong school

67 12/18/ cned school server banhubkapong school

68 12/18/ cned school server banhubkapong school

69 12/18/ cned school server banhubkapong school

70 12/18/ cned school server banhubkapong school

71 12/18/ cned school server banhubkapong school

72 12/18/ cned school server banhubkapong school

73 12/18/ cned school server banhubkapong school

74 12/18/ cned school server banhubkapong school

75 12/18/ cned school server banhubkapong school

76 12/18/ cned school server banhubkapong school

77 12/18/ cned school server banhubkapong school

78 12/18/ cned school server banhubkapong school

79 12/18/ cned school server banhubkapong school

80 12/18/ cned school server banhubkapong school

81 12/18/ cned school server banhubkapong school

82 12/18/ cned school server banhubkapong school

83 12/18/ cned school server banhubkapong school

84 12/18/ cned school server banhubkapong school

85 12/18/ cned school server banhubkapong school

86 12/18/ cned school server banhubkapong school

87 12/18/ cned school server banhubkapong school

88 12/18/ cned school server banhubkapong school

89 12/18/ cned school server banhubkapong school

90 12/18/ cned school server banhubkapong school

91 12/18/ cned school server banhubkapong school

92 12/18/ cned school server banhubkapong school

93 12/18/ cned school server banhubkapong school

94 12/18/ cned school server banhubkapong school

95 12/18/ cned school server banhubkapong school

96 12/18/ cned school server banhubkapong school

97 12/18/ cned school server banhubkapong school

98 12/18/ cned school server banhubkapong school

99 12/18/ cned school server banhubkapong school

100 12/18/ cned school server banhubkapong school

101 12/18/ cned school server banhubkapong school

102 12/18/ cned school server banhubkapong school

103 12/18/ cned school server banhubkapong school

104 12/18/ cned school server banhubkapong school

105 12/18/ cned school server banhubkapong school

106 12/18/ cned school server banhubkapong school

107 12/18/ cned school server banhubkapong school

108 12/18/ cned school server banhubkapong school

109 12/18/ cned school server banhubkapong school

110 12/18/ cned school server banhubkapong school

111 12/18/ cned school server banhubkapong school

112 12/18/ cned school server banhubkapong school

113 12/18/ cned school server banhubkapong school

114 12/18/ cned school server banhubkapong school

115 12/18/ cned school server banhubkapong school

116 12/18/ cned school server banhubkapong school

117 12/18/ cned school server banhubkapong school

118 12/18/ cned school server banhubkapong school

119 12/18/ cned school server banhubkapong school

120 12/18/ cned school server banhubkapong school

121 12/18/ cned school server banhubkapong school

122 12/18/ cned school server banhubkapong school

123 12/18/ cned school server banhubkapong school

124 note การเนื้อหามากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนฮาร์ดดิสก์ที่ มี ที่เหมาะสมอยากให้ใข้ 3 ลูกครับ โรงเรียนนี้ได้มีความพยายามติดตั้งมายาวนาน พบข้อบกพร่องมาเป็นระยะๆ ได้ทำการอัพเดทใหม่ครั้งนี้คิดว่าดีที่สุด ณ วันนี้ ได้ผลไม่ได้ผลอยู่ที่กระบวนการใช้ในระดับการ ใช้ของโรงเรียน สวัสดี 12/18/ cned school server banhubkapong school


ดาวน์โหลด ppt 255512040400- ร. ร. บ้านหุบกะพง สพป. พบ.2 update cned school server from 25530712 12/18/20121 cned school server banhubkapong school 0815134770.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google