งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ธันวาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ธันวาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ธันวาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

2 ความทันเวลาของการรายงาน 506  ได้รับรายงานบัตร 506 จำนวน 75 บัตร  จากสถานบริการจำนวน 27 แห่ง  ความทันเวลา ร้อยละ 100

3 อัตรา:แสน อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ที่มา : รายงาน 506

4 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงจำแนกรายตำบล – – – – ที่ตำบลจำนวน อัตราต่อ แสน 1กล้วยแพะ พระบาท บ้านแลง บุญนาค ปงแสนทอง บ้านเอื้อม บ่อแฮ้ว เสด็จ ทุ่งฝาย บ้านเป้า บ้านค่า ชมพู ต้นธงชัย พิชัย นิคมพัฒนา รวม บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม

5 45.06 – – – – อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษจำแนกรายตำบล ที่ตำบลจำนวน อัตราต่อ แสน 1นิคม กล้วยแพะ พระบาท พิชัย ชมพู บ้านแลง บ้านเป้า ปงแสนทอง ต้นธงชัย บ่อแฮ้ว บุญนาค บ้านค่า ทุ่งฝาย บ้านเอื้อม เสด็จ รวม บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม

6 ที่ตำบลจำนวนอัตราต่อแสน 1บ้านค่า ปงแสนทอง บุญนาค บ้านเป้า ต้นธงชัย พระบาท บ้านเอื้อม ชมพู บ่อแฮ้ว พิชัย กล้วยแพะ บ้านแลง เสด็จ ทุ่งฝาย นิคมพัฒนา รวม อัตราป่วยโรคปอดบวมจำแนกรายตำบล บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม

7 – – – อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายตำบล ม.ค. – ธ.ค. 53 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล R/OR/O DF,D HF อัตราต่อ แสน 1 พระบาท พิชัย บ้าน เสด็จ ชมพู บ่อแฮ้ว ต้นธงชัย บุญนาค พัฒนา ทุ่งฝาย บ้านแลง ปงแสน ทอง บ้านค่า กล้วย แพะ บ้าน เอื้อม นิคม พัฒนา บ้านเป้า รวม

8 – – – อัตราป่วยโรคไข้หวัด 2009จำแนกรายตำบล ม.ค. – ธ.ค. 53 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบลจำนวน อัตราต่อ แสน 1 ชมพู พระบาท บ่อแฮ้ว ต้นธงชัย พิชัย ปงแสน ทอง ทุ่งฝาย กล้วยแพะ บ้านเอื้อม บ้านแลง เสด็จ บ้านเป้า บ้านค่า นิคม บุญนาค 0.00 รวม

9 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ธันวาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google