งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ธันวาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ธันวาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ธันวาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

2 ความทันเวลาของการรายงาน 506  ได้รับรายงานบัตร 506 จำนวน 75 บัตร  จากสถานบริการจำนวน 27 แห่ง  ความทันเวลา ร้อยละ 100

3 อัตรา:แสน อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ที่มา : รายงาน 506

4 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงจำแนกรายตำบล 169.50 – 213.76 125.22 – 169.49 80.95 – 125.21 36.66 – 80.94 ที่ตำบลจำนวน อัตราต่อ แสน 1กล้วยแพะ21213.76 2พระบาท21210.23 3บ้านแลง12168.35 4บุญนาค 8136.45 5ปงแสนทอง23123.25 6บ้านเอื้อม14122.56 7บ่อแฮ้ว 19116.38 8เสด็จ 13113.70 9ทุ่งฝาย 11113.26 10บ้านเป้า 8104.93 11บ้านค่า 694.91 12ชมพู 1981.30 13ต้นธงชัย1064.23 14พิชัย 1157.67 15นิคมพัฒนา236.66 รวม198107.89 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม

5 45.06 – 60.07 30.05 – 45.05 15.03 – 30.04 0 – 15.02 อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษจำแนกรายตำบล ที่ตำบลจำนวน อัตราต่อ แสน 1นิคม 9 60.07 2กล้วยแพะ 8 35.02 3พระบาท 6 21.43 4พิชัย 9 21.40 5ชมพู 10 18.33 6บ้านแลง 3 15.82 7บ้านเป้า 3 15.73 8ปงแสนทอง 7 13.12 9ต้นธงชัย 5 12.85 10บ่อแฮ้ว 5 12.25 11บุญนาค 1 10.30 12บ้านค่า 1 10.18 13ทุ่งฝาย 1 8.75 14บ้านเอื้อม 1 0.00 15เสด็จ 1 0.00 รวม7818.00 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม

6 130.51 - 174.00 87.01 - 130.50 43.51 - 87.00 0 - 43.50 ที่ตำบลจำนวนอัตราต่อแสน 1บ้านค่า 3174.00 2ปงแสนทอง 768.22 3บุญนาค 237.51 4บ้านเป้า 313.12 5ต้นธงชัย 212.85 6พระบาท 210.01 7บ้านเอื้อม 28.75 8ชมพู 28.56 9บ่อแฮ้ว 26.13 10พิชัย 25.24 11กล้วยแพะ 00.00 12บ้านแลง 00.00 13เสด็จ 00.00 14ทุ่งฝาย 00.00 15นิคมพัฒนา 00.00 รวม2917.44 อัตราป่วยโรคปอดบวมจำแนกรายตำบล บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม

7 370.42 + 260.20 – 370.41 149.98 – 260.19 39.75 – 149.97 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายตำบล ม.ค. – ธ.ค. 53 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล R/OR/O DF,D HF อัตราต่อ แสน 1 พระบาท 1141 480.66 2 พิชัย 467 353.86 3 บ้าน เสด็จ 743 299.03 4 ชมพู 865 277.93 5 บ่อแฮ้ว 442 259.69 6 ต้นธงชัย 539 251.83 7 บุญนาค พัฒนา 411 186.38 8 ทุ่งฝาย 417 181.62 9 บ้านแลง 712 176.32 10 ปงแสน ทอง 1129 153.78 11 บ้านค่า 79 148.08 12 กล้วย แพะ 213 130.57 13 บ้าน เอื้อม 311 96.59 14 นิคม พัฒนา 23 55.58 15 บ้านเป้า 34 43.71 รวม 82406 236.72

8 67.57 + 45.05 – 67.56 22.53 – 45.04 0 – 22.52 อัตราป่วยโรคไข้หวัด 2009จำแนกรายตำบล ม.ค. – ธ.ค. 53 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบลจำนวน อัตราต่อ แสน 1 ชมพู 2290.28 2 พระบาท 990.10 3 บ่อแฮ้ว 1379.63 4 ต้นธงชัย 1170.65 5 พิชัย 1262.91 6 ปงแสน ทอง 10 53.58 7 ทุ่งฝาย 330.89 8 กล้วยแพะ 220.36 9 บ้านเอื้อม 18.75 10 บ้านแลง 0.00 11 เสด็จ 0.00 12 บ้านเป้า 0.00 13 บ้านค่า 0.00 14 นิคม 0.00 15 บุญนาค 0.00 รวม 8346.83

9 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ธันวาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google