งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand โดย นศ. ภ. กชกร คำอินต๊ะ นสภ. พฒนพงศ์ ทรัพย์พิริยะอานันต์ นำเสนอวันที่ 12 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand โดย นศ. ภ. กชกร คำอินต๊ะ นสภ. พฒนพงศ์ ทรัพย์พิริยะอานันต์ นำเสนอวันที่ 12 พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand โดย นศ. ภ. กชกร คำอินต๊ะ นสภ. พฒนพงศ์ ทรัพย์พิริยะอานันต์ นำเสนอวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ฝึกปฏิบัติงาน : งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2 2 Human Immunodeficiency Virus (HIV)

3 3 ลักษณะ : ทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 110 นาโนเมตร ประกอบไปด้วนส่วนที่สำคัญ หลักๆ 2 ส่วนได้แก่ เปลือกนอก (lipid envelop) – โปรตีนสองชนิดคือ Glycoprotein 120 (SU) และ Glycoprotein 41 (TM) – โปรตีน gp120 ทำหน้าที่จับกับโปรตีน CD4/chemokine receptor ซึ่งเป็น specific receptor – โปรตีน gp41 จะช่วยให้เปลือกนอกหลอมรวมตัวกับ เยื่อหุ้มเซลล์ ส่งผลให้แกนกลางเคลื่อนตัวเข้าสู่ ภายในเซลล์ได้ นพพร สิทธิสมบัติ. บทที่ 6: Retroviruses. ใน : นิวัตน์ มณีกาญจน์, บรรณาธิการ. Virology. หน้า 65-77.

4 4 Human Immunodeficiency Virus (HIV) แกนกลาง (core) – รูปกรวย ประกอบด้วย โปรตีนโครงสร้าง, สารพันธุกรรมสอง เส้น (RNA), เอนไซม์และโปรตีนอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง – โปรตีน p17 (MA) แทรกอยู่ระหว่างเปลือกนอกและ แกนกลาง – โปรตีน p24 เรียก capsid protein (CA) สารพันธุกรรมแบบ RNA – มีลักษณะคล้าย mRNA – กำหนดการสร้างโปรตีนขนาดยาวได้ 3 ชนิด (gag, gag-pol, env polyprotein) และโปรตีนกลุ่ม regulatory ได้อีก 6 ชนิด (tat, rev, nef, vif, vpr, vpu) – เอนไซม์ 3 ชนิดคือ reverse transcriptase (RT), integrase (IN) และ protease (PR) นพพร สิทธิสมบัติ. บทที่ 6: Retroviruses. ใน : นิวัตน์ มณีกาญจน์, บรรณาธิการ. Virology. หน้า 65-77.

5 5 ขบวนการเพิ่มจำนวนในเซลล์ ของเชื้อไวรัสเอชไอวี

6 6 HIV Vaccine  Therapeutic HIV Vaccines สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานเพื่อกำจัดเชื้อ หรือควบคุมให้เชื้อเพิ่มจำนวนในปริมาณที่ต่ำๆ เพื่อ รักษาระดับเซลล์ CD4 ในร่างกายไว้ และลดความ เสื่ยงของการเป็นโรคเอดส์  Preventive HIV Vaccine สำหรับคนที่ไม่เคยติดเชื้อเอชไอวีมาก่อน กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเอาไว้ ถ้าเกิดพลาดไปสัมผัสกับเชื้อเอชไอวีไม่ว่าจะทางใด ก็จะได้ไม่ติดเชื้อมา -Preventive HIV Vaccines [online]. 2006 May [cited 2009 Nov 30th ]; [2 screens]. Available from http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/HIVPreventionVaccines_FS_en.pdf. http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/HIVPreventionVaccines_FS_en.pdf -Therapeutic HIV Vaccines [online]. 2006 May [cited 2009 Nov 30th ]; [2 screens]. Available from http://www.aidsinfo.nih.gov/contentfiles/Therapeutic_HIV_Vaccines_FS_en.pdf.http://www.aidsinfo.nih.gov/contentfiles/Therapeutic_HIV_Vaccines_FS_en.pdf

7 7 Preventive HIV Vaccine ALVAC-HIV (vCP1521) –Recombinant canarypox vaccine – ใช้เชื้อทรพิษของนกหงส์หยก (Canarypox virus) เป็นพาหะแล้วสอด ใส่ยีนของเชื้อ เอชไอวีเข้าไป – เมื่อเข้าร่างกายยีนของเชื้อเอ็ชไอวี จะสร้าง โปรตีน HIV – โปรตีนที่สร้างมา สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้

8 8 Preventive HIV Vaccine (cont.)  AIDSVAX  B/E bivalent HIV gp120 envelope glycoprotein vaccine containing a subtype E envelope and a subtype B envelope

9 9 Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand Rerks-Ngarm S, Pitisuttithum P, Nitayaphan S, Kaewkungwal J, Chiu J, Paris R, et al. Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand. N Engl J Med 2009; 361:1-12.

10 10 Background The development of a safe and effective vaccine against the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) is critical to pandemic control. Rerks-Ngarm S, Pitisuttithum P, Nitayaphan S, Kaewkungwal J, Chiu J, Paris R, et al. Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand. N Engl J Med 2009; 361:1-12.

11 11 Method A community-based, randomized, multicenter, double-blind, placebo- controlled efficacy trial Evaluated the vaccine and placebo (priming : ALVAC-HIV [vCP1521] plus two booster : AIDSVAX B/E). 16,402 patients (18-30 y, heterosexual) Rayong and Chon Buri Follow up 3 years Rerks-Ngarm S, Pitisuttithum P, Nitayaphan S, Kaewkungwal J, Chiu J, Paris R, et al. Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand. N Engl J Med 2009; 361:1-12.

12 12 Results Rerks-Ngarm S, Pitisuttithum P, Nitayaphan S, Kaewkungwal J, Chiu J, Paris R, et al. Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand. N Engl J Med 2009; 361:1-12.

13 13 Intention-to-treat (ITT : 16,402 subjects) vaccine efficacy was 26.4% (95% CI, −4.0 to 47.9; P = 0.08)

14 14 Per-protocol (12,452 subjects) vaccine efficacy was 26.2% (95% CI,−13.3 to 51.9; P = 0.16)

15 15 Modified intention-to-treat (mITT 16,395 subjects) vaccine efficacy was 31.2% (95% CI, 1.1 to 51.2; P = 0.04)

16 16 Results (cont.) Vaccination did not affect the degree of viremia or the CD4+ T- cell count. Rerks-Ngarm S, Pitisuttithum P, Nitayaphan S, Kaewkungwal J, Chiu J, Paris R, et al. Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand. N Engl J Med 2009; 361:1-12.

17 17 Conclusions This ALVAC-HIV and AIDSVAX B/E vaccine regimen may reduce the risk of HIV infection in a community-based population with largely heterosexual risk. Vaccination did not affect the viral load or CD4+ count in subjects with HIV infection. Rerks-Ngarm S, Pitisuttithum P, Nitayaphan S, Kaewkungwal J, Chiu J, Paris R, et al. Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand. N Engl J Med 2009; 361:1-12.

18 18 การประเมินงานวิจัย

19 19 Method A community-based, randomized, multicenter, double-blind, placebo- controlled efficacy trial มี randomized เพื่อแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น สองกลุ่มโดยให้มี baseline characteristics ที่ เหมือนกันทั้งสองกลุ่ม แต่ในการศึกษานี้ข้อเสีย คือ ไม่ได้บอกวิธีการสุ่มที่ชัดเจน Double-blind มีการเขียน inform consents

20 20

21 21 Population

22 22 Inclusion /Exclusion criteria Inclusion criteria –Male and female –18-30 years –Not infected with HIV Exclusion criteria –Pregnant and breast-feeding women

23 23 Baseline characteristic

24 24 Rerks-Ngarm S, Pitisuttithum P, Nitayaphan S, Kaewkungwal J, Chiu J, Paris R, et al. Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand. N Engl J Med 2009; 361:1-12.

25 25 Population ไม่ระบุ power ที่ชัดเจน Inclusion criteria ไม่ครอบคลุมกลุ่มประชากร กำหนด inclusion/exclusion criteria ไม่ ชัดเจน Baseline characteristic ของทั้งสองกลุ่ม ประชากรไม่แตกต่างกัน ผู้ป่วยจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำมากกว่าครึ่ง ของประชากรที่เข้าสู่การศึกษา

26 26 Intervention and control Intervention :priming injections of a recombinant canarypox vector vaccine (ALVAC-HIV [vCP1521]) plus two booster injections of a recombinant glycoprotein 120 subunit vaccine (AIDSVAX B/E) ถือว่ามีความเหมาะสมในด้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็น vaccine ที่ผ่านการศึกษาใน phase I-II มาแล้ว Control : placebo – มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นการศึกษาใน phase III เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการรักษา การใช้ placebo จึงถือเป็นมาตรฐานในการศึกษาดังกล่าว

27 27 Outcomes Primary outcome –Co-primary outcome : prevention of HIV-1 and viral load after infection

28 28 http://uhavax.hartford.edu/bugl/images/HIV-graph.jpg

29 29 Time Screening-vaccination>>> ไม่ เหมาะสม Within vaccination>>> เหมาะสม Follow – up >>> เหมาะสม

30 30 Statistical Methods Analysis –Wilcoxon rank sum test : comparing between group –Cox proportional hazard model –ITT,Per-protocol and mITT

31 31 การนำไปใช้ ประโยชน์ในการใช้ทางคลินิก จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าการใช้ vaccine จะมีผลใน การป้องกันการติดเชื้อได้ 31.2%(mITT) ซึ่งในการ นำไปใช้จริงนั้นควรพิจารณา ดังนี้ Inclusion criteria จำนวนกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ใน risk ต่างๆ ความน่าเชื่อถือของการศึกษา การศึกษาก่อนหน้า >>> การศึกษานี้จัดเป็นการศึกษา แรก ประโยชน์ในการใช้ทางการศึกษา >>> ใช้เป็นแนวทางใน การศึกษาครั้งต่อไป

32 32

33 33 정말 감사합니다 ขอบคุณมากๆค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand โดย นศ. ภ. กชกร คำอินต๊ะ นสภ. พฒนพงศ์ ทรัพย์พิริยะอานันต์ นำเสนอวันที่ 12 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google