งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรีชา เนาว์เย็นผล ศึกษาศาสตร์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรีชา เนาว์เย็นผล ศึกษาศาสตร์ มสธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรีชา เนาว์เย็นผล ศึกษาศาสตร์ มสธ.
โครงงานดอกไม้แสนสวย ปรีชา เนาว์เย็นผล ศึกษาศาสตร์ มสธ.

2 ผลบวกเท่ากับ 5 5 + 0 1 + 4 4 + 1 5 2 + 3 3 + 2

3 ผลบวกเท่ากับ 5 5 + 0 1 + 4 0 + 5 5 2 + 3 4 + 1 3 + 2 Mind map

4 ผลบวกเท่ากับ 10 8 + 2 2 + 8 7 + 3 3 + 7 9 + 1 1 + 9 4 + 6 6 + 4 10 + 0 0 + 10 5 + 5

5 JULY JANUARY เดือนที่มี 31 วัน MARCH AUGUST OCTOBER MAY DECEMBER

6 กรกฎาคม มกราคม เดือนที่มี 31 วัน มีนาคม สิงหาคม ตุลาคม พฤษภาคม ธันวาคม

7 จำนวนที่มี 3 เป็นตัวประกอบ
6 9 12 จำนวนที่มี 3 เป็นตัวประกอบ ได้แก่ 3, 6, 9, 12, 15, … เป็นจำนวนที่หารด้วย 3 ลงตัว

8 สู่ …โครงงานดอกไม้แสนสวย
จากคำถาม จำนวนใดรวมกันเป็น 5 บ้าง จำนวนรวมกันเท่ากับ 10 บ้าง เดือนอะไรบ้างที่มี 31 วัน จำนวนที่มี 3 เป็นตัวประกอบ แนวคิดของ เซต สู่ …โครงงานดอกไม้แสนสวย

9 โครงงานผลคูณเท่ากัน คำสั่ง จุดประสงค์ เพื่อหาจำนวนสองจำนวนที่คูณกันได้ 60 ผลการดำเนินงาน 6 x 10 5 x 12 4 x 15 10 x 6 วิธีทำ/คำตอบ 60 3 x 20 12 x 5 2 x 30 15 x 4

10 โครงงานดอกไม้ตัวประกอบ
ผู้จัดทำ จุดประสงค์ เพื่อหาตัวประกอบจำนวนนับต่างๆ สาระสำคัญ สาระคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ความหมายของตัวประกอบ ตัวประกอบของจำนวนนับใด เป็นจำนวนนับที่นำไปหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว ผลการดำเนินงาน

11 เป็นจำนวนนับที่นำมาหาร15 ได้ลงตัว
ผลการดำเนินงาน 1 3 ตัวประกอบ ของ 15 5 เป็นจำนวนนับที่นำมาหาร15 ได้ลงตัว 15

12 เป็นจำนวนนับที่นำไปหาร 21 ได้ลงตัว
ผลการดำเนินงาน 1 21 3 7 ตัวประกอบของ 21 เป็นจำนวนนับที่นำไปหาร 21 ได้ลงตัว

13 โครงงานดอกไม้ ห.ร.ม. ผู้จัดทำ ......
ผู้จัดทำ จุดประสงค์ เพื่อหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับสองจำนวน สาระคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของจำนวนสองจำนวน เรียกว่า ห.ร.ม.

14 1 1 3 6 4 4 2 2 12 8 16 ห.ร.ม.ของ 12 และ 16 ตัวประกอบร่วม
ผลการดำเนินงาน 1 1 3 6 4 4 2 2 12 8 16 ตัวประกอบร่วม ตัวประกอบของ 12 ตัวประกอบของ 16


ดาวน์โหลด ppt ปรีชา เนาว์เย็นผล ศึกษาศาสตร์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google