งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 12 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและ เบรกหลัง จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบเบรกดรัมได้ 2. แนะนำส่วนประกอบเบรกดิสก์ ได้ 3. เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 12 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและ เบรกหลัง จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบเบรกดรัมได้ 2. แนะนำส่วนประกอบเบรกดิสก์ ได้ 3. เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 12 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและ เบรกหลัง

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบเบรกดรัมได้ 2. แนะนำส่วนประกอบเบรกดิสก์ ได้ 3. เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าและ เบรกหลังได้ 4. ตรวจซ่อมเรือนเบรกได้ 5. ตรวจซ่อมแม่ปั๊มเบรกได้ การตรวจซ่อมเบรกหน้าและเบรก หลัง หนังสือหน้า หมายเลข 169/2 12/2

4 ไม่น้อยกว่า 2 มม. ผ้าเบรก สกรู เฟืองสายไมล์ ซีลกันฝุ่น ลูกเบี้ยวก้ามเบรก แหวนรอง ขาเบรก หนังสือหน้า หมายเลข 170 12/3 ส่วนประกอบเบรกดรัม

5 ส่วนประกอบเบรกหน้าแบบดิสก์ หนังสือหน้า หมายเลข 171/1 12/4

6 ส่วนประกอบเบรกหน้าแบบดิสก์ หนังสือหน้า หมายเลข 171/2 12/5

7 ส่วนประกอบเบรกหลังแบบดิสก์ หนังสือหน้า หมายเลข 172 12/6

8 1. ถอดปิ้น 2. ตรวจผ้าเบรก 3. ประกอบ ลำดับการเปลี่ยนผ้าเบรกหน้า หนังสือหน้า หมายเลข 173 12/7

9 1. ถอดสกรู 2. ถอดผ้า เบรก 3. ตรวจผ้าเบรก 4. ประกอบ ลำดับการเปลี่ยนผ้าเบรกหลัง หนังสือหน้า หมายเลข 175 12/8

10 1. การถอดเรือนเบรกหน้า 2. ขั้นตอนการ ถอด เป่าลมที่รู เรือนเบรก 3. ชุดลูกสูบและเรือนเบรกหน้า 4. การถอด เรือนเบรกหลัง ลำดับการถอดเรือนเบรกหน้า หนังสือหน้า หมายเลข 176 12/9

11 1. การถอดแม่ปั๊มเบรกหน้า 2. การถอดท่อ น้ำมันเบรกหน้า 3. ชุดลูกสูบแม่ปั๊มเบรกหน้า 4. ถอดแยก ชิ้นส่วนแม่ปั๊มเบรกหลัง ชุดแม่ปั๊มเบรกหลัง ลำดับการถอดแม่ปั๊มเบรก หนังสือหน้า หมายเลข 177 12/10 1 2 1 2

12 1. ชุดเรือนเบรกหน้า 2. ชุดเรือนเบรกหลัง 3. การตรวจชุดแม่ปั๊ม เบรกหน้าและหลัง แม่ปั๊มเบรกหน้า แม่ปั๊มเบรก หลัง ลำดับการตรวจชิ้นส่วนเบรก หนังสือหน้า หมายเลข 178 12/11

13 1. ชุดลูกยาง ชุดลูกยางเบรกหน้า ชุดลูกยางเบรกหลัง 2. การตรวจสภาพจานเบรกดิสก์ จานเบรกหน้า จานเบรกหลัง 3. การตรวจวัดศูนย์จานเบรก ดิสก์ด้วยนาฬิกาวัด ศูนย์จานเบรกหน้า ศูนย์ จานเบรกหลัง ลำดับการตรวจชิ้นส่วนเบรก หนังสือหน้า หมายเลข 179 12/12

14 คำเตือน ชิ้นส่วนทุกชิ้นต้อง ล้างด้วยน้ำมัน เบรกใหม่เท่านั้น ชิ้นส่วนบางตัวต้อง หล่อลื่นด้วย น้ำมันเบรกเท่านั้น เปลี่ยนซีลทุกครั้งเมื่อ มีการถอดแยก ชิ้นส่วน ลำดับการประกอบชุดเรือนเบรก หน้า หนังสือหน้า หมายเลข 180 12/13

15 ลำดับการประกอบชุดแม่ปั๊มเบรก หน้า หนังสือหน้า หมายเลข 181 12/14

16 จงเติมข้อความสาเหตุข้อขัดข้องระบบเบรกและ ปรับเบรกหลังในช่องว่างต่อไปนี้ 1. จงเติมข้อความสาเหตุข้อขัดข้องระบบเบรก 1 เบรกไม่อยู่ สาเหตุข้อขัดข้อง เบรกดิสก์ ………………………………… ………………………………… เบรกดรัม ………………………………… ………………………………… หมุนปรับ 20-30 มม. 2. จงเติมคำลำดับการปรับ เบรกหลัง 2.1 ตรวจระยะฟรี ………………………… 2.2 ตรวจความสูง …………………….…… 2.3 หมุนปรับนอต ………………………… 2.4 ตรวจระยะฟรีให้ได้ …………… มม. กิจกรรมที่ 12 หนังสือหน้า หมายเลข 153/2 12/14

17 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและ เบรกหลัง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 12 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและ เบรกหลัง จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบเบรกดรัมได้ 2. แนะนำส่วนประกอบเบรกดิสก์ ได้ 3. เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google