งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 12 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและ เบรกหลัง จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบเบรกดรัมได้ 2. แนะนำส่วนประกอบเบรกดิสก์ ได้ 3. เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 12 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและ เบรกหลัง จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบเบรกดรัมได้ 2. แนะนำส่วนประกอบเบรกดิสก์ ได้ 3. เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 12 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและ เบรกหลัง

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบเบรกดรัมได้ 2. แนะนำส่วนประกอบเบรกดิสก์ ได้ 3. เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าและ เบรกหลังได้ 4. ตรวจซ่อมเรือนเบรกได้ 5. ตรวจซ่อมแม่ปั๊มเบรกได้ การตรวจซ่อมเบรกหน้าและเบรก หลัง หนังสือหน้า หมายเลข 169/2 12/2

4 ไม่น้อยกว่า 2 มม. ผ้าเบรก สกรู เฟืองสายไมล์ ซีลกันฝุ่น ลูกเบี้ยวก้ามเบรก แหวนรอง ขาเบรก หนังสือหน้า หมายเลข /3 ส่วนประกอบเบรกดรัม

5 ส่วนประกอบเบรกหน้าแบบดิสก์ หนังสือหน้า หมายเลข 171/1 12/4

6 ส่วนประกอบเบรกหน้าแบบดิสก์ หนังสือหน้า หมายเลข 171/2 12/5

7 ส่วนประกอบเบรกหลังแบบดิสก์ หนังสือหน้า หมายเลข /6

8 1. ถอดปิ้น 2. ตรวจผ้าเบรก 3. ประกอบ ลำดับการเปลี่ยนผ้าเบรกหน้า หนังสือหน้า หมายเลข /7

9 1. ถอดสกรู 2. ถอดผ้า เบรก 3. ตรวจผ้าเบรก 4. ประกอบ ลำดับการเปลี่ยนผ้าเบรกหลัง หนังสือหน้า หมายเลข /8

10 1. การถอดเรือนเบรกหน้า 2. ขั้นตอนการ ถอด เป่าลมที่รู เรือนเบรก 3. ชุดลูกสูบและเรือนเบรกหน้า 4. การถอด เรือนเบรกหลัง ลำดับการถอดเรือนเบรกหน้า หนังสือหน้า หมายเลข /9

11 1. การถอดแม่ปั๊มเบรกหน้า 2. การถอดท่อ น้ำมันเบรกหน้า 3. ชุดลูกสูบแม่ปั๊มเบรกหน้า 4. ถอดแยก ชิ้นส่วนแม่ปั๊มเบรกหลัง ชุดแม่ปั๊มเบรกหลัง ลำดับการถอดแม่ปั๊มเบรก หนังสือหน้า หมายเลข /

12 1. ชุดเรือนเบรกหน้า 2. ชุดเรือนเบรกหลัง 3. การตรวจชุดแม่ปั๊ม เบรกหน้าและหลัง แม่ปั๊มเบรกหน้า แม่ปั๊มเบรก หลัง ลำดับการตรวจชิ้นส่วนเบรก หนังสือหน้า หมายเลข /11

13 1. ชุดลูกยาง ชุดลูกยางเบรกหน้า ชุดลูกยางเบรกหลัง 2. การตรวจสภาพจานเบรกดิสก์ จานเบรกหน้า จานเบรกหลัง 3. การตรวจวัดศูนย์จานเบรก ดิสก์ด้วยนาฬิกาวัด ศูนย์จานเบรกหน้า ศูนย์ จานเบรกหลัง ลำดับการตรวจชิ้นส่วนเบรก หนังสือหน้า หมายเลข /12

14 คำเตือน ชิ้นส่วนทุกชิ้นต้อง ล้างด้วยน้ำมัน เบรกใหม่เท่านั้น ชิ้นส่วนบางตัวต้อง หล่อลื่นด้วย น้ำมันเบรกเท่านั้น เปลี่ยนซีลทุกครั้งเมื่อ มีการถอดแยก ชิ้นส่วน ลำดับการประกอบชุดเรือนเบรก หน้า หนังสือหน้า หมายเลข /13

15 ลำดับการประกอบชุดแม่ปั๊มเบรก หน้า หนังสือหน้า หมายเลข /14

16 จงเติมข้อความสาเหตุข้อขัดข้องระบบเบรกและ ปรับเบรกหลังในช่องว่างต่อไปนี้ 1. จงเติมข้อความสาเหตุข้อขัดข้องระบบเบรก 1 เบรกไม่อยู่ สาเหตุข้อขัดข้อง เบรกดิสก์ ………………………………… ………………………………… เบรกดรัม ………………………………… ………………………………… หมุนปรับ มม. 2. จงเติมคำลำดับการปรับ เบรกหลัง 2.1 ตรวจระยะฟรี ………………………… 2.2 ตรวจความสูง …………………….…… 2.3 หมุนปรับนอต ………………………… 2.4 ตรวจระยะฟรีให้ได้ …………… มม. กิจกรรมที่ 12 หนังสือหน้า หมายเลข 153/2 12/14

17 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและ เบรกหลัง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 12 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและ เบรกหลัง จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบเบรกดรัมได้ 2. แนะนำส่วนประกอบเบรกดิสก์ ได้ 3. เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google