งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 CorleDRAW 12 เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้วาด หรืออกแบบงาน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการทำกราฟฟิคตั้งแต่ขั้น พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " CorleDRAW 12 เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้วาด หรืออกแบบงาน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการทำกราฟฟิคตั้งแต่ขั้น พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  CorleDRAW 12 เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้วาด หรืออกแบบงาน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการทำกราฟฟิคตั้งแต่ขั้น พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้  CorleDRAW 12 มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับโปรแกรม Paint แต่สามารถปรับแต่งและลงลายละเอียดได้เยอะกว่า พร้อมทั้งมีฟังก์ชั่นที่เยอะกว่า  CorelDRAW 12 มีตัวโปรแกรมใน Suite ร่วมอีกหลาย โปรแกรมซึ่งแต่ละตัวก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานด้านรูปภาพ ดีไซน์  ปัจจุบัน CorleDRAW มีถึงเวอร์ชั่น 13 แล้ว แต่รายละเอียดใน การทำงานก็ยังไม่ต่างกันมากนัก เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆทั่วไป จะแตกต่างกันตรงที่รายละเอียดและฟังก์ชั่นที่เพิ่มมากขึ้น

3  การเปิดโปรแกรม ขึ้นมาใช้งานก็ เหมือนกับโปรแกรม อื่นง่ายๆทั่วไป > start > Program > CorelDRAW Graphic Suite 12 > CorelDRAW 12

4  เมื่อเปิดโปรแกมขึ้นมาหน้าแรกก็จะเป็นการให้เราเลือกไฟล์งานที่ เคยทำค้างไว้ หรือจะเลือกไฟล์ที่เซฟ หรือสร้างไฟล์งานใหม่ ขึ้นมา

5 ตัวเลือกตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาด กระดาษที่เราต้องการ แถบเมนูสี

6 แถบเมนูด้านซ้าย

7  Pick Tool  Shape Tool  Zoom Tool  Freehand Tool  Smart Tool  Rectangle Tool  Ellipse Tool  Grape Paper Tool  Basic Shapes  Text Tool  Interactive Blend Tool  Eyedropper Tool  Outline Tool  Fill Tool  Interactive Fill Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เคลื่อนย้าย ลาก รูปภาพที่เราเลือกไปยังตำแหน่ง ต่างๆได้ตามต้องการ ใช้สำหรับปรับเส้นของรูปที่เราวาด ให้โค้งงอ หรือย้ายตำแหน่งแค่ เฉพาะจุดของภาพ เป็นเครื่องมือที่ใช้เคลื่อนย้าย ลาก รูปภาพที่เราเลือกไปยังตำแหน่ง ต่างๆได้ตามต้องการ

8 Pick Tool Shape Tool Zoom Tool Freehand Tool Smart Tool Rectangle Tool Ellipse Tool Grape Paper Tool Basic Shapes Text Tool Interactive Blend Tool Eyedropper Tool Outline Tool Fill Tool Interactive Fill Tool เป็นเครื่องมือที่สามารถลากเส้นได้ ตามอิสระ เปรียบเสมือนการที่ใช้ ดินสอวาดรูป เครื่องมือตัวนี้มีคุณสมบัติคล้ายๆกับ Freehand แต่รูปภาพที่วาดได้จะมี ความคมชัดของมุมชัดเจนกว่า เป็นเครื่องมือที่ใช้วาดสี่เหลี่ยม ทั่วไป

9 Pick Tool Shape Tool Zoom Tool Freehand Tool Smart Tool Rectangle Tool Ellipse Tool Grape Paper Tool Basic Shapes Text Tool Interactive Blend Tool Eyedropper Tool Outline Tool Fill Tool Interactive Fill Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้วาดวงกลมทั่วไป ใช้สำหรับสร้างตาราง เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้วาด รูปทรงทั่วไปที่นอกเหนือจาก สี่เหลี่ยมและวงกลม เช่นสามเหลี่ยม แปดเหลี่ยม ดาว ฯลฯ

10 Pick Tool Shape Tool Zoom Tool Freehand Tool Smart Tool Rectangle Tool Ellipse Tool Grape Paper Tool Basic Shapes Text Tool Interactive Blend Tool Eyedropper Tool Outline Tool Fill Tool Interactive Fill Tool เวลาต้องการเพิ่ม อักษรก็สามารถ ใช้เครื่องมือตัวนี้ แล้วไปคลิกตรง ตำแหน่งที่เราต้องการจะให้มีอักษร ข้อความ เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจ มาก เพราะสามารถเพิ่มเงาให้กับรูป วาด และเปลี่ยนรูปทรงของรูปได้ โดยยังคงความเป็นกราฟฟิค ดัง ตัวอย่าง

11 เครื่องมือ CorelDRAW 12 Pick Tool Shape Tool Zoom Tool Freehand Tool Smart Tool Rectangle Tool Ellipse Tool Grape Paper Tool Basic Shapes Text Tool Interactive Blend Tool Eyedropper Tool Outline Tool Fill Tool Interactive Fill Tool เครื่องมือดูดสี เครื่องมือขยายขนาดและสีของเส้น ขอบ สามารถเลือกให้ไม่มีก็ได้ ลูกเล่นการใส่สีให้กับภาพวาด ไม่ว่า จะเป็นลายหรือไล่โทนสีให้กับรูป เครื่องมือจัดแสงและเงาให้กับรูป รวมไปถึงการปรับแต่งรูปได้ตามจุด ต่างๆ

12 จัดทำโดย นางสาววรัญญา ฤกษ์ชัยมงคล รหัสนิสิต 51102010271 คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา SC 15 B B01


ดาวน์โหลด ppt  CorleDRAW 12 เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้วาด หรืออกแบบงาน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการทำกราฟฟิคตั้งแต่ขั้น พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google