งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้เขียนขั้นตอนวิธี และผังงานชุดคำสั่งการคำนวณ พื้นที่วงกลม โดยคำนวณ ตัวอย่างผังงาน จาก π คูณด้วย ความยาวรัศมีวงกลมยกกำลังสอง (R 2 ) และให้แสดงออกทาง จอภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้เขียนขั้นตอนวิธี และผังงานชุดคำสั่งการคำนวณ พื้นที่วงกลม โดยคำนวณ ตัวอย่างผังงาน จาก π คูณด้วย ความยาวรัศมีวงกลมยกกำลังสอง (R 2 ) และให้แสดงออกทาง จอภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้เขียนขั้นตอนวิธี และผังงานชุดคำสั่งการคำนวณ พื้นที่วงกลม โดยคำนวณ ตัวอย่างผังงาน จาก π คูณด้วย ความยาวรัศมีวงกลมยกกำลังสอง (R 2 ) และให้แสดงออกทาง จอภาพ โดยระบุ รัศมี และพื้นที่วงกลม ( ค่า π = 3.15926) ขั้นตอ นวิธี ผังงาน กำหนดค่า π = 3.15926 รับค่าความยาว รัศมีวงกลม พ. ท. = π x R 2 จบจบ เริ่มต้น พิมพ์ผลลัพธ์ คำนวณหาพื้นที่จากสูตร เริ่มต้น π = 3.15926 P.2

2 ตัวอย่างผังงาน ขั้นตอ นวิธี ผังงาน กำหนดค่า π = 3.15926 รับค่าความยาว รัศมีวงกลม พ. ท. = π x R 2 จบจบ เริ่มต้น พิมพ์ผลลัพธ์ คำนวณหาพื้นที่จากสูตร พ. ท. (A) = π x R 2 P.3 P.1 รับค่าความยาว รัศมี R

3 ตัวอย่างผังงาน ขั้นตอ นวิธี ผังงาน กำหนดค่า π = 3.15926 รับค่าความยาว รัศมีวงกลม พ. ท. = π x R 2 จบจบ เริ่มต้น พิมพ์ผลลัพธ์ คำนวณหาพื้นที่จากสูตร P.2 จบ พิมพ์หัวรายงาน รัศมี =... พื้นที่สามเหลี่ยม =...


ดาวน์โหลด ppt ให้เขียนขั้นตอนวิธี และผังงานชุดคำสั่งการคำนวณ พื้นที่วงกลม โดยคำนวณ ตัวอย่างผังงาน จาก π คูณด้วย ความยาวรัศมีวงกลมยกกำลังสอง (R 2 ) และให้แสดงออกทาง จอภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google