งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังงาน (FLOW CHART) ตัวอย่างผังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังงาน (FLOW CHART) ตัวอย่างผังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังงาน (FLOW CHART) ตัวอย่างผังงาน
ให้เขียนขั้นตอนวิธี และผังงานชุดคำสั่งการคำนวณพื้นที่วงกลม โดยคำนวณ จาก π คูณด้วย ความยาวรัศมีวงกลมยกกำลังสอง (R2) และให้แสดงออกทาง จอภาพ โดยระบุ รัศมี และพื้นที่วงกลม (ค่า π = ) ขั้นตอนวิธี ผังงาน เริ่มต้น กำหนดค่า π = เริ่มต้น รับค่าความยาวรัศมีวงกลม คำนวณหาพื้นที่จากสูตร π = พ.ท. = π x R2 พิมพ์ผลลัพธ์ P.2 จบ

2 ผังงาน (FLOW CHART) พ.ท. (A) = π x R2 ตัวอย่างผังงาน ขั้นตอนวิธี
เริ่มต้น กำหนดค่า π = P.1 รับค่าความยาวรัศมีวงกลม คำนวณหาพื้นที่จากสูตร รับค่าความยาวรัศมี R พ.ท. = π x R2 พิมพ์ผลลัพธ์ พ.ท. (A) = π x R2 จบ P.3

3 ผังงาน (FLOW CHART) ตัวอย่างผังงาน ขั้นตอนวิธี ผังงาน เริ่มต้น
กำหนดค่า π = P.2 รับค่าความยาวรัศมีวงกลม คำนวณหาพื้นที่จากสูตร พิมพ์หัวรายงาน พ.ท. = π x R2 รัศมี = ... พิมพ์ผลลัพธ์ พื้นที่สามเหลี่ยม = ... จบ จบ


ดาวน์โหลด ppt ผังงาน (FLOW CHART) ตัวอย่างผังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google