งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เกมหาคู่ประเภทเดียวกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เกมหาคู่ประเภทเดียวกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เกมหาคู่ประเภทเดียวกัน
ระดับอนุบาล ๑ โรงเรียนบ้านกำพวน เข้าสู่บทเรียน

2 เด็กๆพร้อมที่ทำกิจกรรม หรือยังคะคนเก่งของคุณครู
แนะนำกติกา แบบทดสอบก่อนเรียน ประโยชน์ของเกม แบบทดสอบหลังเรียน ออก

3 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เกมหาคู่ประเภทเดียวกัน
แนะนำบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เกมหาคู่ประเภทเดียวกัน ระดับอนุบาล ๑ โรงเรียนบ้านกำพวน โดย ครูชุลีวรรณ สำเนียงหวาน กลับหน้าหลัก

4 ผักกะหล่ำปลี 1

5 ถูกต้อง เก่งมากค่ะ ทำต่อข้อ 2

6 ผิดค่ะ ลองทำใหม่นะคะ กลับไปทำข้อ 1 ใหม่

7 เด็กผู้หญิง 2

8 ผิดค่ะ ลองทำใหม่นะคะ กลับไปทำข้อ 2 ใหม่

9 ถูกต้อง เก่งมากค่ะ กลับหน้าหลัก

10 การเล่นเกม การจับคู่ประเภทเดียวกัน
กติกา การเล่นเกม การจับคู่ประเภทเดียวกัน เด็กๆดูภาพด้านบนแล้วสังเกตดูว่าภาพที่เด็กเห็นจะคู่กับภาพใดที่อยู่ด้านล่างทั้ง 4 ภาพ มีภาพ ก ภาพ ข ภาพ ค ภาพ ง กลับหน้าหลัก

11 ประโยชน์ของการเล่นเกม
1. เด็กๆได้รู้จักฝึกการสังเกต 2. เด็กๆได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 3. เด็กๆได้ฝึกการทำงานเป็นทีม 4. เด็กเกิดความสนุกสนาน และเป็นวิธีการให้เด็กได้มีความสุขในการเรียนรู้แบบใหม่ๆ กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เกมหาคู่ประเภทเดียวกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google