งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เกมหาคู่ประเภทเดียวกัน ระดับอนุบาล ๑ โรงเรียนบ้านกำพวน เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เกมหาคู่ประเภทเดียวกัน ระดับอนุบาล ๑ โรงเรียนบ้านกำพวน เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เกมหาคู่ประเภทเดียวกัน ระดับอนุบาล ๑ โรงเรียนบ้านกำพวน เข้าสู่บทเรียน

3 ออก แนะนำกติกา เด็กๆพร้อมที่ทำ กิจกรรม หรือยังคะคนเก่ง ของคุณครู เด็กๆพร้อมที่ทำ กิจกรรม หรือยังคะคนเก่ง ของคุณครู แบบทดสอบก่อนเรียน ประโยชน์ของเกม แบบทดสอบหลังเรียน

4 คอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่อง เกมหาคู่ประเภท เดียวกัน ระดับอนุบาล ๑ โรงเรียนบ้านกำพวน โดย ครูชุลีวรรณ สำเนียงหวาน กลับหน้าหลัก แนะนำ บทเรียน

5 ก ข ค ง ผักกะหล่ำปลี 1

6 ถูกต้อง เก่งมากค่ะ ถูกต้อง เก่งมากค่ะ ทำต่อข้อ 2

7 ผิดค่ะ ลองทำใหม่นะคะ ผิดค่ะ ลองทำใหม่นะคะ กลับไปทำข้อ 1 ใหม่

8 ก ข ค ง เด็กผู้หญิง 2

9 ผิดค่ะ ลองทำใหม่นะคะ ผิดค่ะ ลองทำใหม่นะคะ กลับไปทำข้อ 2 ใหม่

10 ถูกต้อง เก่งมากค่ะ ถูกต้อง เก่งมากค่ะ กลับหน้าหลัก

11 กติกา การเล่นเกม การจับคู่ ประเภทเดียวกัน เด็กๆดูภาพด้านบน แล้วสังเกตดูว่า ภาพที่เด็กเห็นจะคู่ กับภาพใดที่อยู่ ด้านล่างทั้ง 4 ภาพ มีภาพ ก ภาพ ข ภาพ ค ภาพ ง เด็กๆดูภาพด้านบน แล้วสังเกตดูว่า ภาพที่เด็กเห็นจะคู่ กับภาพใดที่อยู่ ด้านล่างทั้ง 4 ภาพ มีภาพ ก ภาพ ข ภาพ ค ภาพ ง กลับหน้าหลัก

12 ประโยชน์ของการเล่นเกม 1. เด็กๆได้รู้จักฝึกการสังเกต 2. เด็กๆได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ 3. เด็กๆได้ฝึกการ ทำงานเป็นทีม 4. เด็กเกิดความสนุกสนาน และเป็นวิธีการให้เด็กได้มีความสุขในการ เรียนรู้แบบใหม่ๆ กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เกมหาคู่ประเภทเดียวกัน ระดับอนุบาล ๑ โรงเรียนบ้านกำพวน เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google