งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาใน Paper. 1. หัวข้อ (iii) Image Intensity Surface Partition หาเหตุผลว่าการทำ (iii) คืออะไร Answer ในข้อนี้ผมยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่เจอครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาใน Paper. 1. หัวข้อ (iii) Image Intensity Surface Partition หาเหตุผลว่าการทำ (iii) คืออะไร Answer ในข้อนี้ผมยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่เจอครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาใน Paper

2 1. หัวข้อ (iii) Image Intensity Surface Partition หาเหตุผลว่าการทำ (iii) คืออะไร Answer ในข้อนี้ผมยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่เจอครับ แต่อ่านในเอกสารมี ข้อความต่อไปนี้ที่ผมอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจครับ ในส่วนนี้ผมกำลังทำการทดลองดูว่าถ้าไม่ทำ overlap จะได้ผลลัพธ์ ของ fitting error เป็นอย่างไร

3 2. ก่อนหน้าข้อ E (ADBC) หาคำตอบว่า Fitting Error ถ้าไม่ Overlap กับ การทำ Overlap ต่างกันไหม ถ้า l,k ตกอยู่ใน บริเวณขอบจะพิสูจน์ได้อย่างไร Answer สืบเนื่องจากข้อ 1 กำลังทำการทดลองอยู่ครับ

4 Answer 3. ผลลัพธ์ของ ADBC Texture Images ADBC Texture Images ADBC FD Fit Error FD Fit Error D D D D D D D D D D D D

5 Answer 3. ผลลัพธ์ของ ADBC โดยใช้การ นับกล่องแบบ DBC Texture Images ADBC Texture Images ADBC FD Fit Error FD Fit Error D D D D D D D D D D D D

6 4. ปัญหาของ ADBC คืออะไร ปัญหาของ ADBC มีหรือไม่คืออะไร Answer จากผลการทดลองโดยใช้สมการของ adbc ให้ผลลัพธ์ค่า Fitting Error ที่ยังไม่ดีนัก แต่เมื่อปรับสมการมาใช้สมการของ ADBC แล้ว ได้ผลลัพธ์ของ Fitting Error ที่ดีกว่า แต่ในส่วนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่า จะอธิบายข้อมูลในส่วนนี้ได้อย่างไรครับ

7 5. Diff ==> Precision ==> Accuracy ดูว่ามี Paper ไหนกล่าวถึงเรื่อง Precision หรือไม่ เนื่องจากใน Section III จะโยงปัญหา จาก Section II แล้วบอกว่าจะแก้ปัญหาเรื่อง Precision ใน Proposed Method Answer Paper IDBC กล่าวถึงวิธีการนี้สามารถ Improved Accuracy ได้ ด้วยการปรับปรุง 3 ขั้นตอนที่สรุปใน Paper ครับ Paper ADBC กล่าวถึงวิธีการนี้สามารถ Improved Accuracy โดยการใช้ Ratio และใช้การ Scale รวมถึงการใช้สมการของ Box Count ใหม่จะทำให้ Accuracy ดีขึ้น ส่วน Paper DBC เน้นเรื่องความเร็วในการประมวลผล ซึ่งได้ค่า ความถูกต้องระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีเท่าวิธีการของ Pent

8 6. Benefit of Partitioning ประโยชน์ของการ Partition นั้นมีผลทำให้ Accuracy จริงหรือไม่

9 7. เปลี่ยนชื่อ Pattern ใน Section B

10 8. สรุปท้าย Section B ใหม่ ทั้งหมด ( ด่วน ) เนื่องจากใช้ค่า Variance จึงต้องเรียบเรียงใหม่ ให้เหมือนกับที่ใช้จริง Answer After split the partitioned image I into two triangle boxes, we selected the upper or lower triangle box of pattern1 and pattern2 with the value of

11 9. แก้ไขสมการให้ใช้สัญลักษณ์

12

13 10. List ค่าของ Parameters ที่ ใช้

14 10. List ค่าของ Parameters ที่ใช้ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt สรุปปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาใน Paper. 1. หัวข้อ (iii) Image Intensity Surface Partition หาเหตุผลว่าการทำ (iii) คืออะไร Answer ในข้อนี้ผมยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่เจอครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google