งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาดิวตี้ ไซเคิล (D UTY CYCLE ) จัดทำโดย น. ส. ณัฐนรี ดีสูงเนิน ปวช.2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาดิวตี้ ไซเคิล (D UTY CYCLE ) จัดทำโดย น. ส. ณัฐนรี ดีสูงเนิน ปวช.2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาดิวตี้ ไซเคิล (D UTY CYCLE ) จัดทำโดย น. ส. ณัฐนรี ดีสูงเนิน ปวช.2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

2 การหาดิวตี้ ไซเคิล (D UTY CYCLE ) พัลส์ซึ่งมีรูปร่างเหมือนกัน อาจมีระดับเปรียบเทียบแตกกัน ได้ การสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงระดับเปรียบเทียบ กระแสตรงของพัลส์อาจทำได้โดยวงจรไฟฟ้าที่เรียกว่า “ วงจรปรับระดับ ” (Clamper circuit) ตัวพารามิเตอร์ที่ควรรู้อีกตัวหนึ่งซางงใช้งานเกี่ยวกับพลัส์ ก็คือ “ ดิวตี้ ไซเคิ้ล ” (Duty cycle) ซึ่งก็คืออัตราส่วน ระหว่างค่าเฉลี่ยกับค่าจุดยอดของคลื่นพัลส์ของแรงดัน โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้ค่า ดิวตี้ ไซเคิล ในส่วนที่เกี่ยวกับ กำลังของเครื่องส่ง (Transmitter power) ซึ่งปกติจะ แสดงในรูปของเปอร์เซ็นต์ เราสามารถคำนวณค่า ดิวตี้ ไซเคิล ของรูปคลื่นพัลส์ของแรงดันที่แสดงในรูปที่ 1.4 ( ข ) ได้โดย แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

3 จากนิยาม

4 ค่าพารามิเตอร์ของรูปคลื่นพัลส์

5 จบการเสนอ ขอบคุณ ค่ะ ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การหาดิวตี้ ไซเคิล (D UTY CYCLE ) จัดทำโดย น. ส. ณัฐนรี ดีสูงเนิน ปวช.2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google