งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www เริ่มมีพัฒนาการมา ในราวปี ค. ศ. 1989 ที่ Cern ซึ่งเป็น ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ แห่งยุโรป ตั้งอยู่ที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดย Bernner – Lee เป็นผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www เริ่มมีพัฒนาการมา ในราวปี ค. ศ. 1989 ที่ Cern ซึ่งเป็น ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ แห่งยุโรป ตั้งอยู่ที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดย Bernner – Lee เป็นผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 www เริ่มมีพัฒนาการมา ในราวปี ค. ศ. 1989 ที่ Cern ซึ่งเป็น ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ แห่งยุโรป ตั้งอยู่ที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดย Bernner – Lee เป็นผู้ ริเริ่มโครงการ ต่อมาในปี ค. ศ. 1990 ก็ได้ทำการ พัฒนา www ให้มี ประสิทธิภาพมาก

4 Wold Wide Web ( WWW ) หมายถึง เน็ตเวิร์ค ที่มีการเชื่อมต่อกันไปทั่วโลก เรียกย่อว่า “ เว็บ “ ( Web ) ในเว็บมีอะไรหลายอย่างที่ น่าสนใจเก็บรวบรวม ทำให้ สามารถดูเอกสารหรือค้นหา สารสนเทศที่ต้องการได้ ซึ่งจะ แสดงผลออกมาทีละหน้า แต่ละหน้าเรียกว่า “ เว็บเพจ ” ( Web Page )

5 เว็บไซต์ หมายถึง เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นโกดังหรือ แหล่งเก็บเว็บเพจต่าง ๆ ที่มีการ เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเว็บ บราวเซอร์จะทำการติดต่อกับเว็บไซต์ที่ เก็บเว็บเพจนั้น ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่า ภาครัฐหรือภาคเอกชน รวมทั้งองค์กร อิสระต่าง ๆให้ความสนใจในการสร้าง เว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อเป็นแหล่ง สารสนเทศ ข้อมูลและข่าวสารเพื่อการ เผยแพร่ข้อมูลภายในองค์กรของตัวเอง

6 URL คือ ตำแหน่งที่ เก็บเว็บเพจ ดังนั้นเมื่อ ต้องการเปิดเว็บเพจที่ ต้องการจะต้องระบุตำแหน่ง ที่ต้องการ จะต้องระบุ ตำแหน่งของเว็บเพจนั้น ๆ ซึ่งเรียกว่า URL ( Uniform Resource Location )

7 Web Browser ทุก ชนิดจะทำงานโดยการอ่าน ข้อมูลจาก Web Server ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องติดตั้ง Web Browser ไว้เสมอ เช่น Nescape Comminucation, IE

8 ขั้นที่ 1 สร้าง Folder เตรียมไว้เพื่อเก็บไฟล์ เอกสาร และไฟล์รูปภาพที่จะทำโฮมเพจซึ่งจะสร้าง ไว้ ที่ Destop หรือ My Document ขั้นที่ 2 เตรียมเนื้อหาที่จะทำว่าจะทำเกี่ยวกับเรื่อง อะไร ขั้นที่ 3 เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ทำเว็บ ขั้นที่ 4 เตรียมโปรแกรมที่จะทำโอมเพจ

9 ขั้นที่ 5 เตรียมลูกเล่นเพื่อความมีชีวิตชีวาให้ โฮมเพ็จ เช่น Script ซึ่งมี Source Code ต่าง ๆ มากมาย ให้ทำการ Copy ขั้นที่ 6 เตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น สร้างห้อง สนทนา การดาน ข่าว สมุดเยี่ยม ซึ่งสามารถหาได้ฟรี ตามเว็บไซต์ต่างๆ ขั้นที่ 7 ลงมือทำโดยร่างแบบไว้คร่าวๆ ซึ่งจะ ทำจำนวนเท่าไร นั้น จะต้องดูโครงสร้างว่าจะ Link ไป หน้าใดบ้าง ขั้นสุดท้าย หาพื้นที่ Upload File ที่ สร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

10 1. ควรที่จะนำจุดเด่นหรือจุดสำคัญ ของเว็บเพ็จและจุดมุ่งหมายของเว็บ เพ็จเก็บไว้ส่วนบน เพื่อที่ผู้เข้าชม จะได้เห็นก่อน 2. ข้อความในเว็บเพ็จควรมีความ กระชับ 3. ควรใช้กราฟฟิกอย่างเหมาะสม 4. ไม่ควรใช้ข้อความที่เป็นตัวกระพริบ ควรใช้ตัวหนาหรือ ตัวเอียงเพื่อที่จะเน้นข้อความ 5. อย่าลือใส่อีเมลล์แอดเดรสของ ผู้จัดทำเพื่อให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมสมา รถที่จะส่งคำแนะนำหรือความ คิดเห็นส่งมาได้

11 1. สามารถใช้โปรแกรม Text Editor ซึ่งเมื่อทำการ บันทึกควร บันทึกเป็นนามสกุล.HTML หรือ.HTM 2. หน้าแรกของเว็บไซต์ ควร ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า Index.html เท่านั้น 3. ควรใช้ชื่อเว็บไซต์หรือชื่อ แฟ้มต่าง ๆ เป็นตัวเล็กทั้งหมด

12 จัดทำโดย จินตนาคำโยค เลขที่ 16 พรพิมล พรมสุวรรณ เลขที่ 57 พัทธ์นันท์ เดชดี เลขที่ 62 หาข้อมูล จินตนา คำโยค ออกแบบ + เทคนิค พัทธ์นันท์ เดชดี นำเสนอ พรพิมล พรมสุวรรณ ขอขอบคุณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี


ดาวน์โหลด ppt www เริ่มมีพัฒนาการมา ในราวปี ค. ศ. 1989 ที่ Cern ซึ่งเป็น ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ แห่งยุโรป ตั้งอยู่ที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดย Bernner – Lee เป็นผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google