งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งทำซ้ำ for คำสั่ง for เป็นคำสั่ง ทำซ้ำในลักษณะ Definite loop คือ ทราบจำนวนรอบที่ แน่นอนในการทำงาน ซึ่งจะใช้ตัวแปร 1 ตัว ในการนับจำนวนรอบ ว่าครบตามกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งทำซ้ำ for คำสั่ง for เป็นคำสั่ง ทำซ้ำในลักษณะ Definite loop คือ ทราบจำนวนรอบที่ แน่นอนในการทำงาน ซึ่งจะใช้ตัวแปร 1 ตัว ในการนับจำนวนรอบ ว่าครบตามกำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งทำซ้ำ for คำสั่ง for เป็นคำสั่ง ทำซ้ำในลักษณะ Definite loop คือ ทราบจำนวนรอบที่ แน่นอนในการทำงาน ซึ่งจะใช้ตัวแปร 1 ตัว ในการนับจำนวนรอบ ว่าครบตามกำหนด หรือไม่ รูปแบบ for ( นิพจน์ 1; นิพจน์ 2; นิพจน์ 3) { คำสั่ง php } จากรูปแบบคำสั่ง for กำหนดนิพจน์ 3 ชุด 1. นิพจน์ที่ 1 จะ กำหนดค่าเริ่มต้นของ การทำซ้ำ หรือ ค่า เริ่มต้นตัวนับรอบ 2. นิพจน์ที่ 2 กำหนด เงื่อนไขในการทำซ้ำ ถ้าเป็นจริงจะทำ คำสั่ง 3. นิพจน์ที่ 3 เพิ่มหรือ ลดค่าตัวนับรอบใน การทำซ้ำ

2

3 ตัวอย่าง ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดง ข้อความว่า ”Hello” จำนวน 10 บรรทัด

4 ตัวอย่าง ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตัวเลข ตั้งแต่ 1-10

5 ตัวอย่าง ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดง ตัวเลขตั้งแต่ 10-1 =1;$count--) { echo “$count ”; } ?>

6 ตัวอย่าง ต้องการเขียนโปรแกรมหาผลบวกเลขตั้งแต่ 1-10

7 แบบฝึกหัด ให้เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาส่วนลดของลูก ค้าจำนวน 3 คน โดยให้สร้างตัวแปร 2 ตัว คือ ตัวแปรอาร์เรย์ที่ 1 ให้เก็บชื่อลูกค้า ตัวแปรอาร์เรย์ที่ 2 ให้เก็บราคาสินค้าของ ลูกค้าแต่ละคน เงื่อนไขส่วนลด ตั้งแต่ 5000 ขึ้นไป ส่วนลด 3 % 3000-4999 ส่วนลด 2 % 1500-2999 ส่วนลด 1 %

8 ตัวอย่าง ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหา ส่วนลดของราคาสินค้า โดย กำหนดเงื่อนไขในการให้ส่วนลด คือ ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าราคาตั้งแต่ 10000 ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 5 % ถ้าไม่ถึงจะได้รับส่วนลดเพียง 3 %

9 =10000) {$discount=$price*0.05;} else { $discount=$price*0.03; } echo “ ราคาสินค้า = $price ”; echo “ ส่วนลดมีค่าเท่า = $discount”; ?>

10 คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขหลาย ทางเลือก เป็นลักษณะการตรวจสอบเงื่อนไข หลายเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขแรกเป็น จริงจะทำคำสั่งของเงื่อนไขนั้น แต่ ถ้าเป็นเท็จจะข้ามไปตรวจสอบ เงื่อนไขถัดไปหลัง elseif ทีละขั้น จนกว่าเงื่อนไขที่ตรวจสอบจะเป็น จริงหรือหากไม่ พบเงื่อนไขที่เป็นจริงเลยจะไปทำงาน ในส่วนของ else ที่อยู่หลังสุด

11

12 รูปแบบ if (เงื่อนไข) {คำสั่งphp} Elseif (เงื่อนไข) {คำสั่งphp} Else { คำสั่งphp}

13 ตัวอย่าง ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหา ส่วนลดของราคาสินค้า โดย กำหนดเงื่อนไขในการให้ส่วนลด คือ ถ้าลูกค้าซื้อสินค้า ราคาตั้งแต่ 10000 ขึ้นไป จะได้รับ ส่วนลด 5 % ราคาตั้งแต่ 5000-5999 จะได้รับ ส่วนลด 3 % ต่ำกว่า 5000 ไม่มีส่วนลด

14 =10000) {$discount=$price*0.05;} elseif ($price>=5000) { $discount=$price*0.03; } else { $discount = 0; echo “ ราคาสินค้า = $price ”; echo “ ส่วนลดมีค่าเท่า = $discount”; ?>

15 แบบฝึกหัด 1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหา เงินเดือนหลังจากหัก ค่าบำรุง เรียบร้อยแล้ว โดยมี เงื่อนไขในการคิดค่าบำรุงดังนี้ - เงินเดือนตั้งแต่ 10000 ขึ้นไป คิดค่าบำรุง 250 บาท - เงินเดือนไม่ถึง 10000 ไม่คิด ค่าบำรุง

16 2. ให้เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณการเสียภาษีของ พนักงาน โดยมีเงื่อนไขในการคิดภาษีดังนี้ - เงินเดือนมากกว่า 20000 เสียภาษี 10 % - เงินเดือนตั้งแต่ 14000-19999 เสียภาษี 5 % - เงินเดือนน้อยกว่า 14000 ยกเว้นภาษี


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งทำซ้ำ for คำสั่ง for เป็นคำสั่ง ทำซ้ำในลักษณะ Definite loop คือ ทราบจำนวนรอบที่ แน่นอนในการทำงาน ซึ่งจะใช้ตัวแปร 1 ตัว ในการนับจำนวนรอบ ว่าครบตามกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google