งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การภาพจากการสะท้อนแสงของผิวโค้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การภาพจากการสะท้อนแสงของผิวโค้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การภาพจากการสะท้อนแสงของผิวโค้ง
กิจกรรมที่4.5 การภาพจากการสะท้อนแสงของผิวโค้ง

2 จุดประสงค์การทดลอง เขียนแผนภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพของวัตถุที่เกิดจากกระจกเว้าเมื่อวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งต่างๆกัน

3 วิธีดำเนินการทดลอง ลากเส้นตรงบนกระดาษ เป็นเส้นแกนมุขสำคัญ
วาดรูปกระจกเว้าบนเส้นแกนมุขสำคัญ กำหนดจุด C และ จุด F บนเส้นแกนมุขสำคัญ . C F

4 4. เขียนภาพสมมุติของวัตถุบนเส้นแกนมุขสำคัญให้มีระยะตามกำหนด
C F

5 5. เขียนรังสีเพื่อแสดงการเกิดภาพตามวิธีการเขียนภาพ
6. ทำซ้ำข้อ 1-4 โดยเปลี่ยนตำแหน่งวางวัตถุเป็นที่จุดอื่นๆ

6 เข้าใจแล้ว ลองเขียนเลยนะคะ เสร็จแล้วส่งเลยนะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt การภาพจากการสะท้อนแสงของผิวโค้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google