งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 4.5 การภาพจากการ สะท้อนแสงของผิว โค้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 4.5 การภาพจากการ สะท้อนแสงของผิว โค้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 4.5 การภาพจากการ สะท้อนแสงของผิว โค้ง

2 จุดประสงค์การทดลอง เขียนแผนภาพเพื่อหา ตำแหน่งภาพของ วัตถุที่เกิดจากกระจก เว้าเมื่อวางวัตถุไว้ที่ ตำแหน่งต่างๆกัน

3 วิธีดำเนินการทดลอง  ลากเส้นตรงบนกระดาษ เป็นเส้นแกนมุข สำคัญ  วาดรูปกระจกเว้าบนเส้นแกนมุขสำคัญ  กำหนดจุด C และ จุด F บนเส้นแกนมุข สำคัญ.. CF

4 4. เขียนภาพสมมุติของวัตถุบนเส้น แกนมุขสำคัญให้มีระยะตามกำหนด.. CF

5 5. เขียนรังสีเพื่อแสดงการเกิดภาพ ตามวิธีการเขียนภาพ 6. ทำซ้ำข้อ 1-4 โดยเปลี่ยนตำแหน่ง วางวัตถุเป็นที่จุดอื่นๆ

6 เข้าใจแล้ว ลอง เขียนเลยนะคะ เสร็จแล้วส่งเลย นะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 4.5 การภาพจากการ สะท้อนแสงของผิว โค้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google