งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๓๒. ขึ้น  As a preposition ธงชาติ ขึ้น สู่ ยอดเสา The national flag (is pulled) up to the top of the pole.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๓๒. ขึ้น  As a preposition ธงชาติ ขึ้น สู่ ยอดเสา The national flag (is pulled) up to the top of the pole."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ ๓๒

2 ขึ้น  As a preposition ธงชาติ ขึ้น สู่ ยอดเสา The national flag (is pulled) up to the top of the pole.

3 ขึ้น  As an adverb เขา ลุก ขึ้น He got up.

4 ขึ้น  As an adverb พ่อ พูด เสียง ดัง ขึ้น Father spoke louder.

5 ขึ้น  No meaning by itself เสียง ระฆัง ดัง ขึ้น The bell sounded loudly.

6 ดังขึ้น  เสียง ระฆัง ดัง ขึ้น Prior to this, there may be other sounds but not the bell's.  พ่อ พูด ดัง ขึ้น Prior to this, father spoke not so loud. Now he increases his voice so it becomes louder.

7 Sentences with no verbs เสียง ระฆัง ดัง ขึ้น ธงชาติ ขึ้น สู่ ยอดเสา ทุกคน หน้าตา เบิกบาน

8 ดัง vs เงียบ เสียงระฆังดัง ขึ้น ผู้ใหญ่คุยกัน เงียบๆ นักเรียนคุยกัน เสียงดัง นักเรียนยังนั่ง เงียบอยู่

9 ใคร vs ใครๆ  ใคร มาหา มานี  มานี มาหา ใคร  ใครๆ ก็มาหามานี  มานี มาหา ใครๆ (x)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๓๒. ขึ้น  As a preposition ธงชาติ ขึ้น สู่ ยอดเสา The national flag (is pulled) up to the top of the pole.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google