งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

+ LOW PASS HI. วงจรไฟหน้า ( ไฟต่ำ ) + สวิตช์ไฟหน้า รีเลย์ไฟหน้า LOW HI LOW HI EB-7 EB-8 BATT ไฟหน้าขวา ไฟหน้าซ้าย LOW PASS HI รีเลย์ไฟสูง 2 1 5 3 4 32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "+ LOW PASS HI. วงจรไฟหน้า ( ไฟต่ำ ) + สวิตช์ไฟหน้า รีเลย์ไฟหน้า LOW HI LOW HI EB-7 EB-8 BATT ไฟหน้าขวา ไฟหน้าซ้าย LOW PASS HI รีเลย์ไฟสูง 2 1 5 3 4 32."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 + LOW PASS HI

2 วงจรไฟหน้า ( ไฟต่ำ ) + สวิตช์ไฟหน้า รีเลย์ไฟหน้า LOW HI LOW HI EB-7 EB-8 BATT ไฟหน้าขวา ไฟหน้าซ้าย LOW PASS HI รีเลย์ไฟสูง 2 1 5 3 4 32 1 1 5 23 1 2 3 1 2 3

3 วงจรไฟหน้า ( ไฟสูง ) + สวิตช์ไฟหน้า รีเลย์ไฟหน้า LOW HI LOW HI EB-7 EB-8 BATT ไฟหน้าขวา ไฟหน้าซ้าย LOW PASS HI รีเลย์ไฟสูง EB-6 EB-5 ไฟโชว์ไฟสูง 2 1 5 3 4 32 1 1 5 23 1 2 3 1 2 3

4 วงจรไฟหน้า ( ไฟขอทาง ) + สวิตช์ไฟหน้า รีเลย์ไฟหน้า LOW HI LOW HI EB-7 EB-8 BATT ไฟหน้าขวา ไฟหน้าซ้าย LOW PASS HI รีเลย์ไฟสูง EB-6 EB-5 ไฟโชว์ไฟสูง 2 1 5 3 1 5 23 4 32 1 1 2 3 1 2 3

5 + วงจรไฟหรี่และไฟตัดหมอก LOW PASS HI 2 1 BATT

6 วงจรไฟในเก๋ง OFF DOOR ON + BA TT DOOR AJAR INDICATOR (METER)

7 + P-10 P-6 P-1 P-5 LOW PASS HI H6 P-2 X-6 H6 B60 H18 X-6 C2 C36 B60 C19 C26 X4 ไฟใหญ่ฮาโลเจนเมื่อเปิดไฟต่ำ EB-7 10A (RH) EB-8 10A (LH) 8B/R 2R 2R2R 0.5 R 1 5 23 0.3R/L 0.3 R/L 7 3 1 13 0.5B 2B 1.25 B 1.25 B 12 3 12 3 2R/G 0.85R/Y 0.85 R/Y รีเลย์ไฟหน้า ไฟหน้าขวา ไฟหน้าซ้าย สวิตช์ไฟรวม ENGINE ROOM-LH BODY ENGINE ENGINE ROOM-RH รีเลย์ไฟสูง X-2 (5)

8 + P-10 P-6 P-1 P-5 LOW PASS HI H6 P-2 X-6 H6 B60 H18 C2 C36 C19 C26 ไฟใหญ่ฮาโลเจนเมื่อเปิดไฟสูง EB-7 10A (RH) EB-8 10A (LH) 8B/R 2R 2R2R 0.5 R 1 5 23 0.3R/L 0.3 R/L 7 3 1 13 0.5B 2B 1.25 B 1.25 B 12 3 12 3 2R/G 0.85R/Y 0.85 R/Y รีเลย์ไฟหน้า ไฟหน้าขวา ไฟหน้าซ้าย สวิตช์ไฟรวม ENGINE ROOM-LH BODY ENGINE ENGINE ROOM-RH X-6 H6 B60 X4 C26 C19 1 2 5 3 4 31 0.3 Y/R 0.3 Y/R 2R2R 2R/W 0.85R/B EB-5 10A (RH) EB-6 10A (LH) H6 B23 19 37 1 0.5 R/B 0.5 R/B 0.3B (METER) รีเลย์ไฟสูง X-2 (5)

9 + P-10 P-6 P-1 P-5 LOW PASS HI H6 P-2 X-6 H6 B60 H18 C2 C36 ไฟใหญ่ฮาโลเจนเมื่อเปิดไฟขอทาง EB-7 10A (RH) EB-8 10A (LH) 8B/R 2R 2R2R 0.5 R 1 5 23 0.3R/L 0.3 R/L 7 3 1 13 0.5B 2B 1.25 B 1.25 B 12 3 12 3 2R/G 0.85R/Y 0.85 R/Y รีเลย์ไฟหน้า ไฟหน้าขวา ไฟหน้าซ้าย สวิตช์ไฟรวม ENGINE ROOM-LH BODY ENGINE ENGINE ROOM-RH X-6 H6 B60 X4 C26 C19 1 2 5 3 4 31 0.3 Y/R 0.3 Y/R 2R2R 2R/W 0.85R/B EB-5 10A (RH) EB-6 10A (LH) H6 B23 19 37 1 0.5 R/B 0.5 R/B 0.3B (METER) C19 C26 รีเลย์ไฟสูง X-2 (5)

10 + P-10 P-6 P-1 P-5 LOW PASS HI H6 P-2 X-6 H6 B60 H18 ไฟใหญ่ ฮาโลเจน แบบ โปรเจคเตอ ร์ EB-7 10A (RH) EB-8 10A (LH) 8B/R 2R 2R2R 0.5 R 1 5 23 0.3R/L 0.3 R/L 7 3 1 13 0.5B 2B 0.85 B 1 2 1 2 2R/G 0.85R/Y 0.85 R/Y รีเลย์ไฟหน้า ไฟหน้าขวา ไฟหน้าซ้าย สวิตช์ไฟรวม ENGINE ROOM-LH BODY ENGINE ENGINE ROOM-RH X-6 H6 B60 X4 C128 1 2 5 3 4 31 0.3 Y/R 0.3 Y/R 2R2R 2R/W 0.85R/B EB-5 10A (RH) EB-6 10A (LH) H6 B23 19 37 1 0.5 R/B 0.5 R/B 0.3B (METER) 0.85 B 0.85 B 0.85 B C130 1 2 1 2 C129 C127 C36 C128 C2 C130 LOW HI LOW HI รีเลย์ไฟสูง X-2 (5)

11 + P-10 P-6 P-1 P-5 LOW PASS HI H6 P-2 X-6 H6 B60 H18 X-6 C2 C36 B60 C19 C26 X4 ไฟใหญ่ฮาโลเจนเมื่อเปิดไฟต่ำ EB-7 10A (RH) EB-8 10A (LH) 8B/R 2R 2R2R 0.5 R 1 5 23 0.3R/L 0.3 R/L 7 3 1 13 0.5B 2B 1.25 B 1.25 B 12 3 12 3 2R/G 0.85R/Y 0.85 R/Y รีเลย์ไฟหน้า ไฟหน้าขวา ไฟหน้าซ้าย สวิตช์ไฟรวม ENGINE ROOM-LH BODY ENGINE ENGINE ROOM-RH รีเลย์ไฟสูง X-2 (5)


ดาวน์โหลด ppt + LOW PASS HI. วงจรไฟหน้า ( ไฟต่ำ ) + สวิตช์ไฟหน้า รีเลย์ไฟหน้า LOW HI LOW HI EB-7 EB-8 BATT ไฟหน้าขวา ไฟหน้าซ้าย LOW PASS HI รีเลย์ไฟสูง 2 1 5 3 4 32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google