งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 3 1. โดยการแยกตัวประกอบ นำจำนวนที่ต้องหารากที่สองมา แยกตัวประกอบ แล้วจัดให้อยู่ใน รูปของ a 2 วิธีการหารากที่สอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 3 1. โดยการแยกตัวประกอบ นำจำนวนที่ต้องหารากที่สองมา แยกตัวประกอบ แล้วจัดให้อยู่ใน รูปของ a 2 วิธีการหารากที่สอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2

4 3 1. โดยการแยกตัวประกอบ นำจำนวนที่ต้องหารากที่สองมา แยกตัวประกอบ แล้วจัดให้อยู่ใน รูปของ a 2 วิธีการหารากที่สอง

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 2. โดยการตั้งหาร มีหลักการ ทำดังนี้ วิธีการหารากที่สอง

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 ขั้นที่ 1 นำจำนวนที่ต้องการหารากที่สอง มาแบ่งออกเป็นชุด ชุดละ 2 ตัวโดย จำนวนเต็มเริ่มนับจากหลักหน่วย ไปทางซ้ายส่วนทศนิยมเริ่มนับจาก ตำแหน่งที่ 1 ไปทางขวา เช่น

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 หารากที่สองของจำนวนเต็ม 961 9,61 2304 23,04 27889 2,78,89

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 สำหรับทศนิยม ให้แบ่งออกจาก จุดทศนิยม เช่น 5370.0418 53,70.04,18 152.7696 1,52.76,96

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 516.572 5,16.57,20 2079.364 20,79.36,40 23071.465 2,30,71.46,5

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 ขั้นที่ 2 นำจำนวนที่ต้องการรากที่สอง มา ตั้งหารยาว หาจำนวนเต็มบวกใดๆ ที่ ยกกำลังสองแล้วเท่ากับจำนวนชุดแรก หรือน้อยกว่าแต่เกือบเท่ากัน แล้วเขียน จำนวนนั้นใส่ไว้ที่ตำแหน่งตัวหารและ ผลลัพธ์ ดำเนินตามวิธีการหารยาว

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 ขั้นที่ 3 ยกจำนวนชุดต่อไปลงมาเป็นตัวตั้ง ชุดใหม่ต่อไป ถ้าตัวตั้งหมดหรือตัวตั้ง ถึงจุดทศนิยมให้ใส่จุดทศนิยมที่ผลลัพธ์ แล้วเติม 0 ที่ตัวตั้งชุดละ 2 ตัว หรือยก เลขหลังจุดทศนิยมคู่ต่อไปลงมา

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 ขั้นที่ 4 นำ 2 ไปคูณกับผลลัพธ์ แล้วนำผล มาใส่ไว้ที่ตำแหน่งตัวหาร เป็นตัวหาร ตัวใหม่ จากนั้นหาจำนวนที่เหมือนกัน มาเติมใส่ที่ผลลัพธ์ และตัวหารตัวหลัง สุดแล้วดำเนินการตามวิธีหารยาวต่อไป

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 ขั้นที่ 5 ดำเนินตามหลักการขั้นที่ 3 และ ขั้นที่ 4 ต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ จำนวนตามที่ต้องการ

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 ข้อควรระวัง ถ้านำจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยม มาเป็นตัวตั้ง ต้องใส่จุดทศนิยมที่ ผลลัพธ์ทันที การหารต่อไปไม่ต้อง คำนึงจุดทศนิยมที่ผลลัพธ์

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 จำนวนที่ยกกำลังสองลงท้ายด้วย 1 มี 1, 9 4 มี 2, 8 5 มี 5 6 มี 4, 6 9 มี 3, 7

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 ตัวอย่างที่ 1 จงหารากที่สอง 961 วิธีทำ ( แบ่งออกชุดละ 2 ตัว นับจากหลักหน่วย ) 3 9 9,61 616 31 1 3×33×3 61 × 1 รากที่สองของ 961 คือ 31 และ -31 3×23×2

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 ตัวอย่างที่ 2 จงหารากที่สอง 1,444 วิธีทำ ( แบ่งออกชุดละ 2 ตัว นับจากหลักหน่วย ) 3 9 14,44 5 6 544 38 8 3×33×3 68 × 8 รากที่สองของ 1,444 คือ 38 และ -38 44 3×23×2

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 ตัวอย่างที่ 3 จงหารากที่สอง 6,084 วิธีทำ ( แบ่งออกชุดละ 2 ตัว นับจากหลักหน่วย ) 7 49 60,84 11 14 1184 78 8 7×77×7 148 × 8 รากที่สองของ 6,084 คือ 78 และ -78 84 7×27×2

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 ตัวอย่างที่ 4 จงหารากที่สอง 27,889 วิธีทำ ( แบ่งออกชุดละ 2 ตัว นับจากหลักหน่วย ) 1 1 2,78,89 12 1×21×2 156 16 6 1×11×1 26 × 6 78 22 32 16 × 2 7 7 2289 327 × 7 89

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 รากที่สองของ 27,889 คือ 167 และ -167

21 ครูชนิดา ดวงแข 20

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 1. จงหารากที่สอง 484 วิธีทำ ( แบ่งออกชุดละ 2 ตัว นับจากหลักหน่วย ) 2 4 4,84 844 2×22×2 22 2 2×22×2 42 × 2 รากที่สองของ 484 คือ 22 และ -22

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 2. จงหารากที่สอง 729 วิธีทำ ( แบ่งออกชุดละ 2 ตัว นับจากหลักหน่วย ) 2 4 7,29 34 2×22×2 329 27 7 2×22×2 47 × 7 รากที่สองของ 729 คือ 27 และ -27 29

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 3. จงหารากที่สอง 1,225 วิธีทำ 3 9 12,25 3 6 325 35 5 รากที่สองของ 1,225 คือ 35 และ -35 25

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 4. จงหารากที่สอง 1,849 วิธีทำ 4 16 18,49 2 8 249 43 3 รากที่สองของ 1,849 คือ 43 และ -43 49

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 5. จงหารากที่สอง 4,225 วิธีทำ 6 36 42,25 6 12 625 65 5 รากที่สองของ 4,225 คือ 65 และ -65 25

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 6. จงหารากที่สอง 3,249 วิธีทำ 5 25 32,49 7 10 749 57 7 รากที่สองของ 3,249 คือ 57 และ -57 49


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 3 1. โดยการแยกตัวประกอบ นำจำนวนที่ต้องหารากที่สองมา แยกตัวประกอบ แล้วจัดให้อยู่ใน รูปของ a 2 วิธีการหารากที่สอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google