งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Username : Password : Login วิธีการใช้ งาน วิธีการใช้ งาน ตรวจสอบคะแนน สูง - ต่ำ ตรวจสอบคะแนน สูง - ต่ำ คำนวน คะแนน คำนวน คะแนน ผู้จัดทำ ออกจาก ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Username : Password : Login วิธีการใช้ งาน วิธีการใช้ งาน ตรวจสอบคะแนน สูง - ต่ำ ตรวจสอบคะแนน สูง - ต่ำ คำนวน คะแนน คำนวน คะแนน ผู้จัดทำ ออกจาก ระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Username : Password : Login

3 วิธีการใช้ งาน วิธีการใช้ งาน ตรวจสอบคะแนน สูง - ต่ำ ตรวจสอบคะแนน สูง - ต่ำ คำนวน คะแนน คำนวน คะแนน ผู้จัดทำ ออกจาก ระบบ ออกจาก ระบบ

4 1. เลือกหัวข้อคำนวนคะแนนจาก หน้าเมนูหลัก 2. เลือกมหาวิทยาลัยและคณะที่ ต้องการสมัคร 3. กรอกคะแนน 4. กดปุ่มประมวณผล กลับสู่เมนูหลัก

5 เลือกมหาวิทยาลัย : เลือกคณะ : เลือกปี : กลับสู่เมนูหลัก แสดงผล คณะแนนสูง - ต่ำ = xxxxxx- xxxxxx

6 เลือกคณะ : เลือกมหาวิทยาลัย : กลับสู่เมนูหลัก กรอกคะแนน

7 ประมวณผล GPAX: PAT3: PAT6: O-Net: PAT5: PAT2: GAT: PAT1: PAT4: PAT7: ย้อยกลับ

8 คุณได้คะแนน :…………….. คุณได้คะแนน :…………….. เมื่อเปรียบเที่ยบคะแนนแล้วคุณ โอกาศติด, ไม่ติด เมื่อเปรียบเที่ยบคะแนนแล้วคุณ โอกาศติด, ไม่ติด คุณได้เลือกคณะ............... มหาวิทยาลัย................ คุณได้เลือกคณะ............... มหาวิทยาลัย................ กลับสู่เมนูหลัก

9 1. นายฐนิตบุญ เชาวนปรีชา ม.6/5 เลขที่ 7 2. นายพีรพงศ์ ปฐมกนก ม.6/5 เลขที่ 13 3. นายสวิส อ. สงวน ม.6/5 เลขที่ 20 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กลับสู่เมนูหลัก

10


ดาวน์โหลด ppt Username : Password : Login วิธีการใช้ งาน วิธีการใช้ งาน ตรวจสอบคะแนน สูง - ต่ำ ตรวจสอบคะแนน สูง - ต่ำ คำนวน คะแนน คำนวน คะแนน ผู้จัดทำ ออกจาก ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google