งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO รายงาน ความก้าวหน้า การส่ง / นำเข้าข้อมูล 21 / 43 แฟ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO รายงาน ความก้าวหน้า การส่ง / นำเข้าข้อมูล 21 / 43 แฟ้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO รายงาน ความก้าวหน้า การส่ง / นำเข้าข้อมูล 21 / 43 แฟ้ม

2 เปรียบเทียบ ร้อยละการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของ โรงพยาบาล จ. ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557 เฉลี่ย ปี 2556= 64 % เฉลี่ย ปี 2557= 69 %

3 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยกราย โรงพยาบาล ( เดือน ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557) เฉลี่ย = 82 %

4 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยก รายอำเภอ ( เดือน ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557) เฉลี่ย = 88 %

5 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 21 แฟ้ม แยกราย โรงพยาบาล ( เดือน ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557) เฉลี่ย ปี = 90 %

6 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 21 แฟ้ม แยก รายอำเภอ ( เดือน ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557) เฉลี่ย = 98 %

7 ร้อยละ การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ. ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557 ( ต. ค. 56 – เม. ย. 57) เฉลี่ย = 69 %

8 Company Logo ตรวจสอบการนำเข้าได้ที่ 43 แฟ้ม 21 แฟ้ม www.kkpho.go.th/datacenter ( เว็บไซด์ สสจ.)

9 Company Logo ตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดสำคัญ www.kkpho.go.th/kpi ( เว็บไซด์ สสจ.)

10 Company Logo สามารถตรวจสอบผลงานแยกราย CUP / หน่วยบริการ

11 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO รายงาน ความก้าวหน้า การส่ง / นำเข้าข้อมูล 21 / 43 แฟ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google