งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคไม่ ติดต่อ เรื้อรัง. นางภาสินีนุช พงษ์ไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคไม่ ติดต่อ เรื้อรัง. นางภาสินีนุช พงษ์ไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคไม่ ติดต่อ เรื้อรัง

2 นางภาสินีนุช พงษ์ไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3 โรคความดันโลหิตสูง / เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน โรคหัวใจ และหลอดเลือดตีบ โรคนิ่วในถุงน้ำดี / ไขมันพอกตับ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ยิ่ง พุง ให ญ่ ยิ่ง ตา ย เร็ ว

4 การคิดค่าดัชนีมวลกาย คือ น้ำหนัก ตัว ( กิโลกรัม ) ส่วนสูง ( เมตร )X ส่วนสูง ( เมตร ) น้อยกว่า 18.5 หมายถึง ผอม 18.5 - 22.9 = ปกติ 23.0 - 24.9 = ท้วม 25.0 - 29.9 = อ้วน มากกว่า 29.9 อ้วนเกิดโรค รอบเอวชาย ไม่เกิน 90 เซนติเมตร รอบเอวหญิงไม่เกิน 80 เซนติเมตร

5 เบาหวาน เป็นภาวะที่น้ำตาลใน เลือดสูงกว่าปกติ เกิด เนื่องจากตับอ่อนสร้าง ฮอร์โมนอินซูลินได้ น้อยลงหรือสร้างไม่ได้ หรือสร้างได้แต่ออกฤทธิ์ ไม่ดีเท่าที่ควร

6

7

8 ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยง 1. อายุ 35 ปีขึ้นไป 2. กรรมพันธุ์ 3. เป็นโรคอ้วน 4. ไม่ออกำลังกาย 5. เคยตรวจพบมีระดับน้ำตาล ในเลือดสูง 6. เคยเป็นเบาหวานขณะ ตั้งครรภ์ 7. มีภาวะความดันโลหิตสูง 140 / 90 มิลลิเมตรปรอท 8. มีภาวะไขมันผิดปกติ HDL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 TG มากกว่าหรือเท่ากับ 150

9 อาการ 1. ปวดปัสสาวะบ่อยครั้งขึ้น มีน้ำตาล ค้างอยู่มาก ไตจึงทำการกรอง ออกมาในปัสสาวะทำให้ปัสสาวะหวาน สังเกตจากการที่มีมดตอม 2. ปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ้น 3. กระหายน้ำ และดื่มน้ำในปริมาณ มากๆต่อครั้ง 4. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรง 5. เบื่ออาหาร

10 6. น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบ สาเหตุ เนื่องมาจากร่างกายไม่ สามารถนำน้ำตาลไปสร้าง พลังงานได้จึงต้องนำไขมันและ โปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้ ทดแทน 7. ติดเชื้อบ่อยกว่าปกติ เช่นติด เชื้อทางผิวหนังและกระเพาะ อาหาร สังเกตได้จากเมื่อเป็นแผล แล้ว แผลจะหายยาก 8. สายตาพร่ามองไม่ชัดเจน 9. อาการชาไม่ค่อยมีความรู้สึก

11 โรคความดันโลหิตสูง

12 ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง หมายถึง แรงดันของกระแสเลือดที่ กระทบต่อผนังหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากการสูบฉีดของ หัวใจ ( คล้ายแรงลมที่ดัน ผนังยางรถเวลาสูบลมเข้า ไป ) ซึ่งสามารถวัดโดยใช้ เครื่องวัดความดัน (Sphygmomanometer) วั ดที่แขน

13 มีค่าที่วัดได้ 2 ค่า คือ 1. ความดันช่วงบน แรงดันเลือดขณะที่หัวใจ บีบตัวซึ่งอาจจะสูงขึ้นตาม อายุ ในคนๆเดียวกันอาจมีค่า แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ตาม ท่าของร่างกาย อารมณ์ ออกกำลัง 2. ความดันช่วงล่าง หมายถึง แรงดันเลือดขณะ ที่หัวใจคลายตัว

14 เป็นโรคเรื้อรังที่มีความดันใน หลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติทำให้ หัวใจต้องบีบตัวมากขึ้นเพื่อสูบฉีด เลือดให้ไหลเวียนไปตามหลอดเลือด ความดันโลหิต ประกอบด้วยสองค่า ได้แก่ - ความดันในหลอดเลือดขณะที่ หัวใจบีบตัว - ความดันในหลอดเลือดขณะที่ หัวใจคลายตัว ดังนั้นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง หมายถึงผู้ที่มีความดันเลือดเท่ากับ หรือสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท

15 ไตวาย เรื้อรัง

16 โรคไตวาย

17 ไต คืออะไรไตเป็นอวัยวะที่ สำคัญของร่างกาย ในการขับ ของเสียและควบคุมปริมาณสาร น้ำและเกลือแร่ในร่างกายให้ สมดุล ปกติมีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว เท่ากำปั้น มีอยู่ 2 อัน ถ้าไตข้างใดข้างหนึ่งเสีย ไตอีก ข้างสามารถทำหน้าที่แทนได้ เมื่อ ไตเสียหน้าที่ทั้ง 2 ข้าง คือไม่ สามารถกรองของเสีย หรือที่ เรียกว่าไตวายก็จะเกิดอาการซึ่ง เกิดจากการคั่งของของเสียและ การคั่งของน้ำและเกลือแร่ และ การเสียสมดุลของฮอร์โมนของ ร่างกาย

18 สาเหตุไตวาย 1. ประมาณ 2 ใน 3 จะเกิด โรคไตที่เกิดจากโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 2. สาเหตุอื่นคือเกิดจากกรวย ไตอักเสบเรื้อรังเกิดจาก หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตตีบ ตันจากทางเดินปัสสาวะอุดตัน เช่น นิ่ว 3. โรค SLE 4. ยา

19 ไขมันในเลือดสูง ร่างกายมีไขมันในกระแส เลือดสูง ไขมันที่สูงอาจเป็น cholesterol หรือ Triglyceride ก็ ได้ เนื่องจากไขมันสูงจะ ตกตะกอนที่ผิวของผนัง หลอดเลือดที่เรียกว่าคราบ ไขมัน จะทำให้หลอดเลือด ตีบ หรือคราบอาจจะหลุด ลอยไปอุดหลอดเลือดทำให้ เกิดโรค

20 ไขมันในเลือดสูง

21 โรคอ้วน โโ

22 ไม่มีใครอยากจะ อ้วน น น.. และ เจ็บป่ว ย


ดาวน์โหลด ppt โรคไม่ ติดต่อ เรื้อรัง. นางภาสินีนุช พงษ์ไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google