งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ ของประชากรในแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของ ประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ ของประชากรในแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของ ประชากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ ของประชากรในแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของ ประชากร

3 1.1 ความสูงจากระดับน้ำทะเล มีผลต่อการแพร่กระจายของ พืชบางชนิด ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 – 1,700 m จะพบสนสาม ใบมาก ความสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำ กว่า 1,000 m จะพบสนสองใบ ขึ้นอยู่ทั่วไป

4

5 พืชบางชนิดสามารถขึ้นอยู่ได้ใน ที่อุณหภูมิสูง เช่น กระบองเพชร

6

7 ค่า pH ที่เหมาะสมกับพืช บางชนิด ข้าว 4.5-5.4 มะเขือเทศ 6.0-6.8 ข้าวโพด 5.5-7.0 ฟักทอง 5.5-7.5 แครอท 4.5-5.4 แตงกวา 5.5-7.0 แตงโม 5.5-6.5 อ้อย 6.0- 7.5 มันสำปะหลัง 6.5-7.0

8 แสงมีผลต่อการเจริญเติบโต ของพืชบางชนิด เช่น พืชวัน สั้น (short – day plant) ต้องการแสงแดดจัดในช่วงสั้น ๆ และอุณหภูมิสูงในการ เจริญเติบโต

9

10 2.1 ผู้ล่ากับเหยื่อ เช่น กวางกับสิงโต สิงโต เป็นปัจจัยจำกัดต่อการอยู่ รอดของกวาง 2.2 การแข่งขันเพื่อความอยู่ รอดในสังคม 2.4 การบุกรุกจากสิ่งมีชีวิต ต่างถิ่น (alien species)

11

12

13 งาน 1 – 3 คน ให้นักเรียน ศึกษาเรื่องของ Alien species ในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ และ ผลกระทบที่ตามมา ทำใส่กระดาษ A4 1 แผ่น ส่งภายในวันที่ 23 มกราคม 2554 http://www.oknation.net/blog/krasean/2 009/06/01/entry-1http://www.oknation.net/blog/krasean/2 009/06/01/entry-1

14

15 สภาพทางภูมิศาสตร์มีผลต่อการ แพร่กระจายของประชากร

16 1. การแพร่กระจายแบบสุ่ม (random distribution) 2. การแพร่กระจายแบบ รวมกลุ่ม (clumped distribution) 3. การแพร่กระจายแบบ สม่ำเสมอ (uniform distribution)

17

18 ประชากรอาศัยอยู่ใน ธรรมชาติ ที่สภาพแวดล้อม เหมือนกัน สภาพแวดล้อมไม่ค่อยมีการ เปลี่ยนแปลงมากนัก

19

20 เป็นรูปแบบที่พบในธรรมชาติ มากที่สุด สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดที่อยู่อาศัยใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น ไส้เดือนอาศัยในที่ดิน ร่วนซุย ความชื้นสูง อินทรียวัตถุมาก การรวมกลุ่มเพื่อสืบพันธุ์

21

22 พบในบริเวณที่มีปัจจัยทาง กายภาพจำกัด พฤติกรรมทางสังคมที่ กำหนดอาณาเขตรอบ ๆ เพื่อ หากิน สืบพันธุ์ หรือสร้างรัง พืชบางชนิดมีรากที่ผลิต สารพิษ เพื่อป้องกันการงอก ของต้นกล้า

23


ดาวน์โหลด ppt เป็นปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ ของประชากรในแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของ ประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google