งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการนำเสนอ (สีแดง) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter สัญลักษณ์ (สีแดง) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter (สีส้ม) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบติดตั้งอยู่กับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการนำเสนอ (สีแดง) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter สัญลักษณ์ (สีแดง) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter (สีส้ม) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบติดตั้งอยู่กับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ตัวอย่างการนำเสนอ (สีแดง) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter
สัญลักษณ์ (สีแดง) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter (สีส้ม) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบติดตั้งอยู่กับที่ แบบ Day/Night (สีเหลือง) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีคุณภาพสูง หมุนส่าย ก้ม-เงยและซูมอัตโนมัติ ( P/T/Z IP Camera ) พิกัดตำแหน่ง(ละติจูดและลองจิจูด) ตำแหน่ง 1.ชื่อ พิกัด..... น ตอ. 2.ชื่อ...... พิกัด น ตอ. 3.ชื่อ.....(ให้ครบทุกจุดติดตั้งกล้อง) หมายเหตุ 1.ใช้โปรแกรม Google Earth ในการทำแผนที่ พร้อมส่งข้อมูลมาด้วย ขั้นตอนการทำอยู่ในหน้า 4-6 2. พิกัด ใช้ถึงตำแหน่ง ฟิลิปดา การดูพิกัด ( ดูภาพหน้า 9 ) 3.ความสูงระดับสายตา ห้ามเกิน 2,000 ฟุต ( ดูภาพหน้า 10 ) ตัวอย่างการนำเสนอ

4 ตัวอย่างการนำเสนอ 1 2 3 4 สัญลักษณ์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบติดตั้งอยู่กับที่ แบบ Day/Night กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีคุณภาพสูง หมุนส่าย ก้ม-เงยและซูมอัตโนมัติ ( P/T/Z IP Camera ) พิกัดตำแหน่ง 1.จุดติดตั้งกล้องประตูหน้า ศชต. 1 พิกัด 6 องศา 40 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เหนือ องศา 6 ลิปดา 5 ฟิลิปดา ตะวันออก 2.จุดติดตั้งกล้องประตูหน้า ศชต. 2 พิกัด 6 องศา 40 ลิปดา 20 ฟิลิปดา เหนือ องศา 6 ลิปดา 20 ฟิลิปดา ตะวันออก 3.จุดติดตั้งกล้องหน้าอาคาร ศชต. พิกัด 6 องศา 31 ลิปดา 30 ฟิลิปดา เหนือ 101 องศา 16 ลิปดา 15 ฟิลิปดา ตะวันออก 4.จุดติดตั้งกล้องลานจอด ฮ. ศชต. พิกัด 6 องศา 20 ลิปดา 20 ฟิลิปดา เหนือ 101 องศา 50 ลิปดา 7 ฟิลิปดา ตะวันออก 1 2 ตัวอย่างการนำเสนอ 3 4

5 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Google Earth
1.ดาวน์โหลดโปรแกรม google earth และติดตั้ง โดยการค้นหาจาก 2.เปิดโปรแกรมและดำเนินการกำหนดจุดในแผนที่ ดังตัวอย่าง หน้า เมื่อดำเนินการกำหนดจุดเรียบร้อยทุกจุดติดตั้งกล้องแล้ว ดำเนินการ บันทึกข้อมูล ดังตัวอย่าง หน้า 7 4.ทำข้อมูลนำเสนอดังตัวอย่าง หน้าที่ 2 โดยใช้ โปรแกรม power point และบันทึกไฟล์ข้อมูล (ขั้นตอนการบันทึกภาพเพื่อประการนำเสนอ ดูหน้า 8 ) 5.ดำเนินการเขียนไฟล์ข้อมูลจากข้อ 3. และ 4. พร้อมภาพถ่ายสถานที่ติดตั้ง มาทาง ถึง ฝอ.10 บก.อก.ศชต. ภายในวันที่ 5 ก.ย หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องให้ติดต่อประสานกับ ส.ต.ต.พิทักษ์ สุขประสาร ผบ.หมู่ ฝอ.10 บก.อก.ศชต

6 ๔.เปิดสัญลักษณ์นี้เพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์
1.คลิ๊กสัญลักษณ์ “เพิ่มหมุด” 1 ครั้งและไปคลิ๊กจุดที่จะติดตั้งกล้องในแผนที่ 1 ครั้ง ๒.จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้น ๓.ตั้งชื่อจุดตรวจ ๔.เปิดสัญลักษณ์นี้เพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์

7 4.3 เลือกสีตามที่กำหนดให้
4.1ปรากฏหน้าต่างสัญลักษณ์ 4.2 สัญลักษณ์ที่ต้องใช้

8 5.ข้อมูลตำแหน่งที่กำหนดแล้วจะปรากฏขึ้น
๖.เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว คลิ๊ก ตกลง

9 ๗.เลือกบันทึกแบบ “บันทึกสถานที่เป็น” ๘.เลือกสถานที่ที่บันทึกและตั้งชื่อไฟล์ เป็น ชื่อไฟล์ หน่วยงานต้นสังกัด

10 ขั้นตอนการบันทึกภาพเพื่อนำเสนอ ให้ “บันทึกภาพ”
จากนั้นตั้งชื่อไฟล์และบันทึกตามขั้นตอน เพื่อใช้นำเสนอใน power point

11 ตำแหน่งพิกัด

12 ความสูงระดับสายตา ห้ามสูงเกิน 2,000 ฟุต


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการนำเสนอ (สีแดง) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter สัญลักษณ์ (สีแดง) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter (สีส้ม) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบติดตั้งอยู่กับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google