งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ส่งเสริมโดย : โครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอมเบอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดเพิ่มเติม : ส่งเสริมโดย : โครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอมเบอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Mail : Marketing@banfaifa.comMarketing@banfaifa.com รายละเอียดเพิ่มเติม : http://t5.egat.co.thhttp://t5.egat.co.th ส่งเสริมโดย : โครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอมเบอร์ 5, ฝ่าย ปฏิบัติการใช้ไฟฟ้า, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2 กลุ่มประชาชนในภาคที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่มที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ ร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทั้งประเทศ การดำเนินงานในภาคที่อยู่อาศัยนี้ จึงมุ่งเป้าหมายไปที่การส่งเสริมให้ทุก ครัวเรือนเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง โดย กฟผ. ได้รับ ความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต / ผู้นำเข้าและผู้ประกอบการผลิตและนำเข้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดไฟ ซี่งนอกจากจะเป็นการ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ให้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูงตามไปด้วยแล้วยังทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มี ประสิทธิภาพ เช่น หลอดอ้วนหมดไปจากตลาดเมืองไทยอีกด้วย ปี 2550 กฟผ. ได้เริ่มโครงการลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 หลอดผอมใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหลอดผอมให้ประหยัด ไฟได้มากขึ้น หลอดผอมใหม่เบอร์ 5 ขนาด 28 วัตต์ เมื่อนำมาใช้แทน หลอดผอมเดิมซึ่งมีขนาด 36 วัตต์ จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า หลอด ผอมเดิมถึงร้อยละ 30 ขณะที่ให้แสงสว่างเท่ากัน โดยมีอายุการใช้งานนาน ถึง 20,000 ชั่วโมง เป้าหมายของเครือข่ายคือ ลดการสร้างโรงไฟฟ้า 2,000 เมกะ วัตต์ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 9,000 ล้านหน่วยต่อปี ผู้ใช้ไฟฟ้าประหยัด ไฟได้ 25,000 ล้านบาทต่อปี ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง 15,000 ล้านบาท ต่อปีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 4,600 ล้านตันต่อปี ข้อมูลหลอดผอมใหม่ T5

3 หลอด T5 คือหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน (5/8”) สำหรับ “T” หมายถึง หลอดที่มีลักษณะเป็นหลอดทรงคล้ายท่อ (Tubular) ตัวเลขต่อท้าย “T” แสดงความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางเป็นหุน หลอด T5 จึงมีขนาดเล็กกว่าหลอดผอม (T8 ประมาณร้อยละ 40 และเล็กกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา (T12) เกือบร้อยละ 60) จะ แตกต่างจากขั้วของ T8 และ T12 เดิม หลอด T5 จะว่าไปก็สั้นกว่า หลอด T8 อยู่นิดหน่อย ทำให้ใช้แทนกันไม่ได้แต่ทว่าโคมบางรุ่น ก็พอจะ ดัดแปลงเบ้ากับบัลลาสต์ให้ใช้ได้ทั้ง T5 และหลอด T8 ได้ไม่ยากเย็น หลอด T5 มีขายทั้งแบบธรรมดา (Standard output) กับ แบบความเข้มสูง ( High output) จำนวนวัตต์ของหลอด T5 ธรรมดาคือ 14,21,28 และ 35 วัตต์ ส่วนแบบความเข้มสูงคือ 24,39,54 และ 80 วัตต์ ( แบบความเข้มสูงยี่ห้อ GE มีแบบ 49 วัตต์ด้วย ) ตาราง 1-2 สรุป ลักษณะเฉพาะของ หลอด T5 ธรรมดาและ T5 ความเข้มสูง โดย ขนาด 4 ฟุต ความเข้มสูง ได้รับความนิยมมากในสหรัฐฯ หลอดแบบ ความเข้มสูงนี้ เนื่องด้วยตัวมันให้แสงสว่างอย่างมาก มาย ทำให้เรา สามารถติดตั้งโคมจำนวนน้อยกวาแบบธรรมดา แต่ให้แสงสว่างเท่ากัน แต่ถ้า หลอด T5 และ T5 HO มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 20,000 ชั่วโมง เท่ากับ หลอด T8 และ T12 มาตรฐาน ในขณะที่หลอด T8 และ T12 ใหม่แบบ อายุการใช้งานนานจะมีอายุการใช้งานยาวกว่า หลอด T5 ได้ 4,000 ถึง 10,000 ชม. หลอด T5 คือ อะไร มีแบบไหนให้เลือก บ้าง ?

4 รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เข้า โครงการ ALICO EVE LIGHTING LEKISE OPPLE OSRAM RACER SILVERLIGHT TOSHIBA PHILIPS GE


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดเพิ่มเติม : ส่งเสริมโดย : โครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอมเบอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google