งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยาที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ โพแทสเซียม คลอ ไรด์ ” เพื่อใช้ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้  คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยาที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ โพแทสเซียม คลอ ไรด์ ” เพื่อใช้ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้  คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยาที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ โพแทสเซียม คลอ ไรด์ ” เพื่อใช้ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้  คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง  สับสน มึนงง  ใจสั่น หัวใจเต้นช้า  กล้ามเนื้ออ่อนแรง  ชาตามปลายมือปลายเท้า  อึดอัด แน่นหน้าอก ( เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อ ทางระบบหายใจอ่อนแรง )  ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิม พระเกียรติ ๘๐พรรษา

2 ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ แมกนีเซียม ซัลเฟต ” เพื่อใช้ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้  รู้สึกมึนงง สับสน  คลื่นไส้ อาเจียน  หน้าแดง  เหงื่อออกมาก กระหายน้ำมาก  ท้องเสีย  ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ยาที่มีความเสี่ยงสูง

3 ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ มอร์ฟีน ” เป็นยา ระงับอาการปวด หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้  ง่วงซึม เวียนศีรษะ มึนงง สับสน  รูม่านตาหดเล็ก  ชัก  ไม่รู้สึกตัว ผิวหนังเย็นชื้น  หายใจช้าและลึกหรือหยุดหายใจ  ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิม พระเกียรติ ๘๐พรรษา ยาที่มีความเสี่ยงสูง

4 ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ เพตติดีน ” เป็นยา ระงับอาการปวด หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้  ง่วงซึม เวียนศีรษะ มึนงง สับสน  รูม่านตาหดเล็ก  ไม่รู้สึกตัว ผิวหนังเย็นชื้น  ชัก  หายใจช้าและลึกหรือหยุดหายใจ  ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ยาที่มีความเสี่ยงสูง

5 ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ อินซูลิน ” เป็นยา ลดระดับน้ำตาลในเลือด หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้  ใจสั่น มือสั่น  ตัวเย็น  เหงื่อออกมาก  หิวมาก  ซึมลง หมดสติ  ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิม พระเกียรติ ๘๐พรรษา ยาที่มีความเสี่ยงสูง

6 ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ อะโทรปีน ” เป็น ปรับความดันของคนไข้ หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้  มองเห็นภาพไม่ชัด  ปากแห้งคอแห้ง  ซึมลง มึนงง  ตัวร้อน  ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ยาที่มีความเสี่ยงสูง

7 ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ อะมิโอดาโลน ” เพื่อใช้ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้  เหนื่อยเพลีย  มึนงง สับสน  คลื่นไส้ อาเจียน  ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ยาที่มีความเสี่ยงสูง

8 ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ อะดีโนซีน ” เพื่อใช้ ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้  หน้าแดง เหงื่อออกเยอะผิดปกติ  หายใจลำบากหรือหายใจเร็วขึ้น  มึนงง  คลื่นไส้อาเจียน  ใจสั่น ใจเต้นเร็ว  แขนขาชาไร้ความรู้สึก  ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิม พระเกียรติ ๘๐พรรษา ยาที่มีความเสี่ยงสูง

9 ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ ดิจ๊อกซิน ” เพื่อใช้ ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้  มองเห็นภาพสีผิดปกติเป็นสีเหลือง เขียว *  คลื่นไส้ อาเจียน *  กระสับกระส่าย สับสน อ่อนเพลีย  หน้ามืด วิงเวียน มึนงง  ใจสั่น  ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ยาที่มีความเสี่ยงสูง

10 ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ โดปามีน ” เพื่อใช้ใน การรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้  ใจสั่น ใจเต้นเร็ว เจ็บอก  ปวดหัวบริเวณท้ายทอย ปวดศีรษะรุนแรง  การมองเห็นผิดปกติ  ปลายมือ ปลายเท้าเขียว  บริเวณที่เข็มแทงเกิดการแดง บวม หรือ เนื้อเยื่อตายบริเวณที่ฉีด  ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิม พระเกียรติ ๘๐พรรษา ยาที่มีความเสี่ยงสูง


ดาวน์โหลด ppt ยาที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ โพแทสเซียม คลอ ไรด์ ” เพื่อใช้ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้  คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google