งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยาที่มีความเสี่ยงสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยาที่มีความเสี่ยงสูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “โพแทสเซียม คลอไรด์” เพื่อใช้ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง สับสน มึนงง ใจสั่น หัวใจเต้นช้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาตามปลายมือปลายเท้า อึดอัด แน่นหน้าอก (เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อทางระบบหายใจอ่อนแรง)  ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา

2 ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “แมกนีเซียม ซัลเฟต” เพื่อใช้ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้ รู้สึกมึนงง สับสน คลื่นไส้ อาเจียน หน้าแดง เหงื่อออกมาก กระหายน้ำมาก ท้องเสีย  ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา

3 ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “มอร์ฟีน” เป็นยาระงับอาการปวด หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้ ง่วงซึม เวียนศีรษะ มึนงง สับสน รูม่านตาหดเล็ก ชัก ไม่รู้สึกตัว ผิวหนังเย็นชื้น หายใจช้าและลึกหรือหยุดหายใจ ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา

4 ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “เพตติดีน” เป็นยาระงับอาการปวด หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้ ง่วงซึม เวียนศีรษะ มึนงง สับสน รูม่านตาหดเล็ก ไม่รู้สึกตัว ผิวหนังเย็นชื้น ชัก หายใจช้าและลึกหรือหยุดหายใจ ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา

5 ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “อินซูลิน” เป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือด หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้ ใจสั่น มือสั่น ตัวเย็น เหงื่อออกมาก หิวมาก ซึมลง หมดสติ ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา

6 ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “อะโทรปีน” เป็นปรับความดันของคนไข้ หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้ มองเห็นภาพไม่ชัด ปากแห้งคอแห้ง ซึมลง มึนงง ตัวร้อน ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา

7 ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “อะมิโอดาโลน” เพื่อใช้ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้ เหนื่อยเพลีย มึนงง สับสน คลื่นไส้ อาเจียน ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา

8 ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “อะดีโนซีน” เพื่อใช้ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้ หน้าแดง เหงื่อออกเยอะผิดปกติ หายใจลำบากหรือหายใจเร็วขึ้น มึนงง คลื่นไส้อาเจียน ใจสั่น ใจเต้นเร็ว แขนขาชาไร้ความรู้สึก ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา

9 ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “ดิจ๊อกซิน” เพื่อใช้ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้ มองเห็นภาพสีผิดปกติเป็นสีเหลืองเขียว* คลื่นไส้ อาเจียน* กระสับกระส่าย สับสน อ่อนเพลีย หน้ามืด วิงเวียน มึนงง ใจสั่น ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา

10 ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยกำลังได้รับยาชื่อ “โดปามีน” เพื่อใช้ในการรักษา หากผู้ป่วยหรือญาติพบอาการดังต่อไปนี้ ใจสั่น ใจเต้นเร็ว เจ็บอก ปวดหัวบริเวณท้ายทอย ปวดศีรษะรุนแรง การมองเห็นผิดปกติ ปลายมือ ปลายเท้าเขียว บริเวณที่เข็มแทงเกิดการแดง บวม หรือเนื้อเยื่อตายบริเวณที่ฉีด ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้รักษา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา


ดาวน์โหลด ppt ยาที่มีความเสี่ยงสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google