งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์จดทะเบียน สิทธิบัตรได้หรือไม่ โดย นายวิชิต ผาดไธสง กลุ่มไฟฟ้าและแบบผังภูมิของวงจร รวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมคอมพิวเตอร์จดทะเบียน สิทธิบัตรได้หรือไม่ โดย นายวิชิต ผาดไธสง กลุ่มไฟฟ้าและแบบผังภูมิของวงจร รวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์จดทะเบียน สิทธิบัตรได้หรือไม่ โดย นายวิชิต ผาดไธสง กลุ่มไฟฟ้าและแบบผังภูมิของวงจร รวม

2 กฎหมาย / ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา ๙ การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความ คุ้มครองตามพระราชบัญญัติ ( ๑ ) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุล ชีพที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัด จากสัตว์หรือพืช ( ๒ ) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ( ๓ ) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ( ๔ ) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือ สัตว์ ( ๕ ) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของ ประชาชน พ. ร. บ. สิทธิบัตร

3 คู่มือการตรวจสอบการประดิษฐ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ได้แก่ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตัวของมันเอง หรือ ในลักษณะที่เป็นการบันทึกลงบนตัวกลาง โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านเทคนิค อาจจะ ขอรับสิทธิบัตรได้ เช่น - เครื่องมือรวมกับวิธีการเชิงเทคนิคบางอย่าง - เครื่องหรือกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมวด 1 ส่วนที่ 1 หน้า 31-34

4 “ แนวความคิดที่อาจขอรับสิทธิบัตร ไม่ได้ ” 1) การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเพียง อย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่ได้มีการบรรยายใน รายละเอียดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ว่าจะ ใช้ทรัพยากรทางฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ในการ ทำการประมวลผลนั้นๆ อย่างไร 2) การบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลลงใน สื่อสำหรับเก็บเท่านั้น โดยไม่มีส่วนที่เกี่ยวกับ แนวความคิดหรือลักษณะพิเศษทางเทคนิคแต่ อย่างใด 3) การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลหรือบันทึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลในสื่อสำหรับ บันทึกเท่านั้น 4) วิธีการในการดำเนินการทางธุรกิจหรือวิธีการอื่นใด ที่ไม่ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์

5 ลักษณะของการประดิษฐ์ที่ไม่อาจรับ ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร โปรแกรมออกแบบการจัดวางฟอร์นิเจอร์ภายใน บ้าน แผนดำเนินการธุรกิจขายตรง ( MLM ) โปรแกรมการท่องเทียวและบริการ แบบประกันชีวิต การสะสมแต้มของบัตรเครดิต การบริการเติมเงินมือถือ วิธีการป้อนตัวอักษรด้วยกดปุ่มตัวเลข 0-9 ธุรกิจออนไลน์ วิธีการเล่นเกมส์

6 ลักษณะของการประดิษฐ์ที่อาจรับความ คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร - การประดิษฐ์ในกลุ่ม (Class) G06F เครื่องไฟฟ้า ประมวลผลข้อมูลดิจิตอล - การประดิษฐ์ที่เป็นระบบหรือวิธีการทำงานที่ ประกอบด้วย โครงสร้างของอุปกรณ์และ โปรแกรมควบคุม ซึ่งการพิจารณาในส่วนของ โครงสร้าง อาจจะได้รับความคุ้มครอง ( ดู รายละเอียด ) - การประดิษฐ์ที่เป็นกระบวนการหรือวิธีการที่ ทำ ให้ได้ประโยชน์ ลดขั้นตอนการทำงาน ลด ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพ ( พิจารณา เป็นกรณี )

7 โปรแกรมควบคุมการทำงานแบบ Fuzzy Logic Control System

8 โปรแกรมควบคุม ระบบเบรค ABS (Antilock brake system)

9 โปรแกรมควบคุม ลิฟต์

10 อาคารเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ สูง 632 เมตร ลิฟต์เคลื่อนเร็ว ที่สุดในโลก 1,080 เมตร ต่อนาที (64.8 Km/h) และ สูงที่สุดในประเทศจีน เสร็จ ปี ค. ศ. 2014 -Shanghai World Financial Center -Jin Mao Tower -Shanghai Tower โตชิบา ลิฟต์เคลื่อนได้เร็ว 1,010 เมตร / นาที (60.6 Km/H) อาคารไทเป 101 สูง 508 เมตร

11 ถาม / ตอบ ขอบคุณ

12 10 อันดับ ตึกสูงที่สุดในโลก

13 ตึกสูงอันดับ 10 ทู อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนเชียล เซ็น เตอร์ คอมเพล็กซ์ ( ไอเอฟซี ) ฮ่องกง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน สูง 415 เมตร

14 ตึกสูงอันดับ 9 จิน เหมา ทาวเวอร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สูง 421 เมตร

15 ตึกสูงลำดับ 8 กว่างโจว เวสต์ ทาว เวอร์ สาธารณรัฐประชาชน จีน สูง 440.2 เมตร

16 ตึกสูงอันดับ 7 " วิลลิส ทาวเวอร์ " หรือ " เซียรส์ ทาวเวอร์ ” สหรัฐอเมริกา สูง 442 เมตร

17 ตึกสูงอันดับ 6 หนาน จิง กรีนแลนด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ สาธารณรัฐประชาชน จีน สูง 450 เมตร

18 ตึกสูงอันดับ 5 ปิโตรนาส มาเลเซีย สูง 452 เมตร

19 ตึกสูงอันดับ 4 อินเตอร์เนชันแนล คอมเมิร์ซ เซ็นเตอร์ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชน จีน สูง 484 เมตร

20 ตึกสูงอันดับ 3 เซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สูง 492 เมตร

21 ตึกสูงอันดับ 2 ไทเป 101 ไต้หวัน สูง 509.2 เมตร

22 ตึกสูงอันดับ 1 " เบิร์จ ดูไบ " (Burj Dubai ) หรือในปัจจุบันเป็น " เบิร์จ คาลิฟา " (Burj Khalifa) หรือ ชื่อเต็มๆว่า " ชีค คาลิฟาร์ บิน ซาย์เอ็ด อัล - นาห์ยัน ทาวเวอร์ " ซึ่งตั้งชื่อตาม ประธานาธิบดีของ UAE เพื่อเป็นการให้เกียรติใน ฐานะผู้นำประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ และผู้นำ ของนครรัฐอาบู ตึกที่สูงที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ สูง 829.84 เมตร

23


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมคอมพิวเตอร์จดทะเบียน สิทธิบัตรได้หรือไม่ โดย นายวิชิต ผาดไธสง กลุ่มไฟฟ้าและแบบผังภูมิของวงจร รวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google