งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์จดทะเบียนสิทธิบัตรได้หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมคอมพิวเตอร์จดทะเบียนสิทธิบัตรได้หรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์จดทะเบียนสิทธิบัตรได้หรือไม่
โดย นายวิชิต ผาดไธสง กลุ่มไฟฟ้าและแบบผังภูมิของวงจรรวม

2 กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. สิทธิบัตร มาตรา ๙ การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ (๑) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช (๒) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (๓) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (๔) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ (๕) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือ สวัสดิภาพของประชาชน

3 คู่มือการตรวจสอบการประดิษฐ์
หมวด 1 ส่วนที่ 1 หน้า 31-34 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ได้แก่ -โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตัวของมันเอง หรือในลักษณะที่เป็นการบันทึกลงบนตัวกลาง โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านเทคนิค อาจจะขอรับสิทธิบัตรได้ เช่น - เครื่องมือรวมกับวิธีการเชิงเทคนิคบางอย่าง - เครื่องหรือกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4 “แนวความคิดที่อาจขอรับสิทธิบัตรไม่ได้”
1) การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่ได้มีการบรรยายในรายละเอียดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ว่าจะใช้ทรัพยากรทางฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ในการทำการประมวลผลนั้นๆ อย่างไร 2) การบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลลงในสื่อสำหรับเก็บเท่านั้น โดยไม่มีส่วนที่เกี่ยวกับแนวความคิดหรือลักษณะพิเศษทางเทคนิคแต่อย่างใด 3) การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลหรือบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลในสื่อสำหรับบันทึกเท่านั้น 4) วิธีการในการดำเนินการทางธุรกิจหรือวิธีการอื่นใดที่ไม่ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์

5 ลักษณะของการประดิษฐ์ที่ไม่อาจรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
โปรแกรมออกแบบการจัดวางฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน แผนดำเนินการธุรกิจขายตรง (MLM) โปรแกรมการท่องเทียวและบริการ แบบประกันชีวิต การสะสมแต้มของบัตรเครดิต การบริการเติมเงินมือถือ วิธีการป้อนตัวอักษรด้วยกดปุ่มตัวเลข 0-9 ธุรกิจออนไลน์ วิธีการเล่นเกมส์

6 ลักษณะของการประดิษฐ์ที่อาจรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ในกลุ่ม(Class) G06F เครื่องไฟฟ้าประมวลผลข้อมูลดิจิตอล การประดิษฐ์ที่เป็นระบบหรือวิธีการทำงานที่ประกอบด้วย โครงสร้างของอุปกรณ์และโปรแกรมควบคุม ซึ่งการพิจารณาในส่วนของโครงสร้าง อาจจะได้รับความคุ้มครอง (ดูรายละเอียด) การประดิษฐ์ที่เป็นกระบวนการหรือวิธีการที่ ทำให้ได้ประโยชน์ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดชิ้นส่วนอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพ (พิจารณาเป็นกรณี)

7 โปรแกรมควบคุมการทำงานแบบ Fuzzy Logic Control System

8 โปรแกรมควบคุม ระบบเบรค ABS (Antilock brake system)

9 โปรแกรมควบคุมลิฟต์

10 อาคารเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ สูง 632 เมตร ลิฟต์เคลื่อนเร็วที่สุดในโลก 1,080 เมตรต่อนาที (64.8 Km/h) และสูงที่สุดในประเทศจีน เสร็จปี ค.ศ. 2014 -Shanghai World Financial Center -Jin Mao Tower -Shanghai Tower โตชิบา ลิฟต์เคลื่อนได้เร็ว 1,010 เมตร/นาที (60.6 Km/H) อาคารไทเป 101 สูง 508 เมตร

11 ถาม/ตอบ ขอบคุณ

12 10 อันดับ ตึกสูงที่สุดในโลก

13 ทู อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ คอมเพล็กซ์ (ไอเอฟซี)
ตึกสูงอันดับ 10 ทู อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ คอมเพล็กซ์ (ไอเอฟซี) ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน สูง 415 เมตร 

14 ตึกสูงอันดับ 9 จิน เหมา ทาวเวอร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สูง 421 เมตร

15 กว่างโจว เวสต์ ทาวเวอร์
ตึกสูงลำดับ 8 กว่างโจว เวสต์ ทาวเวอร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สูง เมตร

16 ตึกสูงอันดับ 7 "วิลลิส ทาวเวอร์"หรือ "เซียรส์ ทาวเวอร์” สหรัฐอเมริกา สูง 442 เมตร

17 ตึกสูงอันดับ 6 หนาน จิง กรีนแลนด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สูง 450 เมตร

18 ตึกสูงอันดับ 5 ปิโตรนาส มาเลเซีย สูง 452 เมตร
ตึกสูงอันดับ 5 ปิโตรนาส มาเลเซีย สูง 452 เมตร

19 อินเตอร์เนชันแนล คอมเมิร์ซ
ตึกสูงอันดับ 4 อินเตอร์เนชันแนล คอมเมิร์ซ เซ็นเตอร์ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน  สูง 484 เมตร 

20 ตึกสูงอันดับ 3 เซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สูง 492 เมตร 

21 ตึกสูงอันดับ 2 ไทเป 101 ไต้หวัน สูง 509.2 เมตร
ตึกสูงอันดับ 2 ไทเป ไต้หวัน สูง เมตร

22 ตึกที่สูงที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
ตึกสูงอันดับ 1 "เบิร์จ ดูไบ" (Burj Dubai ) หรือในปัจจุบันเป็น "เบิร์จ คาลิฟา" (Burj Khalifa) หรือชื่อเต็มๆว่า "ชีค คาลิฟาร์ บิน ซาย์เอ็ด อัล-นาห์ยัน ทาวเวอร์" ซึ่งตั้งชื่อตามประธานาธิบดีของ UAE เพื่อเป็นการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และผู้นำของนครรัฐอาบู ตึกที่สูงที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์  สูง เมตร

23 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมคอมพิวเตอร์จดทะเบียนสิทธิบัตรได้หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google