งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Observation Activities of Green Mung Beans. The scientific method of Growth of green mung beans 1. Observation The growth of green beans in different.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Observation Activities of Green Mung Beans. The scientific method of Growth of green mung beans 1. Observation The growth of green beans in different."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Observation Activities of Green Mung Beans

2 The scientific method of Growth of green mung beans 1. Observation The growth of green beans in different conditions. result of green beans vary in length.

3 2.Critical question Green beans grown in soil, water, cotton wool and tissues which are a growing faster than the same. ?

4 3.Develop hypothesis green beans in the soil will grow the fastest that green beans in water cotton wool and tissues # related # not related

5 4.Make prediction The green beans, green beans in the soil will grow the fastest.

6 5.Perform experiment Green mung beans Soil Water cotton wool tissues Foggy Plastic box Tray Grate

7 VARIABLE: 1. Independent variable - soil, water, cotton wool and tissues 2. Dependent variable - growth of green mung beans 3. Controlled variable - spray water same amount

8 Experiment divide 4 group spray water same amount green mung beans -soil -water -cotton wool -tissues

9 6. Collect and analyze data We are observe 2 week kept data every 2 day spray water same amount วันที่ 2 ในดินถั่วเขียวมี ความสูงเฉลี่ย 4 เซนติเมตร วันที่ 2 ในน้ำ ถั่วเขียวมี ความสูงเฉลี่ย 0.2 เซนติเมตร เมล็ด บวม น้ำมีกลิ่น เหม็น วันที่ 2 ในกระดาษทิชชู่ ถั่วเขียวมีความสูง เฉลี่ย 1.5 เซนติเมตร วันที่ 2 ในสำลี ถั่วเขียวมี ความสูงเฉลี่ย 1 เซนติเมตร

10 วันที่ 4 ในดิน ถั่วเขียวมี ความสูงเฉลี่ย 9 เซนติเมตร วันที่ 4 ในสำลี ถั่วเขียวมี ความสูงเฉลี่ย 15 เซนติเมตร วันที่ 4 ในน้ำ ถั่วเขียวมี ความสูงเฉลี่ย 0.2 เซนติเมตร วันที่ 4 ในกระดาษทิชชู่ ถั่วเขียวมีความ สูงเฉลี่ย 5 เซนติเมตร spray water same amount

11 วันที่ 6 ในดิน ถั่วเขียวมี ความยาวเฉลี่ย 30 เซนติเมตร วันที่ 6 ในสำลี ถั่วเขียวมี ความยาวเฉลี่ย 10 เซนติเมตร วันที่ 6 ในน้ำ ถั่วเขียวมี ความยาวเฉลี่ย 0.2 เซนติเมตร วันที่ 6 ในกระดาษทิชชู่ ถั่วเขียวมีความ ยาวเฉลี่ย 8 เซนติเมตร spray water same amount

12 วันที่ 8 ในดิน ถั่วเขียวมี ความยาวเฉลี่ย 30 เซนติเมตร วันที่ 8 ในสำลี ถั่วเขียวมี ความยาวเฉลี่ย 10 เซนติเมตร วันที่ 8 ในน้ำ ถั่วเขียวมี ความยาวเฉลี่ย 0.2 เซนติเมตร วันที่ 8 ในกระดาษทิชชู่ ถั่วเขียวมีความ ยาวเฉลี่ย 8 เซนติเมตร spray water same amount

13 วันที่ 10 ในดิน ถั่วเขียวมี ความยาวเฉลี่ย 32 เซนติเมตร วันที่ 10 ในสำลี ถั่วเขียวมี ความยาวเฉลี่ย 10.5 เซนติเมตร วันที่ 10 ในน้ำ ถั่วเขียวมี ความยาวเฉลี่ย 4 เซนติเมตร วันที่ 10 ในกระดาษทิชชู่ ถั่วเขียวมีความ ยาวเฉลี่ย 9 เซนติเมตร spray water same amount

14 วันที่ 10 ในดิน ถั่วเขียวมี ความยาวเฉลี่ย 35 เซนติเมตร วันที่ 12 ในสำลี ถั่วเขียวมี ความยาวเฉลี่ย 10.5 เซนติเมตร วันที่ 12 ในน้ำ ถั่วเขียวมี ความยาวเฉลี่ย 4.5 เซนติเมตร วันที่ 12 ในกระดาษทิชชู่ ถั่วเขียวมีความ ยาวเฉลี่ย 9 เซนติเมตร spray water same amount

15 วันที่ 14 ในดิน ถั่วเขียว มีความสูงเฉลี่ย 38 เซนติเมตร วันที่ 14 ในน้ำ ถั่วเขียว มีความสูงเฉลี่ย 11 เซนติเมตร วันที่ 14 ในสำลี ถั่ว เขียวมีความสูง เฉลี่ย 13 เซนติเมตร วันที่ 14 ในกระดาษทิชชู่ ถั่วเขียวมีความ สูงเฉลี่ย 9 เซนติเมตร spray water same amount

16 7. Conclusion Growth of green beans from the trial to all four forms of green beans in the ground is growing fastest. Slow growth in cotton cultivation. Grown in tissue grows very slowly. And grown in less water because roots grow rotten

17 Observe by Tiphaphon SunthonhaoNo.23 Thananya Suksutjaritphon No.24 Nuchawadi TipkeawNo.26 Patchalaporn TankasemNo.27 Phanida TeamsukNo.28 Student of mattayom 4 class 2


ดาวน์โหลด ppt Observation Activities of Green Mung Beans. The scientific method of Growth of green mung beans 1. Observation The growth of green beans in different.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google