งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานเบาหวาน - ความดัน โลหิตสูง ในเขตพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง โดย นพ. ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานเบาหวาน - ความดัน โลหิตสูง ในเขตพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง โดย นพ. ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ระยอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานเบาหวาน - ความดัน โลหิตสูง ในเขตพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง โดย นพ. ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ระยอง

2 คำขวัญประจำจังหวัดระยอง ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่ กวีเอก

3 ปัญหาที่ผ่านมาของจังหวัด 1. เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง เป็นปัญหา อันดับต้นๆ ของจังหวัด 2. ขาดแคลนบุคลากร แพทย์ 3. ระบบนัด นัดทีเดียวทั้งอำเภอ 4. ระบบข้อมูลประสาน 5. ผู้ป่วย / ญาติมีส่วนร่วมน้อย 6. มีผู้ป่วยมาก รพ. มีความแออัด 7. ชุมชนมีส่วนร่วมน้อย

4 L.Environment บรรยากาศ สนุก จูงใจ 4L’s & KMP KI KCA KO KCR KA KS L L.Methodology IT เอกสาร L. Opportunity สร้างโอกาส เวที พบปะกันเอง ภายนอก รวมเรื่องดีๆ คนดีๆ ข่าวดีๆ L.Communities

5 1:500 1:5 DE อสม.DM ขึ้นทะเบียนเรื่องดี ๆ IT จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงไม่นาเบื่อ จนท. ภูมิใจ ชื่นชม แรงจูงใจ สม่ำเสมอ เวที 1.Team 2.Data  3.Community Network 4.Environment 5. Oppoturnity แรงจูงใจมันไม่ได้ดังใจ พอเพียง : พออยู่ พอกิน สหกรณ์ เครือข่าย DM : เริ่มทำดีกว่าไม่ได้ทำ ทำแล้วก็ทำให้ดีกว่าที่ทำอยู่ ทำดีแล้วก็รวมกลุ่มกัน เตรือข่ายสร้างสรรค์ความรู้

6 คณะกรรมการ จังหวัด คณะกรรมการ อำเภอ คณะกรรมการ ตำบล คณะกรร มการหมู่ 1 คณะกรร มการหมู่ 2 คณะกรร มการ หมู่ 3 คณะกรร มการ หมู่ 4 การดำเนินงาน

7 กิจกรรม 3 C C = Class C = Club C = Camp

8 บันไดของการพัฒนางาน ปี............................. ระดับ โรงพยาบ าล. ปี............................. ระดับ PCU ระดับ หมู่บ้าน

9 - ชมรม DM /HT - เพื่อนเตือนเพื่อน ชุมชน / อปท. - แผนชุมชน – บริการในชุมชน - กลุ่มเสี่ยง – เครือข่าย 1:5- 1: 10 - กลุ่มดี, พอใช้, ปรับปรุง DM/HT TEAM จำนวนทีม พยาบาล 1 คน : ผู้ป่วย DM/HT.... คน ผู้ป่วย / ญาติ - ระบบนัด - ระบบเยี่ยมบ้าน - ส่งเสริมวิทยากร ระบบบริการ - คกก., ข้อมูล, CPG - ทีม, วิชาการ, 3C -One stop service -CUP/PCU ต้นแบบ - มหกรรม หลักการทำงาน KM

10 การดูแลผู้ป่วย DM/HT ใน ชุมชน สนับสนุนการดูแล ตนเองที่ชุมชน สนับสนุนเครื่องเจาะ น้ำตาล สนับสนุนเครื่องวัด ความดัน คัดเลือกเป็น วิทยากรกลุ่มใน ชุมชน 1:5 – 1:10 ดี จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในชุมชน พอใ ช้ ปรับปรุง EMS พบทีมสหสาขา วิชาชีพ / เข้ากลุ่ม รับยาใน ชุมชน

11 ความสำเร็จการดูแล DM นโยบาย ระบบบริการ องค์กร เครือข่าย นิเทศ ติดตาม แรงจูงใจ - ระบบ - ทีม - ชุมชน ความสำเร็จการดูแล DM

12 ค้นหาให้ เร็ว แยกกลุ่ม ให้ถูก แก้ไขได้ไว ลดป่วย / ลดเงิน / ลดงาน อสม./ แกนนำ คัดกรองให้เสร็จใน ไตรมาสแรก ป้องกัน ปรับพฤติกรรม ดูแลรักษา ปกติ เสี่ยง ป่วย กิจกรรม

13 พัฒนาคลินิกระดับ PCU/ สอ. ลดความแออัดของ ร. พ. ลด ค่าใช้จ่ าย - อบรม บุคลากรทุก PCU/ สอ. - กิจกรรม ครอบคลุม - เพื่อนช่วย เพื่อน * ดี * ปาน กลาง * ปรับปรุง

14 กิจกรรม สิ่งดีๆ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ KM เวทีประกวด Best Practice เครือข่าย จังหวัด อำเภอ โซน

15 การจัดการความรู้เบาหวาน - ความดัน “ การทำเรื่องนี้ต้องมี เครือข่าย ปีหน้าก็จัดเวทีมา แลกเปลี่ยนกันอีก จะทำให้ไม่โดดเดี่ยว มีกำลังใจในการ ดำเนินงาน ”

16 “ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแรก ต้อง paradigm shift ก่อน บางคนคิดว่าเป็นเรื่องของหมอ ถ้าพึ่งหมอเมื่อไหร่เป็นจบกัน ”

17 “ เจ้าหน้าที่อนามัยมักคิดว่าเป็น เรื่องที่ตนเองทำไม่ได้ ความจริง อยู่ที่การจัดระบบ ต้องมี การสร้างเครือข่าย ”

18 “ การทำเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้ อยู่ที่ระบบบริหาร จัดการ ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม Set ระบบ ตั้งแต่ระดับจังหวัดลงมา ”

19 “ วันนี้ทุกคนมาเล่า เรื่องดี ๆ ในการทำงาน เบาหวาน อยากเห็นชาวบ้าน ขึ้นเวทีเล่า เรื่องการดูแล ตนเองที่ดีบ้าง ”

20 “ ต่อไปพวกเราจะ มาพบกัน ทุกปี คนทำงาน จะได้มี กำลังใจ ไม่เบื่อ และขอให้ทุกคน มีความสุขกันการ ทำ KM ในวันนี้ สวัสดี ”

21 ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ 1. ระบบข้อมูลเชื่อมต่อกับ HCIS มบ. ต. อ. จ. พร้อมการวิเคราะห์ 2. การคัดกรองจ่ายเป็น rate - 60 - 70 % - 71 - 80 % - มากกว่า 80 %

22 ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ 3. ระบบบริหารจัดการระดับจังหวัด / คปสอ./ ตำบล / อปท. 4. พัฒนาบุคลากร พยาบาล DE บุคคลต้นแบบในชุมชน วิทยากร ในชุมชน 5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม เสี่ยง 6. ระบบสนับสนุน Lab 7. จ่ายตามผลลัพธ์ เช่น % การคัด กรอง % ของการดูแลตนเองที่ดี ขึ้น การลดลงของภาวะแทรกซ้อน

23 สวัสดีทุกท่านครับ.... นพ. ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระยอง


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานเบาหวาน - ความดัน โลหิตสูง ในเขตพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง โดย นพ. ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google