งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในเขตพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในเขตพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในเขตพื้นที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดย นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

2 คำขวัญประจำจังหวัดระยอง
ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

3 ปัญหาที่ผ่านมาของจังหวัด
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของจังหวัด ขาดแคลนบุคลากร แพทย์ ระบบนัด นัดทีเดียวทั้งอำเภอ ระบบข้อมูลประสาน ผู้ป่วย/ญาติมีส่วนร่วมน้อย มีผู้ป่วยมาก รพ.มีความแออัด ชุมชนมีส่วนร่วมน้อย

4 4L’s & KMP KI KCA KO KCR KA KS L L.Methodology IT เอกสาร L.Environment
บรรยากาศ สนุก จูงใจ L.Communities L. Opportunity สร้างโอกาส เวที พบปะกันเอง ภายนอก รวมเรื่องดีๆ คนดีๆ ข่าวดีๆ

5 แรงจูงใจมันไม่ได้ดังใจ
1: :5 DE อสม.DM 1.Team ขึ้นทะเบียนเรื่องดี ๆ IT 2.Data จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 3.Community Network ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงไม่นาเบื่อ จนท.ภูมิใจ ชื่นชม แรงจูงใจ 4.Environment สม่ำเสมอ เวที 5. Oppoturnity พอเพียง : พออยู่ พอกิน สหกรณ์ เครือข่าย DM : เริ่มทำดีกว่าไม่ได้ทำ ทำแล้วก็ทำให้ดีกว่าที่ทำอยู่ ทำดีแล้วก็รวมกลุ่มกัน เตรือข่ายสร้างสรรค์ความรู้

6 การดำเนินงาน คณะกรรมการจังหวัด คณะกรรมการอำเภอ คณะกรรมการตำบล
คณะกรรมการหมู่ 1 คณะกรรมการหมู่ 2 คณะกรรมการ หมู่ 3 คณะกรรมการ หมู่ 4

7 กิจกรรม 3 C C = Class C = Club C = Camp

8 บันไดของการพัฒนางาน ระดับหมู่บ้าน ระดับโรงพยาบาล
. ระดับหมู่บ้าน ระดับPCU ระดับโรงพยาบาล ปี ปี ปี

9 แผนชุมชน – บริการในชุมชน
กลุ่มเสี่ยง – เครือข่าย 1:5- 1: 10 กลุ่มดี, พอใช้, ปรับปรุง -ชมรมDM /HT -เพื่อนเตือนเพื่อน ชุมชน/อปท. KM KM DM/HT TEAM จำนวนทีม พยาบาล 1 คน: ผู้ป่วย DM/HT....คน ระบบบริการ ผู้ป่วย/ญาติ คกก., ข้อมูล, CPG ทีม, วิชาการ, 3C One stop service CUP/PCU ต้นแบบ -มหกรรม KM ระบบนัด ระบบเยี่ยมบ้าน -ส่งเสริมวิทยากร หลักการทำงาน

10 การดูแลผู้ป่วยDM/HTในชุมชน
สนับสนุนการดูแลตนเองที่ชุมชน สนับสนุนเครื่องเจาะน้ำตาล สนับสนุนเครื่องวัดความดัน คัดเลือกเป็นวิทยากรกลุ่มในชุมชน 1:5 – 1:10 ดี รับยาในชุมชน พอใช้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน ปรับปรุง พบทีมสหสาขาวิชาชีพ/เข้ากลุ่ม EMS

11 ความสำเร็จการดูแล DM ความสำเร็จการดูแล DM ระบบบริการ นโยบาย -ทีม
องค์กร แรงจูงใจ เครือข่าย นิเทศติดตาม -ระบบ -ทีม -ชุมชน

12 กิจกรรม ค้นหาให้เร็ว แยกกลุ่มให้ถูก แก้ไขได้ไว ลดป่วย/ ลดเงิน/ ลดงาน
อสม./ แกนนำ ค้นหาให้เร็ว คัดกรองให้เสร็จในไตรมาสแรก ป้องกัน ปกติ ปรับพฤติกรรม แยกกลุ่มให้ถูก เสี่ยง ดูแลรักษา ป่วย แก้ไขได้ไว ลดป่วย/ ลดเงิน/ ลดงาน

13 พัฒนาคลินิกระดับ PCU/ สอ.
กิจกรรม อบรมบุคลากรทุก PCU/ สอ. กิจกรรมครอบคลุม เพื่อนช่วยเพื่อน * ดี * ปานกลาง * ปรับปรุง พัฒนาคลินิกระดับ PCU/ สอ. ลดความแออัดของ ร.พ. ลดค่าใช้จ่าย

14 สิ่งดีๆ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เวทีประกวด Best Practice
กิจกรรม สิ่งดีๆ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ KM เวทีประกวด Best Practice เครือข่าย จังหวัด อำเภอ โซน

15 การจัดการความรู้เบาหวาน-ความดัน
“การทำเรื่องนี้ต้องมีเครือข่าย ปีหน้าก็จัดเวทีมาแลกเปลี่ยนกันอีก จะทำให้ไม่โดดเดี่ยว มีกำลังใจในการดำเนินงาน”

16 ต้องparadigm shift ก่อน บางคนคิดว่าเป็นเรื่องของหมอ
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแรก ต้องparadigm shift ก่อน บางคนคิดว่าเป็นเรื่องของหมอ ถ้าพึ่งหมอเมื่อไหร่เป็นจบกัน”

17 “เจ้าหน้าที่อนามัยมักคิดว่าเป็น
เรื่องที่ตนเองทำไม่ได้ ความจริง อยู่ที่การจัดระบบ ต้องมี การสร้างเครือข่าย”

18 “การทำเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ระบบบริหาร
จัดการ ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม Setระบบ ตั้งแต่ระดับจังหวัดลงมา”

19 อยากเห็นชาวบ้านขึ้นเวทีเล่า เรื่องการดูแลตนเองที่ดีบ้าง”
“วันนี้ทุกคนมาเล่าเรื่องดี ๆ ในการทำงานเบาหวาน อยากเห็นชาวบ้านขึ้นเวทีเล่า เรื่องการดูแลตนเองที่ดีบ้าง”

20 “ต่อไปพวกเราจะมาพบกัน
ทุกปี คนทำงานจะได้มี กำลังใจ ไม่เบื่อ และขอให้ทุกคน มีความสุขกันการทำ KM ในวันนี้ สวัสดี”

21 ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ
1. ระบบข้อมูลเชื่อมต่อกับ HCIS มบ. ต. อ. จ. พร้อมการวิเคราะห์ 2. การคัดกรองจ่ายเป็น rate % % - มากกว่า 80 %

22 ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ
3. ระบบบริหารจัดการระดับจังหวัด/คปสอ./ตำบล/อปท. 4. พัฒนาบุคลากร พยาบาล DE บุคคลต้นแบบในชุมชน วิทยากรในชุมชน 5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 6. ระบบสนับสนุน Lab 7. จ่ายตามผลลัพธ์ เช่น % การคัดกรอง % ของการดูแลตนเองที่ดีขึ้น การลดลงของภาวะแทรกซ้อน

23 สวัสดีทุกท่านครับ.... นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในเขตพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google