งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พีระมิด. ลักษณะของพีระมิด หน้าตัด หรือฐาน ยอ ด สูง เอี ยง ส่วน สูง สั น ด้านข้ าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พีระมิด. ลักษณะของพีระมิด หน้าตัด หรือฐาน ยอ ด สูง เอี ยง ส่วน สูง สั น ด้านข้ าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พีระมิด

2 ลักษณะของพีระมิด หน้าตัด หรือฐาน ยอ ด สูง เอี ยง ส่วน สูง สั น ด้านข้ าง

3 พีระมิด เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีฐานเป็น รูปเหลี่ยมใดๆ มียอด แหลมที่ไม่อยู่บน ระนาบเดียวกันกับฐานและ หน้าทุกหน้า เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุด ยอดร่วมกันที่ ยอดแหลมนั้น

4 เรียกพีระมิดตามลักษณะ ของฐาน พีระมิดฐาน สามเหลี่ยม พีระมิดฐานห้า เหลี่ยม พีระมิดฐานหก เหลี่ยม

5 พื้นที่ผิวพีระมิด พื้นที่ผิวพีระมิด = พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวข้าง พื้นที่ผิวข้าง = 1/2  ฐาน  สูง เอียง ด้าน ข้า ง ฐา น

6 พื้นที่ผิวพีระมิดเป็นรูปเหลี่ยม ด้านเท่า = พื้นที่ฐาน + 1/2  ความยาว เส้นรอบฐาน  สูงเอียง สูงเอียง ด้านยาว สูงเอียง ด้านกว้าง

7 พื้นที่ผิวพีระมิดเป็นรูปเหลี่ยม ด้านไม่เท่า = พื้นที่ฐาน + จำนวนพื้นที่  ด้าน กว้าง + จำนวนพื้นที่  ด้านยาว สูงเอียง ด้านกว้าง สูงเอียง ด้านยาว

8 ตัวอย่างที่ 1 จงหาความสูงของ พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม จัตุรัสยาวด้านละ 6 ซม. สูงเอียง 5 ซม. วิธีทำ ดังนั้น ความสูงพีระมิดเท่ากับ 4 ซม. 5 3 a 6

9 ตัวอย่างที่ 2 จงหาพื้นที่ผิว พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม จัตุรัสยาวด้านละ 6 ซม. สูง เอียง 5 ซม. วิธีทำ พื้นที่ผิวพีระมิด  พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวข้าง  ด้าน  ด้าน +1/2  ความยาวเส้น รอบฐาน  สูงเอียง  6  6+1/2  4(6)  5  36+60  96 ตารางซม.

10 ตัวอย่างที่ 3 พีระมิด สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 10 ซม. ยาว 32 ซม. ถ้าพีระมิดสูง 12 ซม. จะมี พื้นที่ผิวข้างเท่าไร วิธีทำ

11 พื้นที่ผิวข้างด้านกว้าง  1/2  กว้าง  สูงเอียงด้านกว้าง พื้นที่ผิวข้างด้านยาว  1/2  ยาว  สูงเอียงด้านยาว  1/2  10  20  100 ตาราง ซม.  1/2  32  1 3  208 ตารางซม. พื้นที่ผิวพีระมิด  2  100 + 2  208  608 ตารางซม.

12 แบบฝึกหัด 1. จงหาความสูงของ พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม จัตุรัส ซึ่งมีด้านยาวด้าน ละ 12 ซม. สูงเอียง 10 ซม.

13 2. พีระมิดสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ด้านเท่ามีด้านยาว ด้านละ 24 ซม. สันยาว 13 ซม. จงหาสูงเอียง

14 3. จงหาพื้นที่ผิว พีระมิดสามเหลี่ยม ด้านเท่า ยาวด้านละ 12 ซม. สูงเอียง 13 ซม

15 4. พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาว 14 ซม. สันยาว 25 ซม. มี พื้นที่ผิวข้างเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt พีระมิด. ลักษณะของพีระมิด หน้าตัด หรือฐาน ยอ ด สูง เอี ยง ส่วน สูง สั น ด้านข้ าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google