งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้รอบตัวทั่วๆ ไป แบบทดสอบก่อน เรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลัง เรียน ปิดโปรแกรม โดย ณัฐชยา คิดสำราญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้รอบตัวทั่วๆ ไป แบบทดสอบก่อน เรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลัง เรียน ปิดโปรแกรม โดย ณัฐชยา คิดสำราญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้รอบตัวทั่วๆ ไป แบบทดสอบก่อน เรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลัง เรียน ปิดโปรแกรม โดย ณัฐชยา คิดสำราญ

3 ข้อ 1 ข้อใดคือหน่วยการหา ปริมาตร ก. มิลลิเมตร ข. ตารางหน่วย ค. ลูกบาศก์หน่วย ง. เซนติเมตร โดย ณัฐชยา คิดสำราญ

4 ถูกต้อง โดย ณัฐชยา คิดสำราญ ทำข้อ ต่อไป

5 ยังไม่ถูกต้อง โดย ณัฐชยา คิดสำราญ ทำข้อ ต่อไป

6 ข้อ 2 ข้อใดคือสูตรการหา ปริมาตรกระบอก ก. กว้าง X ยาว ก. กว้าง X ยาว ข. พื้นที่ฐาน x สูง ข. พื้นที่ฐาน x สูง ค. ยาว X สูง ค. ยาว X สูง ง. กว้าง X สูง ง. กว้าง X สูง โดย ณัฐชยา คิดสำราญ

7 ถูกต้อง โดย ณัฐชยา คิดสำราญ กลับไป เมนู หลัก

8 ยังไม่ถูกต้อง โดย ณัฐชยา คิดสำราญ กลับไปเมนู หลัก

9 กลับไป เมนู หลัก หน้าต่อไป โดย ณัฐชยา คิดสำราญ พื้นที่ผิว และ ปริมาตรทรงกลม

10 กลับไป เมนู หลัก โดย ณัฐชยา คิดสำราญ หน้าที่แล้ว พื้นที่ผิว และ ปริมาตรปริซึม


ดาวน์โหลด ppt ความรู้รอบตัวทั่วๆ ไป แบบทดสอบก่อน เรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลัง เรียน ปิดโปรแกรม โดย ณัฐชยา คิดสำราญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google