งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( รูปเรขาคณิตสามมิติ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( รูปเรขาคณิตสามมิติ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( รูปเรขาคณิตสามมิติ )
การคำนวณ เรื่อง พื้นที่ผิว และ ปริมาตร ( รูปเรขาคณิตสามมิติ ) เราไปกันเลย

2 ความรู้รอบตัวทั่วๆ ไป
แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม โดย ณัฐชยา คิดสำราญ

3 ข้อ 1 ข้อใดคือหน่วยการหาปริมาตร
ก. มิลลิเมตร ข. ตารางหน่วย ค. ลูกบาศก์หน่วย ง. เซนติเมตร โดย ณัฐชยา คิดสำราญ

4 ถูกต้อง ทำข้อต่อไป โดย ณัฐชยา คิดสำราญ

5 ยังไม่ถูกต้อง ทำข้อต่อไป โดย ณัฐชยา คิดสำราญ

6 ข้อ 2 ข้อใดคือสูตรการหาปริมาตรกระบอก
ก. กว้าง X ยาว ข. พื้นที่ฐาน x สูง ค. ยาว X สูง ง. กว้าง X สูง โดย ณัฐชยา คิดสำราญ

7 ถูกต้อง กลับไปเมนูหลัก โดย ณัฐชยา คิดสำราญ

8 ยังไม่ถูกต้อง กลับไปเมนูหลัก โดย ณัฐชยา คิดสำราญ

9 พื้นที่ผิว และ ปริมาตรทรงกลม
กลับไปเมนูหลัก พื้นที่ผิว และ ปริมาตรทรงกลม หน้าต่อไป โดย ณัฐชยา คิดสำราญ

10 พื้นที่ผิว และ ปริมาตรปริซึม
กลับไปเมนูหลัก พื้นที่ผิว และ ปริมาตรปริซึม หน้าที่แล้ว โดย ณัฐชยา คิดสำราญ


ดาวน์โหลด ppt ( รูปเรขาคณิตสามมิติ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google