งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีเปิดอาคาร อาคารสถานที่ทำงานของหน่วยราชการหรือ อาคารที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วย นับว่ามีความสำคัญในด้านขวัญเป็นอย่างมากต่อ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อยู่อาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีเปิดอาคาร อาคารสถานที่ทำงานของหน่วยราชการหรือ อาคารที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วย นับว่ามีความสำคัญในด้านขวัญเป็นอย่างมากต่อ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อยู่อาศัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีเปิดอาคาร อาคารสถานที่ทำงานของหน่วยราชการหรือ อาคารที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วย นับว่ามีความสำคัญในด้านขวัญเป็นอย่างมากต่อ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อยู่อาศัย เพราะเป็นนิมิตหมายถึง การอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้า ซึ่งก็ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ดังนั้น ส่วนราชการที่ได้ สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นในหน่วยงานเสร็จแล้ว ก่อน จะเข้าปฏิบัติงานหรืออยู่อาศัย จึงมีประเพณีว่า ต้อง ทำบุญหรือทำพิธีเปิดอาคารนั้นเป็นอันดับแรกก่อน เหมือนกับเมื่อเราสร้างบ้านเรือนเสร็จแล้ว ก็ต้อง ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก่อนเข้าอยู่อาศัยถาวรต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความสวัสดีมีชัยในการปฏิบัติงานและการอยู่ อาศัยนั่นเอง

2 พิธีเปิดอาคาร ลำดับพิธี - ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ สถานที่ประกอบพิธี - พระสงฆ์ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ - ประธานในพิธีมาถึง แล้วจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - พิธีกรอาราธนาศีล - ประธานสงฆ์ให้ศีล - พิธีกรอาราธนาพระปริตร - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ - ประธานดำเนินการก่อสร้างกล่าวรายงานและเรียนเชิญประธานในพิธีประกอบพิธี เปิดอาคาร - ประธานในพิธีไปยังจุดที่กำหนด กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย - แตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา - ประธานสงฆ์เจิม + ปิดทองป้ายอาคาร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ - ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ - ประเคนเครื่องไทยธรรม - พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ - เสร็จพิธี หมายเหตุกรณีประกอบพิธีช่วงบ่าย ไม่มีลำดับประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์

3 ( ตัวอย่าง ) กำหนดการ พิธีน้อมเกล้าฯ ถวายอาคารที่ประทับ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ เวลา ๑๒๐๐ - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จถึงอาคารที่ประทับหลังเก่า ( ทร. จัดพระกระยาหาร กลางวันถวายเป็นการส่วนพระองค์ ) - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฝ้ารับเสด็จ เวลา ๑๔๐๐ - เสด็จถึงอาคารที่ประทับหลังใหม่ - ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ เฝ้ารับเสด็จ - ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ภริยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร - เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี - ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย - ทรงกราบ - ประทับพระเก้าอี้ - ทรงศีล ( ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ ) - ผู้บัญชาการทหารเรือ กราบทูลรายงานน้อมเกล้าฯ ถวายอาคารที่ประทับ - เสด็จไปยังแท่น ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “ พระตำหนัก...” ( พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา แตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ) - เสด็จไปทรงตัดแถบแพรประตูทางเข้าพระตำหนัก - ทรงพระสุหร่าย - ทรงเจิม - เสด็จเข้าสู่ภายในพระตำหนักที่ประทับ - ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป ภปร. ประจำพระตำหนัก - เสด็จกลับเข้าสู่พลับพลาพิธี - ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ - ประทับพระเก้าอี้ - ทรงหลั่งทักษิโณทก ( พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ) - ทรงลาพระสงฆ์ ( เสด็จเข้าประทับยังพระตำหนัก ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถตามพระอัธยาศัย ) *********


ดาวน์โหลด ppt พิธีเปิดอาคาร อาคารสถานที่ทำงานของหน่วยราชการหรือ อาคารที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วย นับว่ามีความสำคัญในด้านขวัญเป็นอย่างมากต่อ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อยู่อาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google