งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูล EPI และแพทย์แผนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูล EPI และแพทย์แผนไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูล EPI และแพทย์แผนไทย
งานข้อมูลจ่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กวป. ตุลาคม 2555

2 สืบเนื่องจากการประชุม กวป. กันยายน 2555
สืบเนื่องจากการประชุม กวป. กันยายน 2555 ข้อมูล 21 แฟ้ม เรื่อง EPI และ แพทย์แผนไทย มอบงาน ICT วิเคราะห์ข้อมูล และสุ่มดูการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการ

3 วัคซีน

4

5 ข้อมูล EPI ในฐานข้อมูล PROVIS จ.เลย 1 ต.ค. 54 - 31 ส.ค. 55
วัคซีนเด็ก 0-5 ปี BCG = ราย HBV1 = ราย DTP1 = ราย OPV1 = 4,206 ราย DTP2 = ราย OPV2 = 4,474 ราย DTP3 = ราย OPV3 = 4,613 ราย DTP4 = 4,540 ราย OPV4 = 4,573 ราย DTP5 = 4,355 ราย OPV5 = 4,296 ราย

6 ข้อมูล EPI ในฐานข้อมูล PROVIS จ.เลย 1 ต.ค. 54 - 31 ส.ค. 55
วัคซีนนักเรียน BCGs = 12 ราย MMRs = 2,856 ราย dTs1 = 1,651 ราย OPVs1 = 238 ราย dTs2 = 143 ราย OPVs2 = 3 ราย dTs3 = 3 ราย OPVs3 = 8 ราย dTs4 = 1,346 ราย

7 ข้อมูล EPI ในฐานข้อมูล PROVIS จ.เลย 1 ต.ค. 54 - 31 ส.ค. 55
BCG หน่วยบริการ ในเขต นอกเขต รพ.เลย 4 13 รพช.ภูหลวง 12 54 รพช.นาด้วง รพช.ผาขาว 62 รพช.นาแห้ว 2 6 รพร.ด่านซ้าย 36 842 รพช.ภูเรือ 8 รพช.เอราวัณ 30 112 รพช.ท่าลี่ 45 รพ.สต. 168 รพช.วังสะพุง 229 148 รพช.ภูกระดึง 20 5 รวม 585 1,245

8

9

10

11 แพทย์แผนไทย

12 ข้อกำหนดในการจัดสรรงบประมาณกองทุนแพทย์แผนไทย ปี 2555
บุคลากรด้านแพทย์แผนไทย การให้บริการด้านแพทย์แผนไทย การจ่ายยาสมุนไพร วิเคราะห์จาก 21 แฟ้ม (Person Diag Proced) มี Diag = U และ มี Proced = 7 หลัก วิเคราะห์จาก 21 แฟ้ม (Drug) รหัสยา = 24 หลัก

13 ข้อมูล DIAG “U” ในฐานข้อมูล PROVIS จ.เลย 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 55
พบว่า จำนวนหน่วยบริการที่มี Dx Uxxx = 115 แห่ง - รพ. 10 แห่ง - รพ.สต. 105 แห่ง -> - ไม่ได้นำเข้าตาราง ICD10_NHSO (ต้องมี 47081 record หรือ - ไม่มีการบันทึกข้อมูล

14 ข้อมูล Proced “xxx-78-11” ในฐานข้อมูล PROVIS จ. เลย 1 ม. ค. - 30 มิ. ย
พบว่า จำนวนหน่วยบริการที่มีหัตถการ xxx = 36 แห่ง - รพ. 5 แห่ง - รพ.สต. 28 แห่ง -> - นำเข้าตาราง Health_med_operation_code.cds - ไม่ได้เปิดบริการนวดไทย (เปิดเพียง 80 แห่ง) หรือ - ไม่มีการบันทึกข้อมูล

15 สิ่งที่ทุกหน่วยบริการต้องดำเนินการ
กำหนดค่าในโปรแกรม ผู้ทำการวินิจฉัยด้านการแพทย์แผนไทย/ ผู้ให้บริการ (หมอนวด) ประเภทบริการที่เปิด กำหนดยาสมุนไพรที่ใช้ในหน่วยบริการ/ ยาที่สถานบริการผลิตเอง (ถ้ามี) กำหนดราคาบริการ (ตามที่หน่วยบริการให้บริการ) และเวลามาตรฐานที่ใช้ ของ หัตถการต่าง ๆ

16 สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว
ประชุม Team talk กับหน่วยบริการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เขียน Report เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยเพิ่ม เพื่อใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ

17

18

19

20 สิ่งที่งาน ICT จะดำเนินการต่อไป
ตรวจสอบข้อมูลทั้ง 21 แฟ้ม ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สนย. -> กำลังดำเนินการ จัดอบรมเพื่อปรับข้อมูลพื้นฐานในการบันทึกข้อมูล และซักซ้อมความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล ของทุกโรงพยาบาล+ สอ.หนองหินฯ -> พ.ย. 55 นิเทศเรื่องการบันทึกข้อมูล/การติดตามความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูล และปรับข้อมูลพื้นฐาน ให้ทุก รพ.สต. -> ธ.ค. 55

21 ฝาก OPPP Individual data (21 แฟ้ม) จะใช้สำหรับ
On top payment – op visit P4P โรคเรื้อรัง (DM-HT) EPI แพทย์แผนไทย PP Express Demand

22 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูล EPI และแพทย์แผนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google